Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen
  • Dit doen wij

    Wij agenderen en financieren onderzoek naar hoe we onze omgeving gezonder kunnen maken, hart- en vaatziekten eerder en sneller op te sporen en te herkennen en op de beste manier te behandelen, zowel in noodsituaties als op de langere termijn. We geven voorlichting aan patiënten en publiek. Zo houden we Nederland hartgezond en ontlasten we de zorg.

  • Zo werken we samen

    Door strategisch samen te werken met andere financiers trekken we extra middelen aan voor hart- en vaatonderzoek. Samen met onderzoekers, universiteiten, zorgprofessionals en patiëntenorganisaties dragen we actief bij aan het oplossen van knelpunten. We versterken het onderzoeksveld door kansen te bieden aan het toptalent van de toekomst. We zorgen dat oplossingen sneller in de praktijk worden toegepast, door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers onderling én met toekomstige gebruikers van onderzoeksresultaten. Bij alles wat we doen hebben we oog voor de verschillen tussen mensen. Bijvoorbeeld tussen man en vrouw of door verschil in inkomen en culturele achtergrond.