Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De Hartstichting besteedt veel aandacht aan data en de manieren waarop onderzoekers die delen. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met data wordt omgegaan. Dat heeft drie redenen:

  1. Er worden veel data verzameld van patiënten die meedoen aan onderzoek. Als deze data optimaal hergebruikt kunnen worden, zijn er minder patiënten nodig voor toekomstig onderzoek.
  2. Als data hergebruikt kunnen worden bij toekomstig onderzoek, levert dat een kostenbesparing op. Dat geld kunnen we weer inzetten voor andere relevante initiatieven.
  3. Een goede, rijke en toegankelijke bron van data biedt eindeloos veel mogelijkheden. Zeker in deze tijd van big data. Er is ons dus alles aan gelegen om te investeren in, en actief bij te dragen aan, een robuuste eigentijdse onderzoeksinfrastructuur voor hart- en vaatziekten.

Bijdrage van zorgverleners en overheid

Ook zorgverleners en de overheid kunnen bijdragen aan een betere infrastructuur. Zorgverleners kunnen er bijvoorbeeld zorg voor dragen dat gegevens op een zorgvuldige en gestandaardiseerde manier geregistreerd worden in het patiëntendossier.

De overheid speelt eveneens een belangrijke rol. Zij kan ervoor zorgen dat infrastructuren, die vaak worden gefinancierd vanuit projecten, duurzaam doorgevoerd worden in bijvoorbeeld overheidssystemen. Daarnaast kan ze ziekenhuizen en zorgverzekeraars aansporen te werken aan duurzame infrastructuren.