Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen
In Nederland weten naar schatting zo’n 255.000 mensen niet dat ze hartfalen hebben. Zorgwekkend, want zonder behandeling gaat het hart steeds verder achteruit. Patiënten met hartfalen vroeg opsporen en behandelen kan de achteruitgang van het hart remmen en de kwaliteit van leven verbeteren.

De Hartstichting wil hartfalen eerder opsporen en optimaal behandelen. Dat is een flinke uitdaging, waarvoor niet één eenvoudige oplossing is. Veelvoorkomende klachten, zoals kortademigheid, vermoeidheid en vocht vasthouden, kunnen op diverse ziekten wijzen, waaronder hartfalen. Om praktijkondersteuners en huisartsen te ondersteunen bij het vroeg herkennen van hartfalen, ontwikkelden we samen met de vereniging van kaderhuisartsen hart- en vaatziekten (HartvaatHAG) en opleider SCEM een geaccrediteerde e-learning hartfalen.

Ook werkt de Hartstichting samen met onder andere onderzoekers, artsen en andere zorgprofessionals. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe behandelingen van hartfalen en stimuleren we netwerkzorg binnen het programma Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek.

Opzet van de e-learning

Deze training, gebaseerd op de in 2021 herziene NHG-standaard hartfalen, gaat in op de risicofactoren en oorzaken van hartfalen, de symptomen, de diagnostiek en de (niet-)medicamenteuze behandeling. Ook wordt de samenwerking met andere zorgprofessionals besproken om tot optimale zorg voor hartfalenpatiënten te komen.
e-learning hartfalen computer