Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Data en infrastructuur

Data en infrastructuur

Data en infrastructuur

Goed onderzoek staat of valt met een goede data en een goede infrastructuur voor onderzoek. Blijven nadenken hierover is daarom van groot belang. Lees wat de Hartstichting daarvoor doet en hoe professionals in het vakgebied kunnen bijdragen.

Drie manieren waarop we toegankelijkheid nastreven

Toegankelijke data: wat we doen

Toegankelijke data: wat we doen

Toegankelijke data en onderzoekers

Toegankelijke data en onderzoekers

Open acces publiceren

Open acces publiceren

Een goede onderzoeksinfrastructuur

Voor excellent onderzoek is een goede onderzoeksinfrastructuur noodzakelijk. De Hartstichting draagt daarom – samen met andere partners van de Dutch CardioVascular Alliance – bij aan de ontwikkeling van deze infrastructuren. Dit doen we op verschillende manieren:

  • We stellen voorwaarden aan het onderzoek dat we financieren, bijvoorbeeld als het gaat om het hergebruik van data.
  • We bieden diensten aan die de infrastructuur verbeteren, bijvoorbeeld door te helpen met het werven van deelnemers.
  • We ondersteunen infrastructurele projecten, bijvoorbeeld het samenvoegen van cardiovasculaire registraties.

> Bezoek de website van de Dutch CardioVascular Alliance

De Hartstichting en data van onderzoek

De Hartstichting besteedt veel aandacht aan data en de manieren waarop onderzoekers die delen. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met data wordt omgegaan. Dat heeft drie redenen:

  1. Veel data worden verzameld van patiënten die meedoen aan onderzoek; als deze data optimaal hergebruikt kunnen worden, zijn er minder patiënten nodig voor toekomstig onderzoek. 
  2. Als we data kunnen hergebruiken bij toekomstig onderzoek, levert dat een kostenbesparing op; dat geld kunnen we weer inzetten voor andere relevante initiatieven.
  3. Een goede, rijke en toegankelijke bron van data biedt eindeloos veel mogelijkheden, zeker in deze tijd van big data; er is ons dus alles aan gelegen om te investeren in en actief bij te dragen aan het opzetten van een robuuste, eigentijdse onderzoeksinfrastructuur voor hart- en vaatziekten.

Wat professionals zelf kunnen doen

Met een zorgvuldige omgang met data, kun je niet vroeg genoeg beginnen. In een goed onderzoeksvoorstel is daarom al nagedacht over wat er met de onderzoeksresultaten gebeurt nadat het onderzoek is afgerond en hoe de resultaten uiteindelijk bij de patiënt terechtkomen. Een belangrijk onderdeel van die resultaten zijn de onderzoeksdata zelf.

Bijdrage van zorgverleners en overheid

Ook zorgverleners en de overheid kunnen bijdragen aan een betere infrastructuur. Zorgverleners kunnen er bijvoorbeeld zorg voor dragen dat gegevens op een zorgvuldige en gestandaardiseerde manier geregistreerd worden in het patiëntendossier. De overheid speelt eveneens een belangrijke rol. Zij kan ervoor zorgen dat infrastructuren, die vaak worden gefinancierd vanuit projecten, duurzaam doorgevoerd worden in bijvoorbeeld overheidssystemen. Daarnaast kan ze ziekenhuizen en zorgverzekeraars aansporen te werken aan duurzame infrastructuren.