Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Wanneer je als onderzoeker een onderzoeksvoorstel bij een andere financier indient, is het soms nodig of nuttig om een steunbrief van een maatschappelijke organisatie zoals de Hartstichting toe te voegen waarin het belang van het onderzoek wordt onderschreven. In sommige gevallen is daarnaast ook financiële steun gewenst. Denk je dat de Hartstichting de geschikte organisatie is om jouw onderzoek te steunen? Neem dan via het formulier onderaan deze pagina contact met ons op.

Draag bij aan onze missie

Omdat we onze ambities niet alleen kunnen realiseren, steunen we onderzoek dat bijdraagt aan onze missie: iedereen een gezond hart. Als je onderzoek hieraan bijdraagt, gaan we graag in gesprek of en hoe we je kunnen helpen. Waar mogelijk ondersteunen we jou om het indienen van een onderzoeksvoorstel bij een andere financier zo succesvol mogelijk te maken. Naast een schriftelijke aanbeveling kan steun ook bestaan uit een financiële bijdrage (in cash) of een bijdrage in natura (in kind).

Neem op tijd contact op

Het is belangrijk dat je de Hartstichting in een zo vroeg mogelijk stadium benadert, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. De beoordelingstermijn van een steunbrief hangt af van diverse factoren, zoals de omvang en het eventuele financiële aspect van de gevraagde steun. Houd rekening met een termijn van minimaal 8 weken. Neem dus op tijd contact met ons op!

Procedure steunbrief

 1. Je dient via het formulier onderaan deze pagina je verzoek in.
 2. Wij wijzen een medewerker uit Team Onderzoek aan die je verzoek behandelt en doen een eerste toetsing op onze randvoorwaarden.
 3. Binnen 2 weken ontvang je bericht of jouw verzoek voor een steunbrief past binnen de doelen en strategie van de Hartstichting. Als we meer informatie nodig hebben, dan nemen we hierover eerst contact met je op.
 4. De medewerker van de Hartstichting neemt contact met je op voor het doorspreken van de mogelijke steun en onze voorwaarden.
 5. Minimaal 1 week voor de deadline stuur je ons de 90% aanvraag, inclusief budget.
 6. We stellen samen met jou een steunbrief op.
Het proces van een steunbrief: indiening, toetsing randvoorwaarden, beoordeling, besluit

Voorwaarden en vervolgstappen

 • Voorwaarden vooraf

  • Het onderzoek draagt bij aan de missie van de Hartstichting.
  • Meld je bij ons minimaal 8 weken voor de deadline van indienen van de onderzoeksaanvraag. Bij een kortere indieningstermijn kunnen we tijdige reactie op je verzoek niet garanderen.
  • Bespreek op welk moment voor indiening je de 90% versie van de onderzoeksaanvraag en budgetsheet moet overleggen.
  • Als er industriële partners betrokken zijn: de samenwerking dient te voldoen aan onze Gedragscode.
 • Stappen na indiening onderzoeksaanvraag

  • Je deelt de definitieve onderzoeksaanvraag en budgetsheet. Indien van toepassing deel je ook het wederhoor van referenten.
  • Wanneer de uitslag van de aanvraag bekend is, deel je dit zo snel mogelijk met de Hartstichting.
  • We maken afspraken op maat wanneer je onderzoeksaanvraag wordt gehonoreerd. Denk hierbij aan:
   • het vermelden van de Hartstichting als partner of medefinancier;
   • ondersteuning van de Hartstichting bij het uitvoeren of bij het communiceren over onderzoeksresultaten;
   • afspraken over de financiële bijdrage van de Hartstichting en eventuele revenuen die voortkomen uit intellectueel eigendom.