Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De Hartstichting werkt aan nieuwe oplossingen voor hart- en vaatziekten. Het is essentieel om bruikbare resultaten op de markt te brengen en daarbij zo toegankelijk mogelijk te maken voor patiënten.

Soms kan een onderzoeksresultaat direct worden toegepast in de praktijk, maar vaak is er nog een uitgebreid proces nodig om resultaten door te ontwikkelen in een medicijn of medisch hulpmiddel. Cruciaal is daarbij dat onderzoekers al vroeg beginnen met gebruikers samen te werken en regelmatig te bespreken wat nieuwe kennis nodig heeft om verder gebracht te worden. Daarmee vergroot je je kennis en expertise én de kans dat een oplossing daadwerkelijk toegepast gaat worden in de praktijk. Eén van de wegen is valorisatie: kennis toegankelijk maken voor patiënten via de markt.

Ondersteuning van de Hartstichting

Valorisatie doe je niet alleen. De Hartstichting stimuleert valorisatie in intensieve samenwerking met de DCVA, een alliantie met andere financiers, universiteiten, zorgorganisaties en patiënten. Samen ondersteunen we onderzoekers op verschillende manieren:

  • bewustwording creëren van het belang van valorisatie bij onderzoekers;
  • bieden van advies en ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opzetten van een bedrijf;
  • onderzoekers in contact brengen met de juiste gesprekspartners;
  • financieren van veelbelovende vervolgtrajecten.

Wat de Hartstichting van jou vraagt

De Hartstichting vraagt onderzoekers bij het indienen van een aanvraag na te denken over hoe resultaten uiteindelijk in de klinische praktijk gebruikt kunnen worden. Een onderzoeksvoorstel dat zou kunnen leiden tot een concrete innovatie, is daarom niet compleet zonder een valorisatie- en een implementatieplan.

Het onderzoeksvoorstel dient vragen te beantwoorden zoals:

  • Welke stappen zijn nodig voor het verder ontwikkelen van onderzoeksresultaten?
  • Welke kennis of expertise of andere hulp is daarvoor nodig?
  • Hoe zijn deze stappen te financieren?

We vinden het daarnaast belangrijk dat onderzoekers hebben nagedacht over hoe hun onderzoek klinisch relevant is en bijdraagt aan de wensen van de eindgebruikers. Het in een vroege fase betrekken van deze stakeholders, zoals patiënten, zorgprofessionals, bedrijven en verzekeraars, draagt daaraan bij. Lees meer over valorisatie op DCVAlliance.nl.

Ook vindt de Hartstichting het belangrijk dat onderzoekers tijdig nadenken over intellectueel eigendom. Dit is niet alleen van belang voor jou als onderzoeker, maar ook voor de uiteindelijke gebruikers van de oplossingen, de patiënten zelf.