Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Het opzetten van internationale klinische studies vergemakkelijken en versnellen: dat is het doel van het GCRFF Multinational Clinical Trials Initiative. De Hartstichting is vanuit Nederland betrokken bij dit internationale initiatief.

Klinische studies zijn nodig om veelbelovende onderzoeksresultaten uit (pre)klinisch onderzoek te testen in de klinische praktijk. Het opzetten, uitvoeren en financieren van met name internationale klinische studies is om verschillende redenen uitdagend. Daarom start de Hartstichting samen met andere internationale financiers van cardiovasculair onderzoek, die zich verenigd hebben in het Global Cardiovascular Research Funders Forum (GCRFF) een initiatief om dit makkelijker te maken: het GCRFF Multinational Clinical Trials Initiative.

Internationale samenwerking

Het Global Cardiovascular Research Funders Forum (GCRFF) is een samenwerkingsverband van twaalf grote internationale financiers van cardiovasculair onderzoek. Eén van de doelen is het identificeren van internationale kansen voor financiering en hier concrete activiteiten aan te koppelen. 

Binnen de GCRFF Multinational Clinical Trials werkgroep zijn op dit moment acht financiers actief:

 • De Hartstichting
 • British Heart Foundation
 • German Centre for Cardiovascular Research (DZHK)
 • Institute of Circulatory and Respiratory Health Canada
 • National Heart Foundation of Australia
 • National Heart Foundation of New Zealand
 • National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI)
 • Swiss Heart Foundation

Door internationale samenwerking kunnen klinische studies over het algemeen sneller opgestart en uitgevoerd worden, worden ze financieel haalbaarder en zijn de uitkomsten over beter generaliseerbaar. Hierdoor vinden resultaten makkelijker hun weg richting implementatie.

Eén loket voor meerdere financiers

Het GCRFF Multinational Clinical Trials Initiative voorziet in een loket dat het makkelijker maakt om één voorstel voor een internationale klinische studie gelijktijdig aan meerdere financiers voor te leggen. Hierdoor kunnen onderzoekers effectiever en efficiënter internationale samenwerkingen aangaan. Tegelijkertijd stelt het financiers in staat om in een vroege fase input te leveren of interesse te tonen in een klinische studie. Dit initiatief is dus geen financieringsinstrument.

Dit vindt de Hartstichting belangrijk

 • Projecten moeten bijdragen aan onze ambitie om de hartgezondheid van de Nederlandse samenleving in 2030 meetbaar te verbeteren.
 • Klinische studies moeten zich richten op het eerder opsporen en het sneller en beter behandelen of genezen van hart- en vaatziekten.
 • Projectvoorstellen dragen bij aan de ambities van de cardiovasculaire onderzoeksagenda of aan de onderzoeksagenda’s van andere partners van de DCVA.

Interesse?

 • Stap 1: bekijk de voorwaarden

  Download de brochure hieronder voor meer informatie.

 • Stap 2: neem contact op om je voorstel te bespreken

  Neem eerst contact met ons op, voordat je een Expression of Interest indient. Bel researchmanager Joost Leenders op 070-3155508 of mail naar [email protected].

  Om je onderzoeksidee goed te kunnen beoordelen vragen we je een vooraanmeldingsformulier in te dienen. Lees voordat je deze invult altijd eerst de brochure van het Clinical Trial Program. De brochure en het vooraanmeldingsformulier vind je op deze pagina.

 • Stap 3: maak gebruik van één van de drie rondes voor indienen

  Ideeën voor internationale klinische studies kunnen als Expression of Interest worden ingediend via het Grants Management Systeem (GMS) van de British Heart Foundation. Instructies voor het indienen vind je in de brochure.

  Elk jaar zijn er drie beoordelingsrondes. Dit zijn de deadlines voor het indienen van een Expression of Interest:

  • vrijdag 29 september 2023 10.00 uur voor de beoordelingsronde van 28 november;
  • vrijdag 26 januari 2024 10.00 uur voor de beoordelingsronde van 21 maart;
  • vrijdag 24 mei 2024 10.00 uur voor de beoordelingsronde van 18 juli;
  • vrijdag 27 september 2024 10.00 uur voor de beoordelingsronde van 26 november.

Download de brochure

Lees alles over deze call in de brochure 'GCRFF Multinational Clinical Trails Initiative'.

Beoordelingsprocedure

Je Expression of Interest wordt in Nederland als volgt beoordeeld:

 • Commissie adviseert

  De Hartstichting laat alle binnengekomen onderzoeksvoorstellen voor klinische studies beoordelen door een speciaal ingestelde commissie. Deze commissie kijkt onder andere of de studie haalbaar is en of het voldoende bijdraagt aan de doelen van de Hartstichting, de DCVA en de onderzoeksagenda. Ook kijkt de commissie naar het advies van de GCRFF-commissie en vergelijkt zij alle binnengekomen voorstellen met elkaar om vervolgens een advies en een ranking voor te leggen aan de Hartstichting.

 • Hartstichting beoordeelt

  De Hartstichting bepaalt op basis van dit advies welke voorstellen steun van de Hartstichting kunnen krijgen en of er voldoende financiële ruimte is om deze studie(s) te financieren.

 • Hartstichting zoekt cofinancierders

  Daarnaast wordt er gekeken of er andere financiers zijn die kunnen bijdragen aan de studie. De Hartstichting streeft ernaar om klinische studies door middel van een cofinancieringsprogramma mogelijk te maken. Wanneer voldoende financiers bereid zijn een studie te ondersteunen kan een studie van start gaan.

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je een idee voor een klinische studie met ons bespreken? Neem contact op met researchmanager Joost Leenders. Bel 070-3155508 of mail naar [email protected].