Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Als je een aanvraag bij ons hebt ingediend, volgen een aantal stappen voor de selectie. We lichten ze graag aan je toe.

Stap 1: Beoordeling onderzoeksvoorstel

Bij de eerste stap in de selectieprocedure beoordelen experts uit binnen- en buitenland de onderzoeksvoorstellen. Zij kijken vooral naar de relevantie van het onderzoek voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. De experts bekijken de voorstellen onafhankelijk van elkaar.

Stap 2: Wederhoor 

De Hartstichting deelt de bevindingen van de experts met jou. Je krijgt vervolgens de gelegenheid om hierop te reageren. Dit is de zogenoemde wederhoor. Op basis van de bevindingen van de experts én de wederhoor beslissen we welke onderzoeksvoorstellen doorgaan naar de volgende ronde.

Stap 3: Selectie

Deze stap in het selectieproces hangt af van de financieringsvorm. We onderscheiden consortiumfinanciering en individuele beurzen.

 • Selectie bij consortiumfinanciering

  Het voorstel wordt beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke kwaliteit.

  De wetenschappelijke kwaliteit van een onderzoeksvoorstel voor consortiumfinanciering wordt beoordeeld door de International Scientific Advisory Committee (ISAC). Deze selectiecommissie bestaat uit vooraanstaande buitenlandse wetenschappers.

  De Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) beoordeelt de maatschappelijke impact van het onderzoek. De CMK bestaat uit mensen die belang hebben bij de uitkomst van het onderzoek, zoals patiënten en zorgverleners. De CMK bekijkt ook of het onderzoek rekening houdt met toepassing van de onderzoeksresultaten in de praktijk.

  De ISAC en CMK adviseren de Hartstichting over het toekennen van financiering.

 • ​Selectie bij individuele beurzen

  Het voorstel wordt beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke kwaliteit.

  Bij individuele beurzen, zoals Dekkerbeurzen, stelt de Hartstichting een selectiecommissie van Nederlandse wetenschappers aan. De voorzitter is lid van onze Wetenschappelijke Adviesraad. De selectiecommissie beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek en die van de onderzoeker. Onderzoekers met de beste beoordeling geven een presentatie aan de selectiecommissie.

  Bij individuele beurzen wordt de maatschappelijke kwaliteit niet getoetst bij de selectieprocedure. Wel helpt de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) je om de relevantie van het onderzoek te vergroten.

  De selectiecommissie adviseert de Hartstichting over het toekennen van financiering. 

Stap 4: Besluit

Na het ontvangen van het advies uit stap 3, beslist de Hartstichting welke van de positief beoordeelde onderzoeksvoorstellen daadwerkelijk financiering ontvangen.

Heb je een aanvraag ingediend, dan ontvang je altijd het advies van de commissie en de redenen waarom de commissie tot het advies voor toewijzing of afwijzing is gekomen.

Stap 5: Evaluatie van het onderzoek

Is de financiering rond, dan houden we tijdens het onderzoek de planning en begroting in de gaten. Na afloop evalueren we samen met jou of het doel is behaald. Dan letten we op:

 • de kwaliteit van de onderzoeksresultaten;
 • het proces en de uitvoering;
 • het budget.

De impact van het onderzoek is pas op langere termijn vast te stellen. De Hartstichting evalueert daarom ook periodiek of de uitkomsten van je onderzoek zijn verwerkt in de richtlijnen die artsen gebruiken voor de behandeling van patiënten.

Controle van de selectieprocedure

Zowel de voorzitter van de commissie als een medewerker van de Hartstichting zorgen ervoor dat de complete selectieprocedure transparant, gelijkwaardig en correct verloopt. Ook houden zij toezicht op het juiste verloop van het beoordelingsproces, zowel bij de eerste beoordeling door experts, als tijdens de vergaderingen van de ingestelde commissies.