Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Met de Matching grant ​​wil de Hartstichting de kans op een passende en snelle implementatie van nieuwe oplossingen in de (klinische) zorg voor cardiovasculaire patiënten maximaliseren en kansen creëren voor het aantrekken van extra investeringen van private partners.

Dit programma is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

Nieuwe oplossingen verder brengen

Door geld beschikbaar te stellen om investeringen van private partijen te matchen, bevorderen we de valorisatie en stimuleren we de betrokkenheid van relevante stakeholders bij het consortium. Het consortium en de private partijen werken in dit Matching grant-project samen om nieuwe oplossingen te creëren en deze naar de volgende stap te brengen.

Duurzame onderzoekslijnen

Met dit project start het consortium een ​​vervolgproces dat bijdraagt ​​aan duurzame onderzoekslijnen die niet alleen afhankelijk zijn van financiering door de Hartstichting. Er bestaat de mogelijkheid dat de Hartstichting eigen middelen vrijmaakt om de Matching grant te financieren.

Voor wie?

Je kunt de Matching grant alleen aanvragen namens een consortium met een Impulse grant, of op uitnodiging van de Hartstichting.

Bekijk de brochure

Lees alles over de matching grant in de brochure 'Matching Grant for Impulse Consortia'.

Beoordelingsprocedure

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. Ingediende aanvragen beoordeelden we eerst intern, we kijken of ze voldoen aan de criteria. Vervolgens vragen we leden van de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) en de Internationale Wetenschappelijke Adviescommissie (ISAC) om een oordeel.

Heb je vragen?

Neem contact op met researchmanager Joost Leenders. Mail naar [email protected] of bel 070 31 555 19.