Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Waarom nadenken over intellectueel eigendom?

Tijdig nadenken over intellectueel eigendom is essentieel voor:

  • het zorgvuldig beschermen van jouw onderzoeksresultaten;
  • regie over wat er gebeurt met je intellectuele eigendom;
  • snellere doorontwikkeling van je product of oplossing;
  • het veiligstellen van de doorontwikkeling;
  • de financiering van nieuw onderzoek.

Intellectueel eigendom bevordert samenwerking

Met een octrooi maak je je onderzoek aantrekkelijk voor bijvoorbeeld investeerders en bedrijven. Deze partijen heb je vaak nodig om je onderzoeksresultaten te vertalen naar een product of oplossing voor de patiënt. Door al aan het begin van een samenwerking goede afspraken te maken over intellectueel eigendom, kunnen commerciële partijen snel aan de slag.

Afspraken ook van belang voor de Hartstichting

Voor de Hartstichting zijn afspraken over intellectueel eigendom ook van belang. We maken afspraken over hoe om te gaan met intellectueel eigendom, waarbij een snelle en betaalbare toepassing van nieuwe kennis voor Nederlandse hart- en vaatpatiënten voorop staat. Als gefinancierde onderzoeken leiden tot succesvolle innovaties, dan levert dit vaak extra geld op dat wij opnieuw investeren in onderzoek. 

Hulp van de Hartstichting

Informatie over het beschermen van je intellectueel eigendom win je in via ons, via de pijler valorisatie van de DCVA of bij het technology transfer office (TTO) of knowledge transfer office (KTO) van je universiteit. Of volg een van onze workshops die betrekking hebben op het beschermen van je onderzoeksresultaten. Deze workshops organiseren we, bij voldoende belangstelling, samen met V.O. Patents & Trademarks, die zich belangeloos inzet voor de Hartstichting.

Heb je vragen?

Neem contact op met de afdeling Onderzoek en Zorginnovatie. Mail naar [email protected].