Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Internationale financiering

Internationale financiering

Internationale financiering

Internationale samenwerking is waardevol en soms van cruciaal belang voor cardiovasculair onderzoek. Ook voor internationale financiering kun je daarom terecht bij de Hartstichting.

Welke mogelijkheden voor internationale financiering zijn er?

De Hartstichting werkt samen met buitenlandse instanties om internationale samenwerkingen te financieren en te stimuleren. We maken deel uit van de volgende internationale financieringsverbanden:

  • het ERA-CVD (Europese netwerk voor cardiovasculair onderzoek) biedt de Joint Transnational Call for research proposals (JTC)
  • een samenwerking tussen de Hartstichting, de BHF (de British Heart Foundation) en het DZHK (het Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung)

Waarom een internationaal onderzoek?

  • Door de internationale samenwerking kan onderzoek gedaan worden dat je niet in Nederland kunt uitvoeren.
  • Onderzoek kan sneller plaatsvinden, waardoor de resultaten sneller beschikbaar zijn voor de patiënt.
  • Internationaal onderzoek versterkt bestaande samenwerkingen tussen landen en maakt nieuwe samenwerkingen mogelijk.
  • De doelen van de Hartstichting krijgen meer internationale bekendheid door de internationale samenwerking.

Lees meer

Klacht over de selectieprocedure

Klacht over de selectieprocedure

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling