Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Op deze webpagina vind je een kort overzicht van een aantal initiatieven en samenwerkingsverbanden die voor het nieuwe consortium sport en bewegen voor een gezond hart mogelijk relevant zijn.

Initiatieven waar de Hartstichting is betrokken als initiatiefnemer, partner of financier

 • De Beweegrijke Generatie

  Het urgentiebesef en de actiebereidheid voor bewegen en sport vergroten en verankeren bij publiek, politiek en stakeholders, zodat dagelijks (sportief) bewegen een vast onderdeel wordt van het leefpatroon van de nieuwe generatie. Dat is het doel van dit programma dat onderdeel is van het programma Gezonde Generatie van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen.

  De Hartstichting is één van de drijvende krachten. Onderdeel van dit programma is een samenwerking met NOC*NSF. Centraal in dit programma staat bereiken dat bewegen geen bijzaak is, maar dat voldoende bewegen door de dag heen vanzelfsprekend wordt. En, hoe we kunnen toewerken naar maatregelen waarbij de omgeving zo is ingericht dat het voor kinderen inderdaad vanzelfsprekend en makkelijk wordt om dagelijks voldoende en gevarieerd te bewegen.

  Meer weten of samenwerken? Neem contact op met Mara van Dooremaal, relatiemanager Gezonde Samenleving, via [email protected].

 • Meer patiënten in beweging door samenwerking sport en zorg

  Een passend beweegaanbod voor mensen met een chronische aandoening. En meer verbinding tussen zorg en sport- en beweegaanbod. Dat is het doel van een brede samenwerking tussen verschillende gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties, NOC*NSF en sportbonden.   

  Patiëntenorganisatie Harteraad neemt deel in dit netwerk, omdat zij zich inspannen voor een passend en veilig beweegaanbod voor mensen met een hart- en vaataandoening. 

  Meer weten of samenwerken? Neem contact op met Bert Jan van Veen, patiëntenorganisatie Harteraad via [email protected]

 • Onderzoek naar sport en bewegen

  We brengen graag onderzoekers van reeds gestart onderzoek naar sport en bewegen bij hart- en vaatziekten in het nieuwe consortium bij elkaar. Ook is het belangrijk om te weten welk onderzoek al loopt. Zo kunnen we interessante samenwerkingskansen ontdekken én dubbele onderzoeksaanvragen voorkomen.  

  Bekijk via onze zoekmachine voor reeds gestart én afgerond onderzoek van de Hartstichting naar sport, bewegen en relevantie. In deze zoekmachine vind je bijvoorbeeld de volgende lopende onderzoeken: 

  • STEP COACH, onderzoek van dr. Thijs Eijsvogels, gericht op meer blijven bewegen na hartrevalidatie;
  • The Right Bridge, onderzoek van dr. Beatrijs Bartelds, waarin een app ontwikkeld wordt om patiënten en artsen met een aangeboren hartafwijking beter te adviseren over gezond en veilig sporten en bewegen.  
 • ZonMw MOOI in Beweging

  Het doel van ZonMw MOOI in Beweging is een beweging op gang te brengen naar missiegedreven onderzoek en innovatie in sport en bewegen. Waar het om draait is om met nieuwe kennis uit onderzoek – of met kennis die niet wordt gebruikt – en met innovaties bij te dragen aan oplossingen voor vragen en uitdagingen die al jaren bestaan maar die toch steeds blijven voortslepen. Er zijn al twee consortia gestart én er volgen nog meer.

 • Buurt in Beweging

  Hoe gezonder een leefomgeving, hoe gezonder de mensen die erin leven. Willen we groeiende gezondheidsproblemen aanpakken, dan moeten we dus goed naar die omgeving kijken. Samen met AM en Kenniscentrum Sport en Bewegen voelt de Hartstichting zich verantwoordelijk voor een positieve verandering. Het resultaat? Een praktisch toepasbare gids. Deze bevat inspirerende voorbeeldprojecten uit binnen- en buitenland. Zoals groene woongebouwen, fietsroutes en eetbare woonwijken.

Relevante organisaties en netwerken op het gebied van sport en bewegen

 • De Beweegalliantie 

  De Beweegalliantie is een netwerkorganisatie met een missie. De beweegalliantie wil dat méér mensen méér gaan bewegen in Nederland. Iedere dag. Overal. De alliantie is een netwerk waarin ongeveer 300 beweegpartners samenkomen. Het initiatief wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In ‘cirkels’ wordt aandacht besteedt aan verschillende omgevingen waarin bewegen belangrijk is. Zo is er bijvoorbeeld een Kenniscirkel. Een mooie manier om samenwerking tussen wetenschap en praktijk, buiten het vakgebied van hart- en vaatziekten mee vorm te geven.

 • Patiëntenorganisatie Harteraad

  Harteraad is partner van de Hartstichting en spant zich in om hart- en vaatpatiënten te ondersteunen om gezond en veilig te blijven sporten en bewegen bij een hartaandoening. Onder andere door het opzetten en informeren van patiënten over hun beweegpartners.

 • Kenniscentrum Sport & Bewegen

  Het kenniscentrum Sport & Bewegen werkt aan het beschikbaar en toepasbaar maken van kennis in de praktijk. In samenwerking met het kenniscentrum en gebiedsontwikkelaar AM ontwikkelt de Hartstichting een design gids voor gezonde wijken. Wil je hiervan gebruik maken in jouw onderzoek?  
   
  Neem contact op met Titia Lekkerkerk, beleidsadviseur Gezonde Samenleving, via [email protected].

 • TOPFIT

  TOPFIT is een regionaal samenwerkingsverband van universiteiten, ziekenhuizen, hogescholen en beroepsopleidingen in de provincies Gelderland en Overijssel. Het doel is ziektes een stap voor zijn, zodat mensen langer gezond, fit en actief blijven.

 • Exercise is Medicine

  Bewegen als medicijn is de boodschap van deze samenwerking. 15 koepelorganisaties vanuit het zorg-, sport- en beweegveld werken samen om een landelijk netwerk rondom bewegen te creëren ter preventie en behandeling van chronische aandoeningen.  

  In de praktijk blijkt er een kloof te zijn tussen enerzijds eerste- en tweedelijns zorgverleners en anderzijds beweeg- en sportaanbieders. Het Nederlandse Exercise is Medicine National Center maakt zich sterk om een landelijk netwerk te realiseren. Hier werken zorgverleners en beweegaanbieders proactief en op maat samen op het gebied van preventie en behandeling van (chronische) aandoeningen. Zo kan iedereen profiteren van de gezondheidsvoordelen van regelmatig sporten of bewegen. 

Jouw organisatie, initiatief of onderzoek toevoegen?

Op deze pagina vind je een kleine selectie van relevante initiatieven en samenwerkingspartners. Wil jij jouw (grootschalige) onderzoek, of samenwerkingsverband ook op deze site plaatsen? Neem dan contact met ons op via [email protected].