Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Samen met professionals in het cardiovasculaire veld werken we aan nieuwe medische richtlijnen en protocollen, transmurale afspraken en zoeken we manieren om patiënten te helpen hun behandeling of leefstijl-afspraken zo goed en zo lang mogelijk vol te houden.

Wat we van jou verwachten

Voor onderzoekers is het van belang om in een vroeg stadium na te denken over hoe resultaten uit onderzoek kunnen worden geïmplementeerd. Daarom vraagt de Hartstichting onderzoekers een implementatieplan op te nemen in hun onderzoeksvoorstel.

Belangrijke vragen daarbij zijn onder andere:

  • Welke mogelijke uitkomsten van mijn onderzoek kunnen geïmplementeerd worden?
  • Wat heb ik daarvoor nodig?
  • Wie heb ik daarvoor nodig?
  • Zijn er partijen binnen mijn organisatie actief bezig met implementatie?
  • Kan ik hiervoor externe partijen inschakelen?
  • Wat is de meerwaarde voor de verschillende partijen?
  • Welke financiële middelen heb ik hiervoor nodig?
  • Hoe ziet het besluitvormingsproces eruit?
  • Hoeveel tijd is hiervoor nodig?
  • Wat zijn de mogelijke knelpunten?

De beantwoording van deze vragen is niet alleen belangrijk bij het opstellen van een implementatieplan. Het helpt je ook richting te geven aan je onderzoekstraject, bijvoorbeeld door voldoende tijd te reserveren voor dit onderwerp of door het te bespreken met je onderzoeksteam.

Wat we samen met professionals in de zorg willen doen

Als zorgprofessional of zorgorganisatie kun je uiteraard ook bijdragen aan een goede implementatie van nieuwe kennis en inzichten. Een van de manieren om dat te doen is door je als organisatie aan te sluiten bij een Connect-regio. Deze Connect-regio’s, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), hebben als doel de organisatie rondom patiënten met hart- en vaatziekten te verbeteren. Centraal daarbij staan het werken volgens op onderzoek gebaseerde richtlijnen en het centraal registreren van kwaliteitsindicatoren. De NVVC heeft hiervoor nuttige toolkits ontwikkeld.

Wat de Hartstichting zelf doet

De Hartstichting werkt op verschillende manieren aan implementatie van wetenschappelijke kennis. We brengen diverse partners in ons netwerk bij elkaar en zoeken samen naar de beste manier om nieuwe kennis in richtlijnen te vertalen. We financieren onderzoek naar de effectiviteit van implementaties, zodat we onze adviezen en ons beleid kunnen baseren op door de wetenschap gestaafde inzichten. Daarnaast zetten we, eveneens in samenwerking met onze partners, programma’s op, waarin we actief werken aan implementatie.