Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking tussen onderzoekers vergroot de mogelijkheden om de beste oplossingen snel bij de patiënt te krijgen. Ook individuele onderzoekers levert dergelijke samenwerking veel op. 

Samen met andere onderzoeksfinanciers, zoals ZonMw, Health~Holland en NWO, financiert de Hartstichting steeds vaker onderzoeksconsortia, netwerken van onderzoekers die samenwerken aan één duidelijk doel. We verwachten op deze manier sneller oplossingen voor hart- en vaatziekten te vinden en die oplossingen ook sneller bij patiënten te kunnen brengen. Ook voor onderzoekers zelf biedt deelname aan een consortium diverse voordelen:

  • Vergroten van kennis en netwerk;
  • Een rol in grote, nationale en internationale onderzoeken;
  • Loopbaan- en talentontwikkeling;
  • Langere tijd kunnen werken aan één concreet doel.

Voordelen voor onderzoekers

Ook voor onderzoekers hebben internationale samenwerkingen voordelen. In andere landen zijn andere expertises en andere patiëntgroepen met andere kenmerken te vinden. Door internationale samenwerkingen krijg je daar als onderzoeker toegang tot.

Internationale samenwerkingen

Ook de Hartstichting zelf zoekt geregeld internationale samenwerking op. We proberen zo ook internationaal onze onderzoeksagenda onder de aandacht te brengen. Zo hebben we ons aangesloten bij het in 2018 opgerichte Global Funders Forum, waarin internationale financiers van hart- en vaatonderzoek aan tafel zitten om over gezamenlijke activiteiten en mogelijkheden voor samenwerking te spreken.

> Lees meer over de onderzoeksagenda

Europees netwerk

Daarnaast zijn we aangesloten bij ERA-CVD, het Europees netwerk voor cardiovasculair onderzoek en werken we actief samen met de British Heart Foundation en het Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung. Door middel van een gezamenlijk financieringsprogramma willen we onderzoek mogelijk maken dat anders niet of niet zo snel zou kunnen plaatsvinden.

> Lees meer over onze Brits-Duitse samenwerking