Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Voordat de Hartstichting financiering toekent aan een onderzoeksproject vindt een zorgvuldige selectie plaats. Bij de vorming van grote consortia adviseert de Internationale Wetenschappelijke Adviescommissie (ISAC) de Hartstichting over de ingediende onderzoeksvoorstellen.

De ISAC is een onafhankelijke adviescommissie onder voorzitterschap van prof. dr. Marcel Levi en bestaat uit internationale cardiovasculaire experts. Hun gecombineerde deskundigheid beslaat het hele vakgebied van hart- en vaatonderzoek en wordt ingezet bij aanvragen, tussentijdse evaluaties en eventuele voortzetting van een consortium.

De ISAC doet dit naast de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de Hartstichting, die het wetenschappelijk beleid van de Hartstichting beoordeelt, en de Dekkercommissies die kijken naar individuele beursaanvragen.

  Wat zijn de taken van de ISAC?

  De ISAC adviseert de Hartstichting bij de beoordeling van ingediende onderzoeksvoorstellen voor consortia. Daarbij horen de volgende taken:

  • het beoordelen onderzoeksvoorstellen op relevantie voor patiënt en maatschappij;
  • het toetsen internationale relevantie: zijn de voorstellen internationaal concurrerend?;
  • het beoordelen van de kwaliteit van het onderzoek;
  • het beoordelen van de competenties van de onderzoeksleiders;
  • het adviseren van de Hartstichting bij het monitoren van het onderzoek;
  • uitvoeren van de tussentijdse evaluatie;
  • uitvoeren van de eindevaluatie.
  De relevantie van onderzoek voor de patiënt moet duidelijk zijn.
  — Marcel Levi, voorzitter ISAC
  Marcel Levi
  • Leden van de ISAC

   De ISAC bestaat uit de volgende leden:

   • Prof. dr. Marcel Levi, voorzitter (Nederland)
   • Prof. dr. Valeria Caso (Italië)
   • Prof. dr. Olaf Dössel (Duitsland)
   • Prof. Gabriela Kuster Pfister (Zwitserland)
   • Prof. dr. Gregory Lip (Engeland)
   • Prof. dr. Paolo Parini (Zweden)
   • Prof. dr. Florence Pinet (Frankrijk)
   • Dr. Clare Taylor (Engeland)
   • Prof. dr. Eldad Tzahor (Israël)
   • Dr. Michelle Williams (Schotland)
   • Prof. dr. Michael Wolzt (Oostenrijk)