Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Thema's

De volledige title van de call is CARDINNOV: “Research targeting development of innovative therapeutic strategies in cardiovascular disease”. Om in aanmerking te komen, moet een onderzoeksvoorstel minimaal één van de volgende twee onderwerpen behandelen:

 • herstel en/of regeneratie van het hart en/of de bloedvaten;
 • chronisch hartfalen en boezemfibrilleren.

  Deadline voor aanvragen

  Voor een projectvoorstel in deze call kan maximaal 300.000 euro worden aangevraagd. De deadline voor het indienen van een vooraanmelding is 7 februari 2023. De volledige aanvraag moet uiterlijk 15 juni binnen zijn.

  Samenwerking NWO, ZonMw en Hartstichting

  Het budget van deze call is afkomstig van NWO en de Hartstichting. De call wordt namens NWO uitgevoerd door ZonMw. ZonMw is in dit partnerschap projectleider en voor vragen kun je bij ZonMw terecht. Ook informatie over ERA4Health en andere calls binnen dit programma is te vinden op de website van ZonMw.

  NWO, ZonMw en de Hartstichting zijn vooralsnog de enige betrokken organisaties vanuit Nederland.

  Totstandkoming van ERA4Health

  ERA4Health is een Europees Partnerschap in het Horizon Europe-programma van de Europese Commissie. Het is een gecombineerd vervolg op ERA-CVD, EuroNanoMed en Healthy Diet for a Healthy Life. ERA4Health beoogt om in zeven jaar tijd internationaal onderzoek te financieren op het gebied van hart- en vaatziekten, nanogeneeskunde en voeding, gezondheid en preventie.

  Onderwerpkeuze

  Het ERA4Health-netwerk heeft haar thema’s geselecteerd op basis van de Europese Onderzoeksagenda SRA-CVD, die tot stand is gekomen naar Nederlands voorbeeld: de landelijke onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten uit 2014.

  “Dit mooie aanbod is mede door de bijdrage van de Hartstichting aan de Europese Onderzoeksagenda te danken”, vertelt Marty Beurskens, researchmanager bij de Hartstichting en onder meer betrokken bij de internationale beurzen. “Toen dit brede, algemene ERA4Health partnerschap gevormd werd, hadden we niet meer verwacht dat er interessante onderwerpen voor hart- en vaatonderzoekers bij zouden zitten.”

  Stakeholders betrekken

  Door alle belangrijke stakeholders te betrekken en gezamenlijk de belangrijkste thema’s te agenderen kwam er financiering beschikbaar voor groot onderzoek. Dit biedt mooie kansen voor Nederlandse onderzoekers in het internationale veld.

  Beurskens: “Belangrijke volgende stap naar de cardiovasculaire onderdelen van de nieuwe call was dat onze partner NWO bereid was om een bijdrage van 2 miljoen euro te doen en dat ZonMw aangaf dit keer penvoerder te willen zijn. Dit maakte het ook voor de Hartstichting weer mogelijk om mee te doen.”

  Interesse?

  Bekijk de volledige call, met doelen en voorwaarden, op de website van NWO.

  Heb je vragen?

  Voor vragen rondom deze call kun je contact opnemen met dr. Rob Diemel via [email protected].