Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Voor wie?

Alleen onderzoeken die (mede) gefinancierd worden door de Hartstichting komen op dit moment in aanmerking voor deze dienst.

Werving via onze kanalen

De Hartstichting heeft via haar website en sociale media een groot bereik. Dit zetten we graag in om onderzoekers te helpen met het werven van deelnemers voor hun onderzoek.

Op de webpagina meedoen aan onderzoek attenderen we potentiële deelnemers op lopende studies. We informeren hen over het doel van het onderzoek, over de inclusie- en exclusiecriteria, en praktische zaken. Ook zetten we soms andere kanalen in, zoals social media.

Binnenkort meer

Op dit moment zijn er slechts enkele onderzoeken uitgelicht op de pagina. Om onderzoek structureel te versnellen willen we onze diensten op dit gebied uitbreiden en een groter aantal onderzoeken onder de aandacht van het publiek brengen. Daarbij willen we ook het belang van deelname aan onderzoek goed uitleggen zodat mensen een geïnformeerde keuze kunnen maken.

Zoek jij deelnemers voor je onderzoek en wil je gebruik maken van onze kanalen? Dien dan een verzoek in via het formulier.
Twee onderzoekers voeren handelingen uit bij een proefpersoon

Toolkit met tips

Bekijk ook de toolkit van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF). Deze bevat een set van aanbevelingen om de werving van deelnemers in onderzoek te verbeteren. Hij is gericht op verschillende doelgroepen die betrokken zijn bij medisch-wetenschappelijk onderzoek: onderzoekers, financiers, instellingen/ziekenhuizen en patiëntenorganisaties.

De toolkit is ontwikkeld door werkgroep Werving Proefpersonen van de DCRF. De DCRF is een stichting van verschillende koepelorganisaties die samen klinisch onderzoek wil faciliteren. De Hartstichting is in het kader van deelnemers werven betrokken bij de DCRF.

Heb je vragen?

Neem contact op met Liesbeth van der Wal, beleidsadviseur in Team Onderzoek. Mail naar [email protected] of bel 070-3155617​.