Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Herken hartfalen

Herken hartfalen

Hartfalen is een ernstige aandoening die steeds meer mensen raakt. Het vroegtijdig opsporen en behandelen van hartfalen leidt tot een betere kwaliteit van leven. Bij patiënten met systolisch hartfalen resulteert dit ook in minder ziekenhuisopnames en een verlaging van de mortaliteit.

Naar schatting zijn er in Nederland 255.000 mensen die hartfalen hebben maar dit nog niet weten. De Hartstichting heeft, samen met partners, de ambitie om deze mensen eerder op te sporen en beter te behandelen volgens de richtlijnen. De huisarts en praktijkondersteuner spelen hierbij een belangrijke rol.

Wist je dat...

  • In de huisartsenpraktijk ongeveer evenveel patiënten met systolisch hartfalen (51%) als met diastolisch hartfalen (49%) komen?
  • Het tijdig behandelen van systolisch hartfalen in 15 tot 36% van de gevallen resulteert in minder ziekenhuisopnames en 16 tot 34% van de gevallen in verlaging van de mortaliteit?
  • Bij 16 tot 36% van de patiënten met een verhoogde kans op hartfalen (door COPD, diabetes mellitus, fragiliteit), bestaand hartfalen niet wordt herkend?

Bron: NHG-richtlijn hartfalen

Wat kun je als huisarts doen?

De huisarts speelt een sleutelrol bij het vroegtijdig herkennen van hartfalen. Benieuwd wat je kunt doen?

Je leest het hier

Wat kun je als praktijkondersteuner doen?

De praktijkondersteuner ziet veel patiënten met een verhoogd risico op hartfalen. Hierdoor heeft de praktijkondersteuner een belangrijke rol bij het vroeg herkennen van hartfalen. Wil je weten wat je kunt doen?

Je leest het hier

Publiekscampagne hartfalen

Klachten als kortademigheid, vermoeidheid en het vasthouden van vocht zijn non-specifiek, maar kunnen duiden op hartfalen. Uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de mensen met deze klachten naar de huisarts gaat. Om deze mensen een duwtje in de goede richting te geven, voert de Hartstichting in oktober 2021 weer campagne. Deze is gericht op Nederlanders van 60 jaar en ouder en ontwikkeld in samenwerking met de vereniging van kaderhuisartsen hart- en vaatziekten (HartVaatHAG) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).
Mensen met potentiële hartfalenklachten worden uitgenodigd een korte vragenlijst in te vullen: de Hartenkaart. Heeft een persoon meerdere klachten die op hartfalen kunnen duiden, dan wordt hij of zij geadviseerd om een afspraak bij de huisarts te maken. Ook kan hij of zij kiezen om de klachten wat langer bij te houden in de Hartdagboek App.

Zorgen de campagnes voor extra druk op de huisartsenpraktijk?

De Hartstichting is zich bewust van de ongerustheid onder huisartsen dat de campagnes de druk op de huisartsenpraktijken zullen verhogen, zeker in coronatijd. Op basis van eerdere hartfalencampagnes in 2019 en 2020 zien wij dat de Hartenkaart een goed eerste selectiemiddel is. Wij verwachten dat naar aanleiding van de hartfalencampagnes in juli en oktober, per praktijk gemiddeld zo’n twee personen de huisarts zullen raadplegen.

Herziene NHG-richtlijn hartfalen

De NHG-richtlijn hartfalen is in mei 2021 herzien. In deze herziene richtlijn wordt het belang van vroegtijdige opsporing en behandeling onderstreept. Benieuwd naar de belangrijkste wijzigingen in de herziene richtlijn? In deze video, samengesteld door het NHG in samenwerking met de Hartstichting, worden kort de grootste veranderingen toegelicht.

Bekijk de video

Wat doen de Hartstichting en partners nog meer?

Hartfalen vroegtijdig opsporen en behandelen is een flinke uitdaging, waar niet één eenvoudige oplossing voor is. Daarom werkt de Hartstichting samen met de vereniging van kaderhuisartsen hart- en vaatziekten (HartvaatHAG), de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC), Harteraad en de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).

  • De HartVaatHAG verzorgt onderwijs over hartfalen aan huisartsen, praktijkondersteuners en eerstelijns verpleegkundigen. Hierdoor kunnen deze zorgverleners extra alert zijn op de mogelijkheid dat iemand hartfalen heeft, zonder dat deze persoon zich hier misschien van bewust is.
  • NVVC Connect helpt met het vertalen van de Landelijke Transmurale Afspraken Hartfalen naar regionale afspraken. Hierdoor wordt de zorg voor hartfalenpatiënten op regionaal niveau optimaal geregeld.
  • De Harteraad voorziet de partners van nieuwe patiënt-inzichten, die vertaald worden naar de praktijk.
  • De Hartstichting stimuleert en financiert onderzoek naar hartfalen
  • De DCVA is een consortium van negentien onderzoeks- en zorgorganisaties. Zij werken samen en brengen geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Wat kan jij doen?

Werk samen met de Hartstichting aan meer bewustzijn over hartfalen.
Kijk wat jij als huisarts of praktijkondersteuner kunt doen.

Podcast vroege herkenning hartfalen

Wil jij meer horen over vroege herkenning en behandeling? Luister dan de Huisarts podcast “Vroege herkenning hartfalen”. In deze podcast, opgenomen in samenwerking met de Hartstichting, gaat Tessa Dijksman (huisarts) hierover in gesprek met Mark Valk (huisarts) en Petra van Pol (cardioloog).”

Luister de podcast

Vragen of meedenken over hartfalen?

Heb jij vragen over onze aanpak of wil je graag meedenken over het vervolg? Neem dan contact op met Laura Slits, programmamanager Hartfalen bij de Hartstichting, via L.Slits@Hartstichting.nl