Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Het Nederlandse cardiovasculaire onderzoek staat internationaal hoog aangeschreven vanwege de wetenschappelijke doorbraken en zorginnovaties die het heeft voortgebracht. Maar het snel toenemende aantal hart- en vaatpatiënten vraagt om meer én sneller onderzoek om nieuwe oplossingen tijdig te ontwikkelen en toe te passen.

Die oplossingen moeten leiden tot het verbeteren van de hartgezondheid van de Nederlandse samenleving. Voor goed onderzoek en het toepassen van de resultaten ervan in de praktijk zijn talenten in het cardiovasculaire veld én vanuit veel verschillende disciplines hard nodig.

Waarom zet de Hartstichting zich in voor talentontwikkeling?

Als we willen bereiken dat meer onderzoek gedaan wordt in die deelgebieden waar dat het hardst nodig is, zullen we onderzoekers moeten (blijven) aantrekken en de grootste talenten duurzaam behouden voor het cardiovasculaire veld in Nederland. Tegelijkertijd is het nodig dat een deel van onze toppers met verschillende achtergronden zich ontwikkelt tot cardiovasculair betrokken medisch onderlegde bestuurders, om in de toekomst leiding te geven aan het multidisciplinaire brede veld van onderzoek, gezondheidszorg en preventie.

Dit kun jij doen

Er zijn meerdere manieren om jezelf te ontplooien en te werken aan je carrière.

 • Verken de mogelijkheden binnen je consortium

  Ben je aangesloten bij een consortium? Informeer dan naar de mogelijkheden voor talentontwikkeling.

  De Hartstichting vraagt onderzoeksconsortia om een talentprogramma op te zetten en daar geld voor te reserveren – over het algemeen 10% van het totale budget. Consortia besteden dit budget grotendeels naar eigen inzicht aan netwerk-, verdiepings- en verrijkingsactiviteiten. Een deel van dit budget is bedoeld voor gezamenlijke talentontwikkelingsactiviteiten in DCVA-verband.

  Op die manier worden toegewijde en kwalitatief sterke onderzoekers ondersteund in hun ontwikkeling en wordt het voor hen aantrekkelijker om voor een carrière als onderzoeker te kiezen en zich een leven lang voor het cardiovasculaire veld in te zetten. De Hartstichting beoogt daarmee de continuïteit in hoogwaardig en innovatief onderzoek te waarborgen.

 • Vraag een Dekkerbeurs aan

  De Hartstichting investeert al jaren in talenten op verschillende momenten in hun carrière. We leveren bijvoorbeeld bijdragen aan proefschriften. Hoogtepunt van het jaar is de feestelijke uitreiking van de Dekkerbeurzen aan de beste onderzoekers. De Dekkerbeurzen, bedoeld om toponderzoekers in diverse stadia van hun carrière te ondersteunen, zijn vernoemd naar dr. E. Dekker, oud-directeur van de Hartstichting. Bekijk op de pagina over de Dekkerbeurzen welke mogelijkheden er voor jou zijn.

 • Volg onze cardiovasculaire cursussen

  Ieder jaar organiseert de Hartstichting cardiovasculaire cursussen. Elk jaar in oktober reizen ongeveer 100 jonge onderzoekers af naar topsportcentrum Papendal om zich onder te dompelen in de gevestigde theorie, de nieuwste hypothesen en mooie netwerk activiteiten. Momenteel bieden we twee cursussen voor junior PhD-studenten en een cursus voor senior PhD-studenten en junior postdocs.

 • Maak gebruik van de DCVA pijler Talent

  De DCVA pijler Talent omvat verschillende activiteiten, waaronder het organiseren van evenementen en activiteiten gericht op talentontwikkeling, het exploreren van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van talentontwikkeling en het DCVA Leadership Program. De Hartstichting draagt actief bij aan de pijler Talent van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).

 • Meld je aan voor het DCVA Leadership Program

  Het Leadership Program van de DCVA heeft als doel een netwerk te creëren van jonge, getalenteerde en gemotiveerde onderzoekers, clinici, patiënten, ondernemers en beleidsmakers die de ambities van de DCVA actief promoten en zowel het academische als niet-academische cardiovasculaire landschap vertegenwoordigen.

  Het is een tweejarig programma dat ondersteuning biedt aan getalenteerde en toegewijde mensen die worden gezien als leiders in de toekomstige cardiovasculaire arena. Iedere twee jaar worden er 15 deelnemers toegelaten.

 • Sluit je aan bij Young@Heart

  Young@Heart is de community voor jonge en talentvolle onderzoekers in het cardiovasculaire onderzoeksveld van de DCVA. Zij organiseert regelmatig bijeenkomsten en beurzen die interessant zijn voor hun werkzaamheden en netwerk. Op de website vind je de meest actuele en uitgebreide informatie en kan je je ook aanmelden voor hun nieuwsbrief. De Hartstichting ondersteunt Young@Heart en moedigt alle jonge onderzoekers aan om deel te nemen aan de activiteiten.

Talentontwikkeling stimuleren binnen consortia

Om ondersteuning te bieden bij het opstellen, beoordelen en uitvoeren van sterke talentprogramma’s heeft de Hartstichting in samenspraak met het Nederlandse cardiovasculaire onderzoeksveld een leidraad voor talentontwikkeling opgesteld.

De Leidraad Talentontwikkeling is een hulpmiddel voor iedereen die iets met talentontwikkeling doet of wil doen. Het document geeft inzicht in de doelstellingen van besteding van het talentbudget en belangrijke aandachtspunten bij het opzetten en uitvoeren van een succesvol talentprogramma. Door effectieve besteding van het talentbudget kan namelijk het beste in mensen én het consortium naar boven gehaald worden.

Download de leidraad

We moedigen verspreiding van het document onder belanghebbenden van harte aan.

Op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe kansen voor talentontwikkeling? Schrijf je in voor de nieuwsbrief voor professionals.
Nieuwsbrief