Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Help de Hartstichting met de evaluatie van het onderzoeksbeleid

Dit jaar evalueert de Hartstichting haar onderzoeksbeleid van de afgelopen tien jaar. Hiervoor wordt een speciale evaluatiecommissie ingesteld. Voor deze commissie zijn we nog op zoek naar één à twee jonge onderzoekers. Ben je een postdoc of promovendus en help je graag mee het onderzoeksbeleid te verbeteren? Meld je dan nu aan!

De afgelopen tien jaar is het onderzoeksbeleid van de Hartstichting aanzienlijk veranderd. We speelden in op behoeften uit het veld en de maatschappij en dachten mee over samenwerking en implementatie. Hoe goed hebben deze veranderingen gewerkt? Wat is het effect geweest op onderzoek naar hart- en vaatziekten? En wat is er de komende jaren nodig? Hoe kunnen we ons beleid verder verbeteren? Om deze vragen te beantwoorden evalueren we dit jaar ons onderzoeksbeleid.

Specifiek richten we ons op drie grote thema’s

CardioVasculair Onderzoek Nederland (CVON)

In 2011 startte de Hartstichting samen met partners CardioVasculair Onderzoek Nederland (CVON). Centraal stonden intensieve samenwerkingen tussen wetenschappers in grote thematische consortia.
Daarnaast zette het beleid in op:

  • schaalvergroting;
  • talentontwikkeling;
  • samenwerking met het bedrijfsleven;
  • samenwerking met maatschappelijke partners;
  • strategische positionering binnen Europa.

Dit moest ertoe bijdragen dat Nederlands onderzoek naar hart- en vaatziekten tot de internationale top zou blijven behoren.

Onderzoeksagenda

In 2014 nam de Hartstichting initiatief om prioriteiten voor onderzoek naar hart- en vaatziekten te stellen. Samen met wetenschappers, zorgprofessionals, patiënten en de Nederlandse samenleving lieten we een ambitieuze onderzoeksagenda ontwikkelen. Een nieuwe werkwijze met vijf topprioriteiten. Het ultieme doel: het realiseren van wetenschappelijke doorbraken waar de samenleving behoefte aan heeft. Doorbraken waarmee we hart- en vaatziekten kunnen voorkomen en waarmee we een grote impact hebben op het leven van mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten.

Dutch CardioVascular Alliance (DCVA)

Als vervolg op de CVON-samenwerking startte in 2018 op initiatief van de Hartstichting de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Hierin zijn onderzoekers, verenigingen van zorgverleners en onderzoeksfinanciers intensiever gaan samenwerken. Dit multidisciplinaire samenwerkingsverband van op dit moment negentien organisaties heeft de ambitie om de ziektelast door hart- en vaatziekten in 2030 met een kwart te verminderen. De DCVA richt zich op vijf gebieden:

  • onderzoeksbeleid gericht op impact;
  • talentontwikkeling;
  • valorisatie;
  • implementatie;
  • een duurzame data-infrastructuur.

Wie zoeken we? 

Voor de evaluatiecommissie zijn we op zoek naar één à twee onderzoekers die zich nog vroeg in hun carrière bevinden. Het is een pré als je een wat breder netwerk hebt binnen het hart- en vaatziektenveld. Ook is het fijn als je al enige basiskennis hebt over het onderzoeksbeleid van de Hartstichting. Bijvoorbeeld omdat je onderdeel was van een consortium dat door de Hartstichting gefinancierd werd, of omdat je een persoonsgebonden beurs hebt aangevraagd.

Meld je aan

Lijkt het je leuk een bijdrage te leveren aan deze evaluatie en heb je een goed overzicht van wat er op het gebied van hart- en vaatonderzoek in Nederland gebeurt? Neem dan contact op met Bastian Mostert, projectleider van de evaluatie.

Mail naar b.mostert@hartstichting.nl

Meer lezen

Openstaande calls en events

Openstaande calls en events

Samenwerking binnen de Dutch Cardiovascular Alliance

Samenwerking binnen de Dutch Cardiovascular Alliance

De onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten

De onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten