Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Alle Dekkerbeurzen nu open

Vanaf nu kun je een van deze drie Dekkerbeurzen aanvragen: Junior clinical scientist, Established investigator, of Clinical established investigator. Ook de vier eerder aangekondigde Dekkerbeurzen kun je nog aanvragen. Kijk nu voor welke beurs jij in aanmerking komt.

De aankondiging en deadline van deze drie Dekkerbeurzen is eerder dan in voorgaande jaren. De reden is dat de Hartstichting deze zomer een nieuwe versie van het grant management-systeem Cavaris in gebruik neemt. Om er zeker van te zijn dat aanvragers geen hinder ondervinden hebben we de aanvraagperiode vervroegd. In 2020 was het door de coronacrisis niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor de Clinical Established Investigator beurs. We hebben daarom de voorwaarden aangepast.

Dekkerbeurzen Hartstichting

Dekkerbeurzen zijn vernoemd naar dr. Egbart Dekker, oud-directeur van de Hartstichting. Het zijn persoonsgebonden beurzen voor hart- en vaatonderzoekers in verschillende stadia van hun carrière.

Welke beurzen?

Junior clinical scientist

Artsen gaan na hun artsexamen vaak niet direct in opleiding tot medisch specialist. Deze Dekkerbeurs biedt jonge talentvolle klinisch onderzoekers de kans een eigen onderzoek op te zetten als voorbereiding op een carrière waarin onderzoek en patiëntenzorg worden gecombineerd.

Clinical established investigator

De Clinical Established Investigator beurs stelt gevestigde onderzoekers binnen het cardiovasculaire onderzoeksveld die daarnaast ook medisch specialist zijn in staat hun onderzoeksgroep uit te breiden en tevens de onderzoekslijn te verstevigen.

Established investigator

De Established Investigator beurs stelt gevestigde onderzoekers binnen het cardiovasculaire onderzoeksveld die niet in opleiding zijn tot of geregistreerd staan als medisch specialist in staat zijn of haar onderzoeksgroep uit de breiden en tevens de onderzoekslijn te verstevigen.


Voor onderzoekers die nog geen hoogleraar zijn is het doel van de Clinical established investigator- en Established investigatorbeurzen om de kans op benoeming te vergroten. Voor jonge hoogleraren met een tijdelijke benoeming kunnen deze beurzen bijdragen aan het behoud van de positie.

Interesse?

Wil jij een Dekkerbeurs aanvragen? Kijk nu voor welke beurs jij in aanmerking komt. Op de Dekkerpagina vind je meer informatie, deadlines en alle documenten die je nodig hebt om een beurs aan te vragen.

Naar de Dekkerpagina

Meer lezen

Dekkerbeurzen 2021 nu open

Dekkerbeurzen 2021 nu open

Dekkerbeurzen 2020 uitgereikt tijdens roadshow

Dekkerbeurzen 2020 uitgereikt tijdens roadshow

Selectieprocedure financiering

Selectieprocedure financiering