Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Om de hartgezondheid te verbeteren, is het herkennen van ziekten en het bieden van de beste behandelingen niet genoeg. We willen ook dat alle patiënten die behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium krijgen. Daarom is het zinvol om actief op zoek te gaan naar patiënten die nog niet weten dat ze ziek zijn.

Om te zorgen dat we patiënten met hart- en vaatziekten eerder opsporen, brengt de Hartstichting beleidsmakers en zorgprofessionals bij elkaar om goede afspraken te maken over bijvoorbeeld screening. Daarnaast zetten we in op zorginnovatie en stimuleren we het in praktijk brengen daarvan. Verder ontwikkelen we campagnes, samen met zorgprofessionals. Concreet zijn we op al die niveaus bezig met het ontwikkelen van programma’s om boezemfibrilleren en hartfalen in een eerder stadium te herkennen en behandelen.

Patiënten helpen om symptomen te herkennen

Patiënten spelen zelf een belangrijke rol in hun behandeling. Door symptomen te herkennen en hiermee naar de huisarts te gaan, krijgen ze tijdig de juiste diagnose en behandeling. Of door de adviezen van hun huisarts goed op te volgen, hun medicijnen te blijven gebruiken en bijvoorbeeld hun leefstijl aan te passen.

Gezond leven makkelijker maken

Om de bloeddruk en cholesterol te verlagen, motiveren wij mensen om gezond te leven. Gezond eten kan soms best lastig zijn, mede vanwege het ongezonde voedingsaanbod. Samen met de Nierstichting en het Diabetesfonds maken wij ons hard voor regelgeving om het aanbod van bewerkte voedingsmiddelen in Nederland gezonder te maken. Daarnaast is het volhouden van een gezonde leefstijl één van de vijf thema's op de onderzoeksagenda.

Preventie van hart- en vaatziekten

Door mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten in een vroeg stadium op te sporen kan onherstelbare schade aan hart en vaten worden voorkomen. Van 2019 tot en met 2022 voerden we campagne om mensen vanaf 40 jaar te stimuleren om jaarlijks hun bloeddruk te meten of laten meten. Sinds 2023 werken we aan de Hartstichting checkpunten, waar we naast bloeddruk ook cholesterol, bloedsuiker, BMI en buikomvang meten.

Vrouw gebruikt bloeddrukmeter

De rol van van zorgprofessionals

Komt de patiënt met klachten bij een arts of andere eerstelijns zorgprofessional, dan dient die de juiste diagnose te stellen met de juiste middelen en volgens richtlijn te behandelen. De zorgprofessional is bij uitstek de persoon die een patiënt kan stimuleren om een therapie goed uit te voeren en leefstijlveranderingen door te voeren.

De Hartstichting brengt op thema’s waar het verwachte effect het grootst is, zorgprofessionals bij elkaar om te bespreken hoe we kunnen zorgen dat diagnoses niet alleen goed, maar ook zo vroeg mogelijk gesteld worden. En daarna de beste behandeling wordt gegeven.

Herken hartfalen

Ben jij een zorgprofessional?

Werk samen met de Hartstichting aan meer bewustzijn over hartfalen. Kijk wat jij kunt doen vanuit de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis.
Arts met stethoscoop om de nek en armen over elkaar kijkt vriendelijk de camera in