Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De Hartstichting heeft de cursus ontwikkeld voor een breed en algemeen publiek. Hoe meer mensen weten wat ze moeten doen, hoe meer levens we kunnen redden. We brengen de Spoedcursus onder de aandacht via een campagne op social media en via samenwerkingspartners.

Inhoud Spoedcursus

In de cursus leer je hoe je de signalen herkent en wat je moet doen. Er komen situaties aan bod waarin je direct 112 moet bellen. Maar ook situaties waarin je 112 juist niet moet bellen of eerst even moet afwachten om te zien hoe de situatie zich ontwikkelt. Bijvoorbeeld: je collega heeft opeens een scheve mond. Je merkt ook dat hij verward praat. Wat doe je? Bel je 112, wacht je even af of doe je niks?

Veel mensen twijfelen

Hoewel veel mensen denken dat ze direct 112 zullen bellen, gebeurt dit in de praktijk veel te weinig. Een van de redenen is dat mensen het moeilijk vinden om 112 te bellen. De twijfels ontstaan bijvoorbeeld als het slachtoffer het zelf niet nodig vindt. Of als anderen meekijken maar niets doen. Daarom komen in de cursus ook barrières om 112 te bellen aan de orde. Hiermee maken we mensen bewust van deze barrières in de hoop dat ze bij een werkelijk incident op tijd in actie komen en niet te lang wachten met het inschakelen van de juiste hulp.

We hebben gekozen voor een korte, laagdrempelige cursus waarmee we een zo groot mogelijke groep kunnen bereiken. In de cursus komen daarom de meest voorkomende signalen aan de orde. En staat dus niet alle informatie die er is over de signalen van acute hart- en vaatziekten. Deze verdieping bieden we aanvullend via vervolgmails en op onze website.

Ontwikkeling

De Hartstichting ontwikkelde de Spoedcursus in samenspraak met een panel van medisch professionals: artsen vanuit cardiologie, neurologie en huisartsenzorg en de meldkamer hebben meegekeken met de inhoud.

Banner voor spoedcursus met een QR code

Doe zelf ook de spoedcursus

De cursus werkt het fijnst op een smartphone, scan daarvoor de QR-code. Je kunt de cursus ook doen op je computer.

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.