Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Financiële ondersteuning bij vertraging onderzoek als gevolg van COVID-19

De coronapandemie en de daaruit voortkomende maatregelen hebben veel onderzoeksprojecten tijdelijk stilgelegd. De Hartstichting heeft projecten die vertraging hebben opgelopen verlengd, zonder extra budget ter beschikking te stellen. Wij attenderen alle onderzoekers nu graag op het nieuws dat de overheid 162 miljoen euro ter beschikking stelt voor het opvangen van de impact van covid-19 op onderzoek. Deze financiële ondersteuning wordt via  de kennisinstellingen (universiteiten, UMC’s en KNAW instituten)  verdeeld.

In 2021 en 2022 maakt het ministerie van OCW 81 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de Nederlandse kennisinstellingen. Deze middelen zullen met name worden ingezet om onderzoekers met tijdelijke contracten in dienst te kunnen houden, zodat zij hun onderzoek kunnen afmaken. Dit kan gaan om verschillende soorten onderzoek, gefinancierd met diverse soorten subsidies, waaronder van gezondheidsfondsen.

Communicatie vanuit de overheid

De ministerraad is akkoord gegaan met de afspraken die het ministerie van OCW heeft gemaakt met de kennisinstellingen over hoe zij de middelen beschikbaar kunnen maken.  De instellingen dienen de middelen in te zetten voor kosten die in de kalenderjaren 2021 en 2022 worden gemaakt voor onderzoekers en die noodzakelijk zijn voor het kunnen afronden van hun onderzoek. Zij hebben de verantwoordelijkheid om de middelen effectief en doelmatig te besteden. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek monitort de inzet van de middelen.

Wat kan je zelf doen?

Heeft jouw project vertraging opgelopen? Doe dan zo vroeg mogelijk een beroep op deze regeling. Houd de berichtgeving van de universiteit of UMC in de gaten. Ook als de totale impact van COVID-19 op jouw project nog niet duidelijk is kan je al afspraken maken. Ontvang je in komende weken geen informatie over deze regeling via je eigen kennisinstelling, neem dan contact op met je afdelingshoofd en/of bestuur. Zorg er als onderzoeksleider van een consortium voor dat iedere onderzoeksleider of wp-leider binnen zijn eigen instelling een beroep doet op zijn of haar deel van de opgelopen vertraging. Hiermee kunnen wij gezamenlijk bereiken dat jouw onderzoek op een goede manier voortgezet kan worden en talentvolle onderzoekers op het project hun wetenschappelijke carrière kunnen voortzetten.

Meer lezen

Impact corona op hart- en vaatonderzoek

Impact corona op hart- en vaatonderzoek

Gevolgen corona-maatregelen voor onderzoek  

Gevolgen corona-maatregelen voor onderzoek  

Gevolgen van COVID-19 voor Hartstichting

Gevolgen van COVID-19 voor Hartstichting