Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen
Wat ik het leuke vind aan de WAR in huidige samenstelling is dat er niet alleen basale onderzoekers en clinici in zitten, maar meer disciplines en ook relatieve buitenstaanders.
— Arend Mosterd, cardioloog, onderzoeker en voorzitter van de WAR
Cardioloog Arend Mosterd kijkt lachend in camera in het ziekenhuis

Wat doet de WAR?

De WAR bestaat uit professionals met verschillende achtergronden en adviseert vanuit verschillende disciplines. Niet alleen klinische onderzoekers en artsen met uiteenlopende specialismen maken deel uit van de WAR, maar ook relatieve buitenstaanders worden betrokken. Zo werken de verschillende leden uit de WAR samen om de directie van de Hartstichting gevraagd en ongevraagd advies te geven over het onderzoeksbeleid.

Meer onderzoek is mooi, maar meer resultaten van onderzoek bij de patiënt brengen is nog mooier.
— Carmen van Vilsteren, directeur Health van TU Eindhoven en lid van de WAR
Steven Chamuleau, Carmen van Vilsteren en Bert Leufkens kijken in camera

Selectiecommissies voorzitten

Een aantal leden van de WAR zijn voorzitter van selectiecommissies voor de Dekkerbeurzen. Met de persoonsgebonden Dekkerbeurs van de Hartstichting zet een onderzoeker of student de volgende stap in zijn carrière binnen het cardiovasculaire onderzoeksveld. Hiermee helpt de Dekkerbeurs met de ontwikkeling tot een zelfstandige onderzoeker. De selectiecommissies beoordelen uiterst zorgvuldig alle aanvragen voor Dekkerbeurzen. Zij geven advies over welke onderzoeker tot de top behoort en financiële steun verdient.

Slimme innovaties zijn altijd een samenspel tussen het zoeken naar nieuwe dingen, én het bewaren en verbeteren van het goede. Ik zie echt wel toekomst in nieuwe therapeutische mogelijkheden, maar ook in het hergebruik van bestaande middelen. En dat is iets wat ik ook hoop verder vorm te geven in de WAR.
— Bert Leufkens, hoogleraar farmaceutische wetenschappen en lid van de WAR
Bert Leufkens kijkt lachend in de camera

Samenstelling WAR

Voorzitter:

  • Dr. Arend Mosterd (cardioloog en onderzoeker, Meander Medisch Centrum)

Leden, in alfabetische volgorde:

  • Prof. dr. ir. Joline Beulens, Epidemiologie en Datawetenschap, Amsterdam UMC (VUmc)
  • Prof. dr. Jochen Cals, Effectieve diagnostiek in de Huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht
  • Prof. dr. Steven Chamuleau, Cardiologie, Amsterdam UMC (AMC)
  • Prof. dr. Marie-José Goumans, Ontwikkelingsbiologie, LUMC Leiden
  • Prof. dr. Folkert Kuipers, Kindergeneeskunde, UMCG Groningen
  • Prof. dr. Frank Erik de Leeuw, Neurologie, RadboudUmc Nijmegen
  • Prof. dr. Bert Leufkens, Geneesmiddelenontwikkeling en -beleid, Universiteit Utrecht
  • Dr. Jeanine Roeters van Lennep, Vasculaire interne geneeskunde, Erasmus MC Rotterdam
  • Ir. Carmen van Vilsteren, Technische innovatie in life sciences, TU Eindhoven / Topsector LSH
De dokter is klaar voor de patiënt, horen we vaak. Maar het moet eigenlijk zijn: de patiënt is klaar voor de dokter. Als we daar als WAR aan bij kunnen dragen, denk ik dat dat heel goed zou zijn.
— Steven Chamuleau, hoogleraar algemene cardiologie en lid van de WAR
Steven Chamuleau kijkt lachend in camera met armen over elkaar