Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Hartfalen wordt vaak niet herkend: tijd voor actie!

Hartfalen wordt vaak niet herkend: tijd voor actie!

Hartfalen wordt vaak niet herkend: tijd voor actie!

Klachten als kortademigheid vermoeidheid en het vasthouden van vocht zijn non-specifiek, maar kunnen ook duiden op hartfalen. Uit onderzoek van Kantar Public, uitgevoerd in opdracht van de Hartstichting, blijkt dat minder dan de helft van de respondenten met deze klachten naar de huisarts gaat. En dat terwijl vroegtijdig opsporen en behandelen van hartfalenpatiënten leidt tot een betere kwaliteit van leven, minder ziekenhuisopnames en een verlaging van de mortaliteit.

In de huisartsenpraktijk komen ongeveer evenveel patiënten met systolisch hartfalen (HFrEF) als met diastolisch hartfalen (HFpEF): 51% versus 49%. Het tijdig behandelen van beide vormen van hartfalen leidt tot een betere kwaliteit van leven voor de patiënt. Daarnaast resulteert het tijdig behandelen van systolisch hartfalen in 15 tot 36% minder ziekenhuisopnames en 16 tot 34% verlaging van de mortaliteit (Bron: NHG-richtlijn hartfalen).

Wat kun je als huisarts doen?

Als huisarts heb je een sleutelrol bij het vroegtijdig herkennen van hartfalen. Het belang van vroegtijdig herkennen, vooral bij risicogroepen, wordt ook onderstreept in de herziene NHG-richtlijn hartfalen. Benieuwd wat jij kunt doen om hartfalen eerder te herkennen?

Kom in actie

Wat doet de Hartstichting?

De Hartstichting voert in juli en oktober 2021 weer campagne, gericht op Nederlanders van 60 jaar en ouder. Deze campagne is ontwikkeld in samenwerking met de vereniging van kaderhuisartsen hart- en vaatziekten (HartVaatHAG) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Mensen met potentiële hartfalenklachten worden uitgenodigd een korte vragenlijst in te vullen: de Hartenkaart. Heeft een persoon meerdere klachten die op hartfalen kunnen duiden, dan wordt hij of zij geadviseerd om een afspraak bij de huisarts te maken.

Zorgen de campagnes voor extra druk op de huisartsenpraktijk?

De Hartstichting is zich bewust van de ongerustheid onder huisartsen dat deze campagnes de druk op de huisartsenpraktijk zullen verhogen, zeker in coronatijd. Op basis van eerdere hartfalencampagnes in 2019 en 2020 zien wij dat de Hartenkaart een goed eerste selectiemiddel is. Wij verwachten dat naar aanleiding van de hartfalencampagnes in juli en oktober, per praktijk gemiddeld zo’n twee personen de huisarts zullen raadplegen.

Ruim 255.000 mensen met niet-herkend hartfalen

Er zijn ruim 240.000 Nederlanders met hartfalen en naar schatting nog eens 255.000 mensen met niet-herkend hartfalen. Jaarlijks is de ziekte verantwoordelijk voor ruim 30.000 ziekenhuisopnamen en € 817 miljoen aan zorgkosten. Naar verwachting zal de prevalentie toenemen tot 342.000 patiënten in 2030. Help jij ons mee om hartfalen vroegtijdig op te sporen?

Lees wat jij kunt doen