Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De Hartstichting is een toonaangevend gezondheidsfonds met een grote ambitie om bij te dragen aan oplossingen om harten gezond te houden, snelle hulp te bieden als iedere minuut telt, hartproblemen eerder op te sporen en steeds beter te behandelen. Al meer dan 55 jaar doen wij er alles aan om de harten van Nederland iedere dag te laten kloppen. We investeren in onderzoek en innovatie op het gebied van preventie en zorg. Maar net zo belangrijk vinden wij het om Nederlanders te helpen hun hart te kennen en goed voor hun hart te zorgen. De sleutel tot succes is hierbij versnelling en betrokkenheid, van zowel het publiek, wetenschappers, zorgprofessionals en alle andere belangrijke stakeholders. 

Over de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit

De Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) beoordeelt voor de Hartstichting financieringsaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek op de potentiële maatschappelijke impact. De commissie bestaat uit een enthousiast team van achttien vrijwilligers: patiënten, zorgprofessionals (bijvoorbeeld huisartsen, cardiologen, verpleegkundig specialisten) en andere maatschappelijk betrokken burgers. 

De CMK beoordeelt onder andere of er tijdens het opstellen van een onderzoeksplan en het uitvoeren van het onderzoek aandacht wordt besteed aan de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten in de praktijk. De leden signaleren en benoemen vanuit hun eigen kennis en ervaring mogelijkheden tot het optimaliseren van de toepassing van deze resultaten. De CMK is meer dan een beoordelingscommissie: door kritisch mee te denken, aanbevelingen te formuleren en bij te dragen aan training van jonge onderzoekers, draagt zij actief bij aan het vergroten van de maatschappelijke relevantie én de potentiële impact van het onderzoek.  

Leden van de commissie nemen naast hun persoonlijke betrokkenheid diverse expertises mee die voor wetenschappelijk onderzoek waardevol zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken, ondernemen, techniek, communicatie of strategieontwikkeling. 

De voorzitter van de CMK ondersteunt de hierboven geformuleerde missie van de Hartstichting én is bevlogen om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek dat ertoe doet voor mensen met (risico op) hart- en vaatziekten en voor zorgverleners en beleidsmakers. En zo bij te dragen aan het verlagen van de ziektelast door hart- en vaatziekten met behulp van wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De voorzitter is bereid en gemotiveerd om deze missie actief uit te dragen richting wetenschap, overheid en publiek.   

Wat ga je doen? 

Je zit de plenaire vergaderingen voor, denkt mee over de inzet van de CMK bij beoordelingsprocedures en neemt zelf ook deel aan een of meer (internationale) beoordelingsvergaderingen per jaar. Samen met medewerkers van de Hartstichting bepaal je de inhoud van workshops over maatschappelijke impact voor jonge onderzoekers. Contact met de leden onderhoud je onder andere door de jaarlijkse voortgangsgesprekken. Je hebt aandacht voor de evenwichtige samenstelling van de commissie en oog voor wat individuele leden nodig hebben om optimaal bij te dragen aan de commissie. Bij je activiteiten ondersteunen we je natuurlijk vanuit de Hartstichting.  

Als voorzitter van de CMK 

 • ben je boegbeeld van de CMK en heb je naast professionele bagage persoonlijke affiniteit met hart- en vaatziekten; 

 • heb je bestuurlijke/beleidsmatige ervaring op landelijk niveau;

 • heb je interesse voor en enige kennis van maatschappelijke impact, patiëntenparticipatie, zorginnovatie en/of van valorisatie en implementatie van onderzoek;

 • ben je een uitstekend voorzitter van commissievergaderingen, onafhankelijk en in staat afstand te bewaren tot de voorgelegde projecten; 

 • beheers je de Engelse taal voldoende om wetenschappelijke teksten te kunnen lezen en je ook tijdens internationale bijeenkomsten te kunnen uiten; 

 • ben je bereid tijd te investeren, variërend van nul tot acht uur per week (naast beoordelingswerkzaamheden). 

Medewerkers en leden van bestuursorganen van de Hartstichting en Harteraad kunnen geen lid worden van de CMK. Als je arts of wetenschapper bent, is het belangrijk dat je niet (meer) zelf participeert in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten. Deelnemen aan onderzoek als ervaringsdeskundige of als extern adviseur (voor beleidsmakers) is wel mogelijk. 

Wat wij bieden:

 • een unieke kans om bij te dragen aan de beoordeling van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek; 

 • inzage in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebeid van hart- en vaatziekten; 

 • een enthousiast team vrijwilligers en goede ondersteuning vanuit de Hartstichting;

 • een reiskostenvergoeding en mogelijkheid tot (bescheiden) vacatiegeld bij deelname aan een beoordelingsprocedure; 

 • een manier om vorm te geven aan je maatschappelijke betrokkenheid. 

Interesse in deze functie?

We maken graag kennis met je! Stuur je motivatie met curriculum vitae uiterlijk 1 maart 2023 per e-mail aan Els van Dort, secretaris van de CMK vanuit de Hartstichting, via e.vandort@hartstichting.nl. Voor vragen over de functie is zij bereikbaar op 070 3155570.

Wij zijn een inclusieve organisatie die alle medewerkers en vrijwilligers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen. Binnen de commissie werk je veel samen met de andere leden. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en creëren een cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn.