Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Nieuwe deadline call Humane meetmodellen 2.0

Nieuwe deadline humane meetmodellen 2.0

Nieuwe deadline humane meetmodellen 2.0

De deadline van de call Humane meetmodellen 2.0 is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar 3 november 2020. Dit is een gezamenlijke call van Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF), waar de Hartstichting onderdeel van is, NWO-TTW, ZonMw en Topsector Life Sciences & Health.

Er zijn nog vaak dierproeven nodig in de vertaalslag van onderzoeksresultaten naar toepassing in de zorg. De Hartstichting vindt het belangrijk dat er meer goede, efficiënte en betrouwbare humane meetmodellen komen voor het ontwikkelen van nieuwe oplossingen van hart- en vaatziekten. De nieuwe meetmodellen geven niet alleen een accurater beeld van het effect van behandeling op mensen, maar zo bereiken we ook dat de wetenschap steeds minder afhankelijk wordt van het gebruik van dierproeven.

Beter voorspellen en voorkomen van ziekten

De aandacht van de tweede call binnen dit programma gaat uit naar de ontwikkeling van humane meetmodellen voor onderzoek naar de voorspelbaarheid en preventie van ziekten. De resultaten moeten toepasbaar zijn voor meerdere ziekten dan wel impact hebben op meerdere patiëntgroepen.

Informatie- en netwerkbijeenkomst

Op 21 september 2020 vindt er een informatie- en netwerkbijeenkomst plaats. Meer informatie hierover is binnenkort te vinden op de website van NWO.

Aandacht voor hart- en vaatziekten in call

Onderzoek naar hart- en vaatziekten mogen in deze call natuurlijk niet ontbreken. Waar liggen de meest kansen voor innovatie? Welke ziekte-overstijgende initiatieven zijn er en hoe zijn die het beste in te zetten?

De Hartstichting stimuleert samenwerking binnen het Nederlandse cardiovasculaire onderzoeksveld. Om te komen tot voorstellen die bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe modellen voor onderzoek naar en/of preventie van hart- en vaatziekten, heeft de Hartstichting de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) gevraagd om een coördinerende rol op zich te nemen.

De DCVA bespreekt bovenstaande en andere vragen graag met geïnteresseerde onderzoekers. Op basis van de voorstellen die het meeste bijdragen aan de doelstelling van de DCVA in het reduceren van de ziektelast door hart- en vaatziekten, brengt de DCVA een advies uit op basis waarvan de Hartstichting kan besluiten tot cofinanciering van maximaal € 50.000,-. Dit is het totaal beschikbare bedrag voor deze call.

Praat jij ook mee?

  • Wanneer: nader overeen te komen, afhankelijk van ontwikkelingen 
  • Doel: discussie over het vormgeven van breed gedragen voorstellen binnen de context van de Dutch CardioVascular Alliance
  • Interesse: stuur de Dutch CardioVascular Alliance een e-mail als je mee wilt praten 

> Stuur een e-mail aan DCVA

Veel aanvragen

Bij de vorige call voor humane meetmodellen zijn er veel meer aanvragen ingediend dan er gehonoreerd konden worden. We adviseren dan ook iedereen die in wil dienen eerst af te stemmen en te overleggen met collega's die mogelijk een soortgelijke onderzoeksaanvraag willen doen. 

Financiële toekenning en voorwaarden

Per aanvraag kan er tussen de € 500.000,- en € 1.000.000 PPS-toeslag worden aangevraagd. Het bedrag is afhankelijk van het type onderzoek en de bijdragen van private en publieke partijen aan het samenwerkingsproject.

Let op! Een aanvraag moet altijd bestaan uit een samenwerking tussen minimaal twee onderzoeksorganisaties én minimaal twee private partijen.

Lees meer over dit onderwerp

€ 3,2 miljoen voor humane meetmodellen

€ 3,2 miljoen voor humane meetmodellen

Samenwerking binnen de Dutch Cardiovascular Alliance

Samenwerking binnen de Dutch Cardiovascular Alliance

Samenwerking op alle niveaus

Samenwerking op alle niveaus