Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Bloeddrukcampagne najaar 2020

In oktober voert de Hartstichting voor de derde keer landelijk campagne om alle 40-plussers te stimuleren om jaarlijks hun bloeddruk te meten. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie Nederlanders tussen de 30 en 70 jaar een hoge bloeddruk heeft of medicatie hiervoor gebruikt. Van deze groep weet 40 procent niet dat zij een hoge bloeddruk hebben. Dit zijn zo’n 1,2 miljoen mensen.

Ernstige schade voorkomen

Wordt een hoge bloeddruk tijdig ontdekt dan kan een persoon hier iets aan doen, met leefstijl en waar nodig met medicatie. Zo wordt ernstige schade voorkomen. Een systolische bloeddrukdaling van 20 mmHg verlaagt de individuele kans op coronaire hartziekten met zo’n 40 procent en de kans op een beroerte met 50 procent. Daalt de bloeddruk van alle Nederlanders met 2 mmHg, dan worden hiermee 6000 nieuwe gevallen van hart- en vaatziekten voorkomen.

Thuis meten

De landelijke bloeddrukcampagne loopt van 28 september tot en met 11 oktober 2020. Bij de campagnes in 2019 konden mensen hun bloeddruk gratis laten meten in onder andere bibliotheken, supermarkten, bij sportverenigingen en bij de HEMA. Door COVID-19 is dat dit jaar helaas niet mogelijk. De focus ligt daarom op het zelf thuis meten van de bloeddruk. Om mensen hierbij te ondersteunen, zet de Hartstichting onder andere eenvoudige animaties en een online tool in. Vult een persoon zijn of haar bloeddrukwaarden in deze tool in, dan geeft de tool advies op maat.

Contact met de huisartsenpraktijk

Alleen mensen die na herhaalde metingen een ernstig verhoogde bloeddruk (hoger dan 180/110 mmHg) hebben, krijgen het advies om nog dezelfde dag contact op te nemen met de huisartsenpraktijk. Mensen met een hoge bloeddruk wordt geadviseerd de meting op een aantal verschillende dagen te herhalen. Blijft deze hoog, dan wordt aangeraden om contact te zoeken met de huisartsenpraktijk. De bloeddrukcampagnes van 2019 lieten zien dat dit geen beduidend extra werk voor de huisarts met zich meebrengt.

Gezond leven

De online tool verwijst naar leefstijladvies om de bloeddruk gezond te houden of te verlagen. Met specifieke, persoonlijke vragen kunnen mensen bij de infolijn of chatservice van de Hartstichting terecht. Willen mensen graag meer actieve ondersteuning bij een gezonde leefstijl, dan verwijst de Hartstichting naar (online) leefstijlinterventies van partners, die hierbij kunnen helpen.

Een gezonde omgeving

Een gezonde omgeving maakt de gezonde keuze makkelijker. In samenwerking met andere gezondheidsfondsen voert de Hartstichting actie voor een gezonde omgeving. Een omgeving die rookvrij is en waarin alleen gezonde voedingsmiddelen beschikbaar zijn. Ook investeren we in wetenschappelijk onderzoek naar het langer volhouden van een gezonde leefstijl.

Denkt u met ons mee?

Met een stijgend aantal hart- en vaatpatiënten, vindt de Hartstichting het noodzakelijk dat er structurele aandacht komt voor preventie van hart- en vaatziekten, in nauwe samenwerking met de zorg. Heeft u ideeën over hoe dit kan worden vormgegeven? Neem dan contact op met David Smeekes, huisarts en medisch adviseur bij de Hartstichting via: D.Smeekes@Hartstichting.nl

Nieuwsbrief Professionals Online

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws rondom financierings- en samenwerkingsmogelijkheden, projecten en evenementen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan