Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Dekkerbeurs voor onderzoekers

Dekkerbeurs voor onderzoekers

Dekkerbeurs voor onderzoekers

Met een Dekkerbeurs van de Hartstichting zet je als onderzoeker of student een volgende stap in je carrière binnen het cardiovasculaire onderzoeksveld. Het is een persoonsgebonden beurs, bedoeld voor je ontwikkeling als onderzoeker en voor het opzetten van een zelfstandige onderzoekslijn. 

Let op! De oorspronkelijke deadlines voor de laatste Dekkerronde van dit jaar in juni zijn komen te vervallen vanwege de coronacrisis. De nieuwe deadline voor de Junior Clinical Scientist is 1 september 2020 om 12.00, de Clinical Established Investigatorbeurs vindt in 2021 tegelijkertijd plaats met de established investigatorronde.

Dekkerbeurs voor verschillende disciplines

Onderzoekers uit verschillende disciplines kunnen een Dekkerbeurs krijgen. Bijvoorbeeld voor:

 • (pre)klinisch onderzoek
 • technische innovaties
 • gedragsstudies
 • epidemiologische studies
 • nieuwe medicijnen
 • verbeterde diagnostiek
 • therapietrouw

Acht beurzen voor verschillende carrièrestadia

Beurzen voor studenten, onderzoekers en onderzoeksgroepen

Er zijn acht verschillende Dekkerbeurzen. De beurzen zijn gekoppeld aan verschillende stadia in je carrière als hart- en vaatonderzoeker. Uitgebreide informatie over de beurzen en de voorwaarden voor de aanvraag kun je hier direct downloaden.

Studentenbeurs (voor masterstudenten)

Geen deadline

Junior clinical scientist (voor beginnende onderzoekers zonder specialisme)

Deadline dinsdag 1 september 2020 om 12:00 uur ’s middags
Let op! Op 12 juni is de vernieuwde brochure geplaatst. Gebruik alleen deze nieuwe brochure.

Clinical scientist (voor artsen in opleiding tot specialist)

De deadline voor 2020 is verstreken. Je kunt dit jaar geen voorstel meer indienen voor deze beurs.

Postdoc (voor net gepromoveerde onderzoekers)

De deadline voor 2020 is verstreken. Je kunt dit jaar geen voorstel meer indienen voor deze beurs.

Senior clinical scientist (voor medisch specialisten zonder onderzoeksgroep)

De deadline voor 2020 is verstreken. Je kunt dit jaar geen voorstel meer indienen voor deze beurs.

Senior scientist (voor zelfstandig onderzoekers zonder onderzoeksgroep)

De deadline voor 2020 is verstreken. Je kunt dit jaar geen voorstel meer indienen voor deze beurs.

Clinical established investigator (voor medisch specialisten met een eigen onderzoeksgroep)

Deadline uitgesteld. Medio mei wordt de nieuwe deadline bekendgemaakt

Established investigator (voor niet-klinische onderzoekers met een eigen onderzoeksgroep)

Deadline: open vanaf voorjaar 2021

Voorwaarden voor beursaanvraag

Voor een Dekkerbeurs moet je aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het onderzoek draagt bij aan de opzet en het onderhoud van een eigen onderzoekslijn. 
 • Het onderzoek draagt bij aan het terugdringen van ziektelast door hart- en vaatziekten.
 • De onderzoeker geeft invulling aan zijn huidige en toekomstige rol in het cardiovasculaire veld.
 • De onderzoeker geeft aan hoe hij de onderzoeksresultaten onder de aandacht brengt bij patiënten. 
 • De onderzoeker geeft aan hoe hij patiënten en andere professionals betrekt bij het onderzoek. 
 • De onderzoeker geeft aan op welke manier hij gaat samenwerken met andere onderzoekers en hoe de samenwerking bijdraagt aan het onderzoek.

Lees meer

Deadline Dekkerbeurzen uitgesteld

Deadline Dekkerbeurzen uitgesteld

Klacht over de selectieprocedure

Klacht over de selectieprocedure

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling