Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Het doel van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) is de ziektelast als gevolg van hart- en vaatziekten in 2030 met een kwart te verminderen. Hiermee bedoelen we dat minder mensen chronische ziek worden en minder vroegtijdig overlijden. De samenwerking tussen de op dit moment 24 partners (onder meer: onderzoeksfinanciers, medische en technische onderzoekers, gebruikers en patiënten) moet ertoe leiden dat wetenschappelijke resultaten sneller hun weg vinden naar patiënt en de zorgpraktijk helpen verbeteren.

Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis van de DCVA. Dit onderzoek wordt gedaan binnen landelijke onderzoeksgroepen, waarin meerdere universiteiten en ziekenhuizen samenwerken. Deze consortia krijgen van de DCVA-partners ondersteuning bij het valoriseren en implementeren van nieuw opgedane kennis. Dit zorgt ervoor dat oplossingen eerder bij de patiënt komen en de zorg verbetert.

Voordelen

Samenwerking binnen de DCVA biedt diverse voordelen voor zowel de deelnemende organisaties als individuele onderzoekers en zorgprofessionals. Enkele voorbeelden:

 • Je maakt deel uit van een excellent netwerk, dat voorop loopt in het onderzoek naar hart- en vaatziekten.
 • Door de multidisciplinaire opzet draag je bij aan academische en technische ontwikkelingen die de zorg daadwerkelijk verbeteren.
 • Binnen de DCVA is aandacht voor talentontwikkeling, zodat er ook in de toekomst toponderzoekers, zorgprofessionals én cardiovasculair onderlegde bestuurders zijn.
 • We werken samen aan verbetering van de infrastructuur rondom onderzoek in Nederland. De partners bouwen bijvoorbeeld aan een sterk datanetwerk, dat het delen en hergebruiken van data voor vervolgonderzoek mogelijk maakt.

Van CVON naar DCVA

Dat samenwerken veel oplevert, bewezen hart- en vaatonderzoekers al in de voorloper van de DCVA: het onderzoeksprogramma CardioVasculair Onderzoek Nederland (CVON) dat in 2011 van start is gegaan en waarbinnen verschillende thematische consortia tot stand zijn gekomen. CVON was een samenwerking tussen de Hartstichting, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en ZonMw.

Mede op initiatief van de Hartstichting is in 2018 de DCVA opgericht. CVON-consortia bestaan nog, maar worden stap voor stap opgenomen in de DCVA. Om de kans op daadwerkelijke toepassing van onderzoeksresultaten in de zorgpraktijk te vergroten sloten zich in 2018 nog eens acht organisaties aan bij deze samenwerking. Maar daar bleef het niet bij, inmiddels bestaat de DCVA uit 24 organisaties.

 • Samenwerkende partners DCVA

  De volgende partners maken onderdeel uit van de DCVA:

  • Hartstichting
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
  • ZonMw
  • Netherlands Heart Institute (NL-HI)
  • Health~Holland
  • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (NWO TTW)
  • Patiëntenorganisatie Harteraad
  • Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Hartregistratie (NHR)
  • De samenwerkende vier technische universiteiten (4TU)
  • Hart- en vaatziekten Huisartsen Advies Groep (HartvaatHAG)
  • Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG)
  • Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV)
  • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV)
  • Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)
  • Belangenorganisatie medische hulpmiddelen en medische technologie (NeFeMED)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
  • Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
  • Nierstichting
  • Stichting Hartekind