Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De Hartstichting draagt steeds vaker bij aan onderzoeksconsortia, netwerken van onderzoekers die samenwerken aan één duidelijk doel. We verwachten op deze manier sneller oplossingen voor hart- en vaatziekten te vinden en die oplossingen ook sneller bij patiënten te kunnen brengen.

Internationale samenwerkingen

De Hartstichting zoekt geregeld internationale samenwerking op. We proberen zo ook internationaal onze onderzoeksagenda onder de aandacht te brengen. Zo hebben we ons aangesloten bij het in 2018 opgerichte Global Funders Forum, waarin internationale financiers van hart- en vaatonderzoek aan tafel zitten om over gezamenlijke activiteiten en mogelijkheden voor samenwerking te spreken.

Europees netwerk

Daarnaast zijn we aangesloten bij ERA4Health, het Europees netwerk voor cardiovasculair onderzoek en werken we actief samen met de British Heart Foundation en het Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung. Door middel van een gezamenlijk financieringsprogramma willen we onderzoek mogelijk maken dat anders niet of niet zo snel zou kunnen plaatsvinden.

Hartveilig Noordwest-Europa

De Hartstichting is hoofdpartner en coördinator van het project Heartsafe North-West Europe. Het doel van dit project is om, te beginnen in Noordwest-Europa, voor iedereen gelijke overlevingskansen bij een hartstilstand te garanderen. Een community-based first responder-systeem speelt hierbij een belangrijke rol.

Voordelen voor jou

Internationale samenwerkingen hebben voordelen voor onderzoekers ten opzichte van Nederlandse consortia. In andere landen zijn andere expertises en andere patiëntgroepen met andere kenmerken te vinden. Door internationale samenwerkingen krijg je daar als onderzoeker toegang tot.