Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Wie zijn de gebruikers?

Onder ‘gebruikers’ verstaan we bij de Hartstichting iedereen die gebruik maakt van de resultaten van onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan:

 • patiënten en hun naasten;
 • artsen en andere zorgverleners, die patiënten op een andere manier moeten gaan behandelen;
 • bedrijven die de resultaten verder kunnen ontwikkelen;
 • zorgverzekeraars die de nieuwe zorg moeten vergoeden;
 • ziekenhuisapothekers die ervoor zorgen dat de productie van nieuwe medicijnen in vervolgonderzoek aan alle regels voldoet;
 • financiers van het huidige onderzoek, en van vervolgonderzoek;
 • andere onderzoekers die verwachten dat ze de resultaten in de toekomst kunnen gebruiken.

Gebruikers leveren belangrijke inzichten

Inzichten van gebruikers zijn zeer belangrijk. Bij het vastleggen van nieuwe inzichten in richtlijnen en het ontwikkelen van nieuwe medicijnen en medische apparatuur zijn ze zelfs onmisbaar.

Gebruikers kunnen op verschillende momenten in het onderzoeksproces meedenken over de koers van het onderzoek. Misschien heeft een bepaalde oplossing bijvoorbeeld wel nadelen die niet bekend zijn bij onderzoekers, maar wel bij patiënten en zorgverleners.

Bij het hele traject relevant

Het is essentieel om gebruikers gedurende het gehele onderzoekstraject betrokken te houden en ze mee te laten denken over de inhoud en richting van onderzoek. Zo creëren we draagvlak en vergroten we de kans op succesvolle toepassing in de praktijk.

Je kunt gebruikers ook in een vroeg stadium betrekken bij je onderzoek door ze mee te laten denken over je onderzoeksvoorstel.

De Hartstichting vindt het belangrijk dat gebruikersinzichten niet verloren gaan. Daarom vragen we je om in je onderzoeksvoorstel aan te geven hoe je voor, tijdens en na het onderzoek gebruikers erbij betrekt.

Waar te beginnen?

Er zijn verschillende manieren om met gebruikersparticipatie aan de slag te gaan.

 • Samenwerken met patiënten

  Voor samenwerking met patiënten kan je contact opnemen met Harteraad en een beroep doen op hun College van Ervaringsdeskundigen.

 • Gebruikerscommissie opzetten

  Een belangrijke formele manier om participatie te garanderen, is het opzetten van een gebruikerscommissie. Door deze commissie regelmatig te raadplegen, in alle fasen van een onderzoek, zorg je ervoor dat waardevolle adviezen niet verloren gaan. Alles over het werken met een gebruikerscommissie lees je in het document 'Gebruikerscommissie, Leidraad voor onderzoekers in het cardiovasculaire veld.'

 • Kickstarter patiëntenparticipatie

  Er zijn tal van manieren om gebruikers bij je onderzoek te betrekken. Om je daarbij te helpen heeft de Hartstichting samen met andere gezondheidsfondsen bijgedragen aan de ontwikkeling van het Participatiekompas. Op het Participatiekompas kan je een vliegende start maken met de Kickstarter patiëntenparticipatie.

Laat je inspireren

Gebruikersparticipatie is voor sommigen inmiddels vanzelfsprekend en voor anderen nog een puzzel. Laat je inspireren door video's met voorbeelden van gebruikersparticipatie in de praktijk.