Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Samenwerking brengt ons sneller bij ons gedeelde doel: een beter leven voor hart- en vaatpatiënten. Oftewel, we worden ouder en gezonder. Daar gaat het de Hartstichting en haar donateurs om. Hoge ambities, maar wij denken dat ze door goed samenwerken haalbaar zijn.

Samenwerking levert kwalitatief beter onderzoek op, zorgt voor een betere besteding van gelden (want we bundelen krachten, in plaats van te concurreren) en brengt oplossingen sneller bij de patiënt. We hebben het dan niet alleen over samenwerking tussen onderzoekers onderling, maar ook met zorgverleners, patiënten en het bedrijfsleven.