Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De Hartstichting financiert steeds vaker onderzoeksconsortia, netwerken van onderzoekers die samenwerken aan één duidelijk doel. We doen dat samen met andere Nederlandse onderzoeksfinanciers zoals ZonMw, Health~Holland en NWO en met internationale samenwerkingspartners. We verwachten op deze manier sneller oplossingen voor hart- en vaatziekten te vinden en die oplossingen ook sneller bij patiënten te kunnen brengen.

Denken en werken vanuit één visie

De Hartstichting heeft sinds 2011 veel ervaring opgedaan met het helpen opzetten van consortia via het CardioVasculair Onderzoek Nederland (CVON) en de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Het is onze visie dat onderzoekers in de toekomst steeds minder van onderzoek naar onderzoek leven en dat er een samenhang is tussen de verschillende onderzoeken.

Samen meer resultaat 

We weten door onze ervaring met consortia ook dat het opzetten ervan niet altijd even gemakkelijk is. Onderzoek is onvoorspelbaar en universiteiten zijn nog niet altijd ingericht op het werken met consortia. Eenmaal op gang, zien we dat zo veel mogelijk onderzoek onder een gedeeld doel en visie laten vallen, samenwerking vergemakkelijkt en goede resultaten oplevert.

Voordelen voor jou

Voor onderzoekers biedt deelname aan een consortium diverse voordelen:

  • vergroting van kennis en netwerk;
  • een rol in grote, nationale en internationale onderzoeken;
  • aandacht voor loopbaan- en talentontwikkeling;
  • de mogelijkheid om voor langere tijd te werken aan één concreet doel.

Ontwikkeling van het vakgebied als geheel

Consortia staan open voor nieuwe onderzoekers en bieden getalenteerde onderzoekers ruimte om zich te ontwikkelen tot onderzoeksleiders. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers op thema’s en ziektebeelden bouwen we én aan een excellent en duurzaam onderzoeksveld én vergroten we de kans dat we baanbrekende oplossingen vinden voor grote en urgente uitdagingen op het gebied van hart- en vaatziekten.

Ook in een consortium werken?

  • Aansluiten bij een bestaand consortium

    Er zijn verschillende manieren om te ontdekken welke consortia er zijn en waar jij je expertise kunt inbrengen. Enkele voorbeelden:

  • Zelf een consortium beginnen

    Wil je als individuele onderzoeker samenwerken met de Hartstichting of een van onze partners, dan kun je uiteraard ook zelf een voorstel doen voor een consortium. In dat geval is het wel belangrijk vooraf te checken of voor het beoogde onderwerp niet al een consortium bestaat. Zo voorkomen we onnodige overlap. Daarnaast is het belangrijk dat het onderwerp van het onderzoek aansluit op onze onderzoeksagenda. De internationale wetenschappelijke adviesraad (ISAC) beoordeelt onderzoeksvoorstellen van consortia.