Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Met de Matching grant ​​wil de Hartstichting de kans op een passende en snelle implementatie van nieuwe oplossingen in de (klinische) zorg voor cardiovasculaire patiënten maximaliseren en kansen creëren voor het aantrekken van extra investeringen van private partners.

Dit programma is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

Nieuwe oplossingen verder brengen

De Hartstichting bevordert de valorisatie en stimuleert de betrokkenheid van relevante stakeholders bij het consortium door geld beschikbaar te stellen om investeringen van private partijen te matchen. Het consortium en de private partijen werken samen in dit Matching grant project om nieuwe oplossingen te creëren en deze naar de volgende stap te brengen.

Let op! De Matching grant kan alleen aangevraagd worden door consortia met een Impulse grant, of op uitnodiging van de Hartstichting. Plannen? Neem altijd eerst contact met ons op.

Duurzame onderzoekslijnen

Met dit project start het consortium een ​​vervolgproces dat bijdraagt ​​aan duurzame onderzoekslijnen die niet alleen afhankelijk zijn van financiering door de Hartstichting.
Er bestaat de mogelijkheid dat de Hartstichting eigen middelen vrijmaakt om de Matching grant te financieren.

Voorwaarden en aanvragen

In de brochure lees je alles over de Matching grant en over hoe je deze kunt aanvragen.

Download de brochure (EN)

Proces

Ingediende aanvragen worden eerst intern beoordeeld of ze voldoen aan de criteria. Vervolgens worden leden van de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) en de Internationale Wetenschappelijke Adviescommissie (ISAC) gevraagd om een oordeel. De aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden.

Vragen

Heb je vragen? Neem contact op met researchmanager Joost Leenders. Mail naar j.leenders@hartstichting.nl of bel naar 070 31 555 19.

Meer lezen

ISAC adviseert bij onderzoeksvoorstellen

ISAC adviseert bij onderzoeksvoorstellen

Samenwerken binnen consortia

Samenwerken binnen consortia

Goed onderzoek volgens de Hartstichting

Goed onderzoek volgens de Hartstichting