Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Plotselinge hartstilstand (Sudden Cardiac Arrest, SCA) is de op twee na belangrijkste doodsoorzaak in Europa, waarbij de overlevingspercentages voor een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis (Out of Hospital Cardiac Arrest, OHCA) aanzienlijk verschillen per regio. 

Overlevingskansen vergroten

In Nederland is de overlevingskans op dit moment hoger dan andere landen zoals Duitsland, België en Ierland. Om deze kloof te overbruggen is Heartsafe NWE op een missie om gelijke overlevingskansen voor iedereen te garanderen door community-based first responder-netwerken te implementeren. 

Lokale proeven

Het project richt zich op drie proefregio’s, namelijk gezondheidsregio Keulen-Bonn/Neuwied in Duitsland, Leuven in België en Galway in Ierland. Deze proeflocaties zijn geselecteerd op basis van hun bevolkingsdichtheid, geografische diversiteit en bestaande infrastructuur om de impact van het project te maximaliseren.

Met strategische samenwerking en innovatieve benaderingen probeert het project de volgende doelen en doelstellingen te bereiken:

 • Verbeteren van de respons in noodsituaties: Een community-based first responder-systeem implementeren. Dit maakt gebruik van getrainde burgerresponders en strategisch geplaatste automatische externe defibrillators (AED's) om responstijden te verkorten en de resultaten voor SCA-patiënten te verbeteren.
 • Bewustzijn en training vergroten: Bewustzijn van SCA en initiatieven voor reanimatietraining promoten bij het grote publiek, professionals uit de gezondheidszorg en hulpverleningsorganisaties om mensen in staat te stellen effectief te reageren in noodsituaties.
 • Kennisuitwisseling bevorderen: Stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen regio's die betrokken zijn bij het project om beste ervaringen, geleerde lessen en innovatieve benaderingen te delen voor het verbeteren van de veiligheid en veerkracht van de gemeenschap.
 • Evalueren en opschalen: Grondig evalueren van de projectresultaten en op feiten gebaseerde aanbevelingen ontwikkelen voor het opschalen van succesvolle interventies naar andere regio's binnen Noordwest-Europa en daarbuiten.

De aanpak is drieledig en bestaat uit: 

 • het strategisch plaatsen van 24/7 beschikbare AED's;
 • het trainen van lokale burgers in reanimatie; 
 • het gebruik van een cloud-gebaseerd waarschuwingssysteem om burgerhulpverleners snel te sturen.

Lokale gemeenschap benutten

Het project gaat een community-based first responder-systeem bouwen en testen in de drie proefregio’s en drie op maat gemaakte resultaatgerichte opschalingsstrategieën leveren om de lokale oplossingen duurzaam te maken. Door bewezen Nederlandse methodes over te nemen, willen het project de OHCA-overlevingskansen in de proefregio's met 10% verhogen. 

Heartsafe NWE is gebaseerd op betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Door lokale autoriteiten de middelen en kennis te geven om levensreddende infrastructuur te beheren, willen we ervoor zorgen dat alle lokale burgers tijdig toegang hebben tot noodhulp. 

Een poster met informatie over Interreg
 • Samenwerkingspartners

  • Nederlandse Hartstichting is hoofdpartner en coördinator van het project. Brengt uitgebreide ervaring en netwerken mee in het bouwen van community-based first responder systemen.
  • Stan Global is leverancier van citizen responder-technologie en werkpakketleider. Is gespecialiseerd in het ontwerpen en beheren van alarmsystemen voor burgers.
  • Croí Heart & Stroke Charity is uitvoerende partner in Galway, Ierland. Speelt een vitale rol in het betrekken van lokale gemeenschappen en het bevorderen van het bewustzijn over cardiovasculaire gezondheid.
  • KU Leuven is uitvoerende partner in Leuven, België. Is een toonaangevend onderzoeksinstituut met expertise in gezondheidseconomie en evaluatie.
  • Gezondheidsregio Keulen-Bonn is uitvoerende partner in gezondheidsregio Keulen-Bonn/Neuwied, Duitsland. Werkt nauw samen met lokale overheden om gemeenschapsgerichte gezondheidsoplossingen te implementeren en te ondersteunen.
  • Universiteit van Bielefeld is geassocieerde partner die gezondheidseconomische modellering en evaluatie-inspanningen ondersteunt.
  • Philips is geassocieerde partner die AED's en productontwikkelingsexpertise levert om een uitgebreide dekking op pilotlocaties te garanderen.
 • Financiering

  Het Heartsafe NWE-project wordt gecofinancierd door het Interreg North-West Europe-programma. Hun doel is transnationale samenwerking te bevorderen om de veerkracht te vergroten en bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven en welzijn voor alle burgers.

  Het project loopt voor 18 maanden, van november 2023 tot en met juni 2025. 

  • EU Funding: € 474.158,80
  • Totaal budget: € 790.264,68