Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Gebruikersparticipatie zorgt voor goed onderzoek

Gebruikersparticipatie zorgt voor goed onderzoek

Gebruikersparticipatie verhoogt de kwaliteit van onderzoek. Daarom vindt de Hartstichting het belangrijk dat gebruikers in een vroeg stadium betrokken worden bij onderzoek.

Onder ‘gebruikers’ verstaan we bij de Hartstichting iedereen die gebruik maakt van de resultaten van onderzoek. Dit kunnen uiteraard patiënten en hun naasten zijn, die profiteren van nieuwe inzichten. Denk echter ook aan zorgverleners, voor wie nieuwe kennis mogelijk leidt tot andere werkwijzen. Ook het bedrijfsleven en andere onderzoekers gaan mogelijk aan de slag met jouw resultaten. Deze gebruikersgroepen zijn onmisbaar voor het vastleggen van nieuwe inzichten in richtlijnen of het ontwikkelen van nieuwe medicijnen of medische apparatuur.

Welke gebruikers zijn er naast patiënten?

Naast patiënten kan onder meer gedacht worden aan:

  • artsen die patiënten op een andere manier moeten gaan behandelen;
  • bedrijven die de resultaten verder kunnen ontwikkelen;
  • zorgverzekeraars die de nieuwe zorg moeten vergoeden;
  • ziekenhuisapothekers die ervoor zorgen dat de productie van nieuwe medicijnen in vervolgonderzoek aan alle regels voldoet;
  • financiers van het huidige en vervolg van het onderzoek;
  • onderzoekers die verwachten dat ze de resultaten in de toekomst kunnen gebruiken.

Gebruikers leveren belangrijke inzichten

Inzichten van gebruikers zijn dus zeer belangrijk. Gebruikers kunnen op verschillende momenten in het onderzoeksproces meedenken over de koers van het onderzoek. Misschien heeft een bepaalde oplossing bijvoorbeeld wel nadelen die niet bekend zijn bij onderzoekers, maar wel bij patiënten en zorgverleners. De Hartstichting vindt het belangrijk dat dergelijke inzichten niet verloren gaan. Daarom vragen we onderzoekers in hun voorstel aan te geven hoe zij gebruikers betrekken, voor, tijdens en na het onderzoek. 

Gebruikers betrekken bij onderzoek

Hoe zorg je nu dat je gebruikers optimaal betrekt in je onderzoek? Dat kan op verschillende manieren. Een methode om gebruikers al in een vroeg stadium te betrekken bij je onderzoek, is ze te laten meedenken over of meeschrijven van je onderzoeksvoorstel. Maar ook daarna blijft structureel contact waardevol. Het is essentieel om gebruikers gedurende het gehele onderzoekstraject betrokken te houden en ze mee te laten denken over de inhoud en richting van onderzoek. Zo creëren we immers draagvlak en vergroten we de kans op succesvolle toepassing in de praktijk. 

College van Ervaringsdeskundigen

Voor samenwerking met patiënten kan je contact opnemen met Harteraad en een beroep doen op hun College van Ervaringsdeskundigen.

> Bezoek de website van Harteraad

Gebruikerscommissie

Een belangrijke formele manier om participatie te garanderen, is het opzetten van een gebruikerscommissie. Door deze commissie regelmatig te raadplegen, in alle fasen van een onderzoek, zorg je ervoor dat waardevolle adviezen niet verloren gaan. Alles over het werken met een gebruikerscommissie lees je in het document 'Gebruikerscommissie, Leidraad voor onderzoekers in het cardiovasculaire veld.'

Participatiekompas

Er zijn nog tal van andere manieren om gebruikers bij je onderzoek te betrekken. Om professionals daarbij te helpen heeft de Hartstichting samen met andere gezondheidsfondsen bijgedragen aan de ontwikkeling van het Participatiekompas. Op het participatiecompas kan je een vliegende start maken met de 'Kickstarter patiëntenparticipatie'.

> Meer over de kickstarter

Lees meer

Dr. Frank-Erik de Leeuw

Dr. Frank-Erik de Leeuw: “Gewoon doen: het betrekken van patiënten levert mij veel eyeopeners op”

Kickstarter patiëntenparticipatie

Kickstarter patiëntenparticipatie

Maatschappelijke kwaliteit

Maatschappelijke kwaliteit