Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Ondersteuning bij onderzoek

Ondersteuning bij onderzoek

De Hartstichting is meer dan een financier. We bieden ondersteuning in de vorm van onder meer advies, publiciteit en netwerkactiviteiten. Niet op elke vraag is een pasklaar antwoord. We denken graag mee. Vind je het antwoord op je vraag hieronder niet, neem dan contact met ons op.

Cardiovasculaire cursussen

Cardiovasculaire cursussen

Deelnemers vinden

Deelnemers vinden

Communicatierichtijnen

Communicatierichtijnen

Cavaris gebruiken

Cavaris gebruiken

Cardiovasculaire cursussen

We organiseren jaarlijks de Cardiovascular Training Courses. Er zijn verschillende cursussen voor beginnende promovendi en er is een cursus voor senior promovendi en junior postdocs.

> Ga naar het overzicht van de cardiovasculaire cursussen 

Hulp bij inclusie

We bieden onderzoekers die klinisch onderzoek doen de mogelijkheid om te helpen bij de werving van deelnemers voor hun onderzoek.

> Ga naar werving van deelnemers voor onderzoek

Publiciteit 

Wij onze achterban én de Nederlandse samenleving als geheel graag vertellen wat we samen hebben bereikt. 

> Lees meer over publiciteit en gebruik van ons logo

Cavaris 

Cavaris staat voor CArdioVAscular Research Information System. In het systeem staan alle onderzoeksprojecten die de Hartstichting financiert.

> Lees meer over Cavaris