Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Steeds vaker verstrekt de Hartstichting financiering aan onderzoekers die samenwerken binnen consortia. Zo’n samenwerking biedt onderzoekers veel voordelen.

Samen met andere onderzoeksfinanciers, zoals ZonMw, Health~Holland en NWO, financiert de Hartstichting steeds vaker onderzoeksconsortia, netwerken van onderzoekers die samenwerken aan één duidelijk doel. We verwachten op deze manier sneller oplossingen voor hart- en vaatziekten te vinden en die oplossingen ook sneller bij patiënten te kunnen brengen. Ook voor onderzoekers zelf biedt deelname aan een consortium diverse voordelen:

  • vergroting kennis en netwerk
  • een rol in grote, nationale en internationale onderzoeken
  • aandacht voor loopbaan- en talentontwikkeling
  • de mogelijkheid om voor langere tijd te werken aan één concreet doel

Aansluiten bij een consortium

Hoe achterhaal je welke consortia er al zijn en waar je je expertise zou kunnen inbrengen? Via deze website, via congressen en symposia, via ons onderzoeksmanagementsysteem Cavaris en door persoonlijk contact op te nemen met een van de medewerkers van Team Onderzoek en Zorginnovatie. Wanneer er een nieuw consortium gevormd wordt, is dit eveneens te vinden op de pagina Openstaande calls en events.

> Bekijk de pagina Openstaande calls en events

Zelf een voorstel voor een consortium

Individuele onderzoekers die willen samenwerken met de Hartstichting of een van haar partners, kunnen uiteraard ook zelf een voorstel doen voor een consortium. In dat geval is het wel belangrijk vooraf te checken of voor het beoogde onderwerp niet al een consortium bestaat. Zo voorkomen we onnodige overlap. Daarnaast is het belangrijk dat het onderwerp van het onderzoek aansluit op onze Onderzoeksagenda.

> Meer over de onderzoeksagenda

Denken en werken vanuit één visie

De Hartstichting heeft sinds 2011 veel ervaring opgedaan met het helpen opzetten van consortia via het CVON (CardioVasculair Onderzoek Nederland) en de DCVA (Dutch CardioVascular Alliance). Het is onze visie dat onderzoekers in de toekomst steeds minder van onderzoek naar onderzoek leven en er een samenhang is tussen de verschillende onderzoeken.

Samen meer resultaat 

We weten door onze ervaring met consortia ook dat het opzetten ervan niet altijd even gemakkelijk is. Onderzoek is onvoorspelbaar en universiteiten zijn nog niet altijd ingericht op het werken met consortia. Eenmaal op gang, zien we dat zo veel mogelijk onderzoek onder een gedeeld doel en visie laten vallen, samenwerking vergemakkelijkt en goede resultaten oplevert. 

ISAC beoordeelt

De internationale wetenschappelijke adviesraad (ISAC) beoordeelt onderzoeksvoorstellen van consortia 

Meer over de ISAC

Ontwikkeling van het vakgebied als geheel

Consortia staan open voor nieuwe onderzoekers en bieden getalenteerde onderzoekers ruimte om zich te ontwikkelen tot onderzoeksleiders. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers op thema’s en ziektebeelden bouwen we én aan een excellent en duurzaam onderzoeksveld én vergroten we de kans dat we baanbrekende oplossingen vinden voor grote en urgente uitdagingen op het gebied van hart- en vaatziekten.

Lees meer

ISAC adviseert bij onderzoeksvoorstellen

ISAC adviseert bij onderzoeksvoorstellen

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Samenwerking binnen de Dutch Cardiovascular Alliance

Samenwerking binnen de Dutch Cardiovascular Alliance