Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Herken hartfalen

Herken hartfalen

Hartfalen is een ernstige aandoening die steeds meer mensen raakt. Met een vroege diagnose is er voor de patiënt veel te winnen aan kwaliteit van leven.

Naar schatting zijn er in Nederland 255.000 mensen die hartfalen hebben maar dit nog niet weten. De Hartstichting heeft de ambitie om deze mensen eerder op te sporen en beter te behandelen volgens de richtlijnen. Zorgprofessionals kunnen hierbij een doorslaggevende rol spelen. Hoe? Dat vertellen we op deze pagina.

Wist je dat...

  • slechts één op de vijf mensen spontaan correct weet te benoemen wat hartfalen is?
  • ​minder dan de helft van de mensen die langdurig klachten heeft die op hartfalen kunnen duiden een afspraak maakt bij de huisarts?
  • 18% van de mensen bang is om de volgende keer niet meer serieus te worden genomen door de huisarts, wanneer de symptomen toch niet blijken te duiden op een aandoening?
  • 33% van de patiënten binnen één jaar overlijdt en 65% binnen vijf jaar na een eerste ziekenhuisopname voor hartfalen?
  • bij 16 tot 36% van de patiënten met een verhoogde kans op hartfalen (door COPD, diabetes mellitus, fragiliteit) hartfalen niet wordt herkend? *referenties onderaan deze pagina

Wat kan jij doen?

Werk samen met de Hartstichting aan meer bewustzijn over hartfalen. 
Kijk wat jij als huisarts, assistent of POH of als ziekenhuismedewerker of specialist in het ziekenhuis kunt doen.

Wat doet de Hartstichting?

Mensen met niet-herkend hartfalen eerder opsporen en beter behandelen. Daar zet de Hartstichting zich voor in. Dit doen we door de meest voorkomende oorzaken van hartfalen aan te pakken, iedereen alert te maken op hartfalen en door te werken aan een landelijke screening op gebied van hartfalen en dit te financieren. Ben je benieuwd naar hoe de Hartstichting zich nog meer inzet tegen hartfalen en hoe je hierbij kunt helpen?

> Lees alles over de hartfalencampagne
> Lees hier alles over onze missie
> Ga naar de onderzoeksagenda, waar hartfalen een van de prioriteiten is
> Lees hoe we bijdragen aan preventie en op de langere termijn aan bevolkingsonderzoek.

Jaarlijkse actiedagen

De Hartstichting wil zorgprofessionals in Nederland motiveren om meer aandacht te genereren voor hartfalen. Jaarlijks zijn hier twee bijzondere momenten voor.

  • De Nationale Hartfalendag. Ieder jaar organiseert de NVVC de Nationale Hartfalendag. Op deze dag vragen artsen, zorgprofessionals en de Hartstichting om extra aandacht voor hartfalen. Dit jaar is de Nationale Hartfalendag op 25 september.

  • De Europese Hartfalendagen. De European Society of Cardiology (ESC) stimuleert jaarlijks landen om begin mei aandacht te vragen voor hartfalen door middel van de Europese Hartfalendagen.

Samen sporen we hartfalen eerder op

Ben jij een arts of op een andere manier actief in de zorg? Kijk wat jij kunt doen om mensen bewuster te maken van hartfalen. Wij helpen je graag! Bijvoorbeed met de digitale toolkits met voorbeelden en ideeën voor ziekenhuizen of huisartsenpraktijken.

Werk jij in een huisartsenpraktijk?

Huisartsen en praktijkondersteunend personeel hebben een sleutelpositie in het eerder herkennen van hartfalen. Wil je ons helpen in onze ambitie hartfalen eerder te herkennen en te behandelen?

Lees hier wat jij kunt doen

Werk jij in een ziekenhuis?

Werk samen met de Hartstichting aan meer bewustzijn over hartfalen bij bezoekers en collega’s uit andere specialismen. Denk hierbij aan een leuke activiteit voor bezoekers of een mooi symposium met cardiologen, longartsen en internisten.

Lees hier wat je kunt doen

Ben je van de pers en wil je een bericht schrijven over hartfalen? 
Neem contact op met pers@hartstichting.nl

Ben je op zoek naar meer informatie over hartfalen?
> Ga naar de hartfalengids

Referenties

Wetenschappelijke referenties niet-herkend hartfalen bij risicogroepen

L.J.M. Boonman-de Winter et al. High prevalence of previously unknown heart failure and left ventricular dysfunction in patients with type 2 diabetes. Diabetologia (2012) 55:2154–2162

S. van Doorn et al. Opportunistic screening for heart failure with natriuretic peptides in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of individual participant data of four screening studies. Heart 2018;104:1271–1275.

Y. van Mourik et al. Unrecognized Heart Failure and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in Frail Elderly Detected Through a Near-Home Targeted Screening Strategy. J Am Board Fam Med Nov-Dec 2014;27(6):811-21.

E.E.S. van Riet et al. Prevalence of unrecognized heart failure in older persons with shortness of breath on exertion. European Journal of Heart Failure (2014) 16, 772–777

F.H. Rutten et al. Recognising heart failure in elderly patients with stable chronic obstructive pulmonary disease in primary care: cross sectional diagnostic study. BMJ 2005 Dec 10;331(7529):1379.

Oorsprong van overige cijfers:

Hart- en vaatcijfers
Volksgezondheidzorg
 

Vragen over hartfalen awareness?

Neem contact op met team Onderzoek en zorginnovatie