Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Nieuwe deadline call Humane meetmodellen 2.0

Nieuwe deadline humane meetmodellen 2.0

Nieuwe deadline humane meetmodellen 2.0

De deadline van de call Humane meetmodellen 2.0 is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar 3 november 2020. Dit is een gezamenlijke call van Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF), waar de Hartstichting onderdeel van is, NWO-TTW, ZonMw en Topsector Life Sciences & Health.

Er zijn nog vaak dierproeven nodig in de vertaalslag van onderzoeksresultaten naar toepassing in de zorg. De Hartstichting vindt het belangrijk dat er meer goede, efficiënte en betrouwbare humane meetmodellen komen voor het ontwikkelen van nieuwe oplossingen van hart- en vaatziekten. De nieuwe meetmodellen geven niet alleen een accurater beeld van het effect van behandeling op mensen, maar zo bereiken we ook dat de wetenschap steeds minder afhankelijk wordt van het gebruik van dierproeven.

Beter voorspellen en voorkomen van ziekten

De aandacht van de tweede call binnen dit programma gaat uit naar de ontwikkeling van humane meetmodellen voor onderzoek naar de voorspelbaarheid en preventie van ziekten. De resultaten moeten toepasbaar zijn voor meerdere ziekten dan wel impact hebben op meerdere patiëntgroepen.

Veel aanvragen

Bij de vorige call voor humane meetmodellen zijn er veel meer aanvragen ingediend dan er gehonoreerd konden worden. We adviseren dan ook iedereen die in wil dienen eerst af te stemmen en te overleggen met collega's die mogelijk een soortgelijke onderzoeksaanvraag willen doen. 

Financiële toekenning en voorwaarden

Per aanvraag kan er tussen de € 500.000,- en € 1.000.000 PPS-toeslag worden aangevraagd. Het bedrag is afhankelijk van het type onderzoek en de bijdragen van private en publieke partijen aan het samenwerkingsproject.

Let op! Een aanvraag moet altijd bestaan uit een samenwerking tussen minimaal twee onderzoeksorganisaties én minimaal twee private partijen.

Lees meer over dit onderwerp

€ 3,2 miljoen voor humane meetmodellen

€ 3,2 miljoen voor humane meetmodellen

Samenwerking binnen de Dutch Cardiovascular Alliance

Samenwerking binnen de Dutch Cardiovascular Alliance

Samenwerking op alle niveaus

Samenwerking op alle niveaus