Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Dat is heel belangrijk, want bij veel mensen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen, zijn geen getuigen. Automatische alarmering van hulpdiensten kan dan levens redden. Het geld gaat naar twee onderzoeksprojecten, één geleid vanuit de Technische Universiteit Eindhoven en één vanuit het Radboudumc. Ook bedrijven werken mee aan de onderzoeken.

Waarom is dit van levensbelang?

Elk jaar treden er 17.000 hartstilstanden op buiten het ziekenhuis. Bij veel slachtoffers gebeurt dit zonder dat er iemand in de buurt is die hulp kan verlenen en inschakelen. Volgens internationaal onderzoek is er in ongeveer 60% van de gevallen geen getuige. 
 
Adequate hulpverlening binnen 6 minuten na een hartstilstand is essentieel om te kunnen overleven. Daarom investeert de Hartstichting in technologie waarmee smartwatches een hartstilstand kunnen signaleren en hulpdiensten kunnen alarmeren.​

Hoe werken de smartwatches?

De beoogde smartwatches maken onder meer gebruik van sensoren. Die kunnen bijvoorbeeld registreren of iemand valt en meten of het hart nog klopt. Dit laatste gebeurt via de kleinste bloedvaatjes in de huid. Ook worden ze voorzien van GPS-technologie. Zo kunnen hulpdiensten zo snel mogelijk ter plekke zijn. Ook burgerhulpverleners die via het reanimatie oproepsysteem van HartslagNu worden gealarmeerd krijgen zo snel de juiste locatie.

Mogelijk extra voordeel voor vrouwen

De projectleiders verwachten dat deze oplossing extra winst kan opleveren voor vrouwen. Zij krijgen vaker een hartstilstand zonder dat er een getuige bij is. Mogelijk komt dat doordat vrouwen vaker alleen wonen dan mannen, vooral als ze wat ouder zijn. Ook heeft onderzoek uitgewezen dat vrouwen minder vaak gereanimeerd worden door omstanders. Het is onduidelijk waarom.

Hoe kwam dit initiatief tot stand?

De Hartstichting nam het initiatief en bracht verschillende partijen bij elkaar. Het doel is het vinden van een innovatieve oplossing om de kans op overleving bij een hartstilstand zonder getuigen te vergroten. Het geld gaat naar twee innovatieprojecten.
 
Deze projecten financiert de Hartstichting vanuit de PPS-toeslag die door de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) beschikbaar is gesteld aan de Hartstichting om publiek-private samenwerkingen te stimuleren.

Project 1: BECA

  • BECA: Beating cardiac arrest
  • Projectleider: Dr.ir. Rik Vullings, universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Eindhoven
  • Ook betrokken: Amsterdam UMC, Tilburg Universiteit, Philips, het Catharina ziekenhuis en Stan
  • Toegekend bedrag: € 956.532

Beeld horloge project 1: Philips 

Smartwatch van Philips
Dit is een belangrijk maatschappelijk probleem waarvoor technologische oplossingen uitkomst kunnen bieden. Juist in situaties waarin de mens geen hulp kan inschakelen, kan de technologie dat wel.
— Projectleider Rik Vullings, TU Eindhoven

Project 2: DETECT

  • DETECT: Development of a wearable bracelet that automatically DETECTs cardiac arrest: the next step in improving cardiac arrest survival
  • Onderzoeksleider: prof.dr. Niels van Royen, hoofd afdeling Cardiologie Radboudumc
  • Ook betrokken: Corsano Health, Reinier de Graaf Gasthuis en Erasmus MC 
  • Toegekend bedrag: € 928.278

Beeld horloge project 2: Corsano Health

Smartwatch van Corsano
Voor een grote groep mensen komt de hulp na een hartstilstand nu te laat. Met oplossingen die snelle hulpverlening mogelijk maken kunnen we veel sterfte en neurologische schade door een hartstilstand voorkomen.
— Projectleider Niels van Royen, Radboudumc

Nieuwsbrief voor professionals

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.