Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Onze missie

Onze missie

Onze missie

Samen werken aan een gezonder Nederland

Samen met professionals werkt de Hartstichting aan een steeds gezonder Nederland. We hebben daarbij een grote ambitie: een halvering van de stijging van de ziektelast door hart- en vaatziekten in 2030. 

Op deze website lezen professionals hoe zij kunnen bijdragen aan een gezonder Nederland en hoe de Hartstichting daarbij een partner wil zijn. De Hartstichting zet zich in om geld bijeen te brengen en dat uit te geven aan toponderzoek met impact. We streven er naar om onderzoeksresultaten zo snel mogelijk bij de patiënt te brengen. We willen hart- en vaatziekten eerder opsporen en herkennen en zo bijdragen aan de best mogelijke behandeling voor patiënten. De Hartstichting is daarbij meer dan alleen een financier. We zijn een gesprekspartner als het gaat om hart- en vaatziekten, bieden advies en ondersteuning en organiseren relevante evenementen voor professionals, gebruikers en patiënten. 

Naast informatie over hoe jij kunt bijdragen aan dit mooie doel, vind je op deze website inspirerende verhalen van onderzoekers en zorgverleners die je voorgingen. 

Samenwerking

Als professionals in het cardiovasculaire veld werken we samen aan hetzelfde doel: hart- en vaatziekten voorkomen en een beter leven voor patiënten. Door nog meer en beter samen te werken, bereiken we dit doel sneller. 

> Lees meer over samenwerking

Goed onderzoek

We werken al lang samen met onderzoekers die zich inzetten voor hart- en vaatpatiënten. Een van de manieren waarop we dat doen, is door onderzoek te financieren waarin we geloven. Bijvoorbeeld omdat er goed is nagedacht over welke innovatie of nieuwe behandelmethode een onderzoek dichterbij hoopt te brengen voor patiënten en we de kans groot achten dat die snel zal kunnen bijdragen aan de gezondheid van veel Nederlanders. 

> Lees meer over onze visie op goed onderzoek

Onderzoeksagenda

Samen met wetenschappers, zorgverleners, patiënten en hun naasten, vrijwilligers, donateurs en het algemeen publiek hebben we vijf jaar geleden een landelijke onderzoeksagenda opgesteld, waarin onze gezamenlijke prioriteiten staan. Op dit moment vindt een tussentijdse evaluatie van de onderzoeksagenda plaats om deze waar nodig bij te stellen voor een nieuwe periode. Aan de vijf thema’s van de onderzoeksagenda besteden we de komende jaren opnieuw extra aandacht, tijd en geld.

> Lees meer over de onderzoeksagenda

Eerder opsporen

Een belangrijk doel voor de komende jaren is dat we beter in staat worden hart- en vaatziekten eerder op te sporen. Zo is betere behandeling mogelijk, voordat onherstelbare schade ontstaat. Ook besteden we aandacht aan het opsporen van mensen met risicofactoren, zodat hart- en vaatziekten vaker helemaal kunnen worden voorkomen.

> Lees meer over hoe we streven naar snellere herkenning van hart- en vaatziekten

Gezondheidsinnovatie

Ten slotte speelt gezondheidsinnovatie een belangrijke rol bij het eerder opsporen, op de beste manier behandelen én het voorkomen van hart- en vaatziekten. De Hartstichting zet rond diverse thema's en ziektebeelden programma's op waarin we de juiste partijen in en rond de zorg bij elkaar brengen. Zo zorgen we dat de weg van het ontdekken van een nieuwe behandeling tot het daadwerkelijk aanbieden bij patiënten zo kort mogelijk is.

> Lees hoe wij gezondheidsinnovatie verder brengen