Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Maatschappelijke kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin wetenschappelijk onderzoek aansluit bij maatschappelijke behoeften en een bijdrage levert aan maatschappelijke vraagstukken.

Omdat de Hartstichting hart- en vaatziekten eerder wil opsporen en sneller en beter wil behandelen, moeten de resultaten van wetenschappelijk onderzoek goed toepasbaar zijn in de praktijk.

Wat je als onderzoeker kunt doen

De Hartstichting beoordeelt of er al tijdens het onderzoek rekening is gehouden met de toepassing van de onderzoeksresultaten in de praktijk. Het is dus van belang dat je hier al in een vroeg stadium over nadenkt. Houd daarom al in je onderzoeksvoorstel de maatschappelijke kwaliteit van je onderzoek in het oog.

Hoe zorgverleners bijdragen

Het dagelijkse werk van zorgverleners wordt in grote mate bepaald door resultaten die zijn voortgekomen uit wetenschappelijk onderzoek. Zij hebben dus een unieke visie op hoe resultaten geïmplementeerd kunnen worden in de dagelijkse zorgpraktijk. Daarom moedigen we contact tussen zorgverleners en onderzoekers van harte aan.

Beoordeling

Om te zorgen dat de maatschappelijke kwaliteit van onderzoek is gewaarborgd, hebben we de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) aangesteld. Deze commissie beoordeelt de maatschappelijke kwaliteit van onderzoeksvoorstellen en adviseert, samen met de wetenschappelijke beoordelingscommissie, de directie van de Hartstichting over de toekenning van financiering voor onderzoek.