Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Dekkerbeurs voor onderzoekers

Dekkerbeurs voor onderzoekers

Dekkerbeurs voor onderzoekers

Met een Dekkerbeurs van de Hartstichting zet je als onderzoeker of student een volgende stap in je carrière binnen het cardiovasculaire onderzoeksveld. Het is een persoonsgebonden beurs, bedoeld voor je ontwikkeling als onderzoeker en voor het opzetten van een zelfstandige onderzoekslijn. 

Dekkerbeurs voor verschillende disciplines

Onderzoekers uit verschillende disciplines kunnen een Dekkerbeurs krijgen. Bijvoorbeeld voor:

 • (pre)klinisch onderzoek
 • technische innovaties
 • gedragsstudies
 • epidemiologische studies
 • nieuwe medicijnen
 • verbeterde diagnostiek
 • therapietrouw

Acht beurzen voor verschillende carrièrestadia

Beurzen voor studenten, onderzoekers en onderzoeksgroepen

Er zijn acht verschillende Dekkerbeurzen. De beurzen zijn gekoppeld aan verschillende stadia in je carrière als hart- en vaatonderzoeker. Uitgebreide informatie over de beurzen en de voorwaarden voor de aanvraag kun je hier direct downloaden.

Studentenbeurs (voor masterstudenten)

Let op: Door de huidige coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk deze beurs aan te vragen. We houden de ontwikkelingen rondom reisadviezen in de gaten en zullen zomer 2021 een herijking doen.

Geen deadline

Junior clinical scientist (voor beginnende onderzoekers zonder specialisme)

De deadline voor 2020 is verstreken. Je kunt dit jaar geen voorstel meer indienen voor deze beurs.

Clinical scientist (voor artsen in opleiding tot specialist)

Je kunt nu indienen voor deze beurs. De deadline is dinsdag 2 maart 2021 om 12 uur ’s middags. Download hieronder de brochure en budgetsheet.

Postdoc (voor net gepromoveerde onderzoekers)

Je kunt nu indienen voor deze beurs. De deadline is dinsdag 2 maart 2021 om 12 uur ’s middags. Download hieronder de brochure en budgetsheet.

Senior clinical scientist (voor medisch specialisten zonder onderzoeksgroep)

Je kunt nu indienen voor deze beurs. De deadline is dinsdag 2 maart 2021 om 12 uur ’s middags. Download hieronder de brochure en budgetsheet.

Senior scientist (voor zelfstandig onderzoekers zonder onderzoeksgroep)

Je kunt nu indienen voor deze beurs. De deadline is dinsdag 2 maart 2021 om 12 uur ’s middags. Download hieronder de brochure en budgetsheet.

Clinical established investigator (voor medisch specialisten met een eigen onderzoeksgroep)

Deadline: open vanaf voorjaar 2021

Established investigator (voor niet-klinische onderzoekers met een eigen onderzoeksgroep)

Deadline: open vanaf voorjaar 2021

Voorwaarden voor beursaanvraag

Voor een Dekkerbeurs moet je aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het onderzoek draagt bij aan de opzet en het onderhoud van een eigen onderzoekslijn. 
 • Het onderzoek draagt bij aan het terugdringen van ziektelast door hart- en vaatziekten.
 • De onderzoeker geeft invulling aan zijn huidige en toekomstige rol in het cardiovasculaire veld.
 • De onderzoeker geeft aan hoe hij de onderzoeksresultaten onder de aandacht brengt bij patiënten. 
 • De onderzoeker geeft aan hoe hij patiënten en andere professionals betrekt bij het onderzoek. 
 • De onderzoeker geeft aan op welke manier hij gaat samenwerken met andere onderzoekers en hoe de samenwerking bijdraagt aan het onderzoek.

Zorgvuldige selectie

Onderzoekers presenteren hun voorstel aan een selectiecommissie. Deze commissie beoordeelt de onderzoeksvoorstellen en wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoekers.

Prijs voor beste referent

De prijs voor de beste referent is een erkenning voor het belangrijke werk van referenten: wetenschappelijke experts die subsidieaanvragen voor de Hartstichting beoordelen. De winnaar krijgt  een wisselbeker en een geldbedrag voor een bezoek aan een wetenschappelijk congres in het buitenland.

Winnaars

2020: dr. Marie-José Goumans
2019: dr. Saskia de jager
2018: dr. Gijs van Puijvelde
2017: drs. Ruud Spee
2016: dr. J.H. Heijman
2015: dr. A. Amin
2014: dr. F. Arslan
2013: dr. C.S.P.M. Uiterwaal
2012: dr. G. Pundziute
2011: prof. dr. A.H. Zwinderman
2010: dr. E.S.G. Stroes
2009: dr. D. Merkus
2008: dr. E.J.G. Sijbrands
2007: dr. R.A. de Boer
2006: dr. L.J. de Windt
2005/2004: dr. P.G.A. Volders
2003: drs. N.J.G.M. Veeger
2002: dr. R.B.A. van den Brink
2001: dr. ir. P. Verhoef
2000: dr. D.J.G.M. Duncker

Lees meer

Deadline Dekkerbeurzen uitgesteld

Deadline Dekkerbeurzen uitgesteld

Klacht over de selectieprocedure

Klacht over de selectieprocedure

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling