Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Dekkerbeurs voor onderzoekers

Dekkerbeurs voor onderzoekers

Dekkerbeurs voor onderzoekers

Met een Dekkerbeurs van de Hartstichting zet je als onderzoeker of student een volgende stap in je carrière binnen het cardiovasculaire onderzoeksveld. Het is een persoonsgebonden beurs, bedoeld voor je ontwikkeling als onderzoeker en voor het opzetten van een zelfstandige onderzoekslijn. 

Dekkerbeurs voor verschillende disciplines

Onderzoekers uit verschillende disciplines kunnen een Dekkerbeurs krijgen. Bijvoorbeeld voor:

 • (pre)klinisch onderzoek
 • technische innovaties
 • gedragsstudies
 • epidemiologische studies
 • nieuwe medicijnen
 • verbeterde diagnostiek
 • therapietrouw

Acht beurzen voor verschillende carrièrestadia

Beurzen voor studenten, onderzoekers en onderzoeksgroepen

Er zijn acht verschillende Dekkerbeurzen. De beurzen zijn gekoppeld aan verschillende stadia in je carrière als hart- en vaatonderzoeker. Uitgebreide informatie over de beurzen en de voorwaarden voor de aanvraag kun je hier direct downloaden.

Studentenbeurs (voor masterstudenten)

Je kunt deze beurs nu aanvragen.
Door reisrestricties en andere coronamaatregelen heeft de Hartstichting deze beurs begin dit jaar gesloten. Vanwege de versoepelingen hebben we de beurs nu tijdelijk weer opengesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 november 2021.

Junior clinical scientist (voor beginnende onderzoekers zonder specialisme)

De deadline voor het aanvragen van deze beurs is vertreken.
Download voor meer informatie over de beurs hieronder de brochure van 2021.

Clinical scientist (voor artsen in opleiding tot specialist)

De deadline voor het aanvragen van deze beurs is vertreken.
Download voor meer informatie over de beurs hieronder de brochure van 2021.

Postdoc (voor net gepromoveerde onderzoekers)

De deadline voor het aanvragen van deze beurs is vertreken.
Download voor meer informatie over de beurs hieronder de brochure van 2021.

Senior clinical scientist (voor medisch specialisten zonder onderzoeksgroep)

De deadline voor het aanvragen van deze beurs is vertreken.
Download voor meer informatie over de beurs hieronder de brochure van 2021.

Senior scientist (voor zelfstandig onderzoekers zonder onderzoeksgroep)

De deadline voor het aanvragen van deze beurs is vertreken.
Download voor meer informatie over de beurs hieronder de brochure van 2021.

Clinical established investigator (voor medisch specialisten met een eigen onderzoeksgroep)

De deadline voor het aanvragen van deze beurs is vertreken.
Download voor meer informatie over de beurs hieronder de brochure van 2021.

Established investigator (voor niet-klinische onderzoekers met een eigen onderzoeksgroep)

De deadline voor het aanvragen van deze beurs is vertreken.
Download voor meer informatie over de beurs hieronder de brochure van 2021.

Voorwaarden voor beursaanvraag

Voor een Dekkerbeurs moet je aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het onderzoek draagt bij aan de opzet en het onderhoud van een eigen onderzoekslijn. 
 • Het onderzoek draagt bij aan het terugdringen van ziektelast door hart- en vaatziekten.
 • De onderzoeker geeft invulling aan zijn huidige en toekomstige rol in het cardiovasculaire veld.
 • De onderzoeker geeft aan hoe hij de onderzoeksresultaten onder de aandacht brengt bij patiënten. 
 • De onderzoeker geeft aan hoe hij patiënten en andere professionals betrekt bij het onderzoek. 
 • De onderzoeker geeft aan op welke manier hij gaat samenwerken met andere onderzoekers en hoe de samenwerking bijdraagt aan het onderzoek.

Zorgvuldige selectie

Onderzoekers presenteren hun voorstel aan een selectiecommissie. Deze commissie beoordeelt de onderzoeksvoorstellen en wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoekers.

Wil je weten wie er in de dekkercommissie plaatsneemt?

> Download de Samenstelling Dekkercommissie 2021 (PDF)

Prijs voor beste referent

De prijs voor de beste referent is een erkenning voor het belangrijke werk van referenten: wetenschappelijke experts die subsidieaanvragen voor de Hartstichting beoordelen. De winnaar krijgt  een wisselbeker en een geldbedrag voor een bezoek aan een wetenschappelijk congres in het buitenland.

Winnaars

2020: J. Sluimer
2019: M.J. Goumans
2018: S. de jager
2017: G. van Puijvelde
2016: R. Spee
2015: J.H. Heijman
2014: A. Amin
2013: F. Arslan
2012: C.S.P.M. Uiterwaal
2011: G. Pundziute
2010: A.H. Zwinderman
2009: E.S.G. Stroes
2008: D. Merkus
2007: E.J.G. Sijbrands
2006: R.A. de Boer
2005: L.J. de Windt
2003/2004: P.G.A. Volders
2002: N.J.G.M. Veeger
2001: R.B.A. van den Brink
2000: P. Verhoef
1999: D.J.G.M. Duncker

Lees meer

Deadline Dekkerbeurzen uitgesteld

Deadline Dekkerbeurzen uitgesteld

Klacht over de selectieprocedure

Klacht over de selectieprocedure

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling