Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De Hartstichting heeft de ambitie om hartfalen eerder op te sporen en beter te behandelen. Er zijn namelijk ruim 240.000 Nederlanders met hartfalen en naar schatting nog eens 255.000 mensen met niet-herkend hartfalen. Jaarlijks is de ziekte verantwoordelijk voor ruim 30.000 ziekenhuisopnamen en € 527,4 miljoen aan zorgkosten. Naar verwachting zal de prevalentie toenemen tot 342.000 patiënten in 2030. Help jij ons mee om hartfalen vroegtijdig op te sporen?

Meest recente richtlijn

In mei 2021 is de NHG-Standaard Hartfalen herzien. Goed om te weten:

 • Er wordt gesproken van HFrEF (Heart Failure with reduced Ejection Fraction) in plaats van systolisch hartfalen. En van HFpEF (Heart Failure with preserved Ejection Fraction) in plaats van diastolisch hartfalen.
 • Het belang van vroegtijdige opsporing en behandeling wordt onderstreept.
 • Bij 16 tot 36% van de patiënten met een verhoogde kans op hartfalen (door COPD, diabetes mellitus, fragiliteit) wordt bestaand hartfalen niet herkend.
 • In de huisartsenpraktijk komen ongeveer evenveel patiënten met HFrEF als met HFpEF. Dit gaat om respectievelijk 51% en 49%. 
 • Het tijdig behandelen van HFrEF resulteert in 15 tot 36% van de gevallen in minder ziekenhuisopnames. En in 16 tot 34% van de gevallen in verlaging van de mortaliteit.

Dit kun jij doen

Werk je in een huisartsenpraktijken of ziekenhuis, dan kom je veel in contact met mensen met een verhoogd risico op hartfalen. Werk samen met de Hartstichting aan meer bewustzijn over hartfalen. Kijk wat jij kunt doen vanuit jouw expertise.

Publiekscampagne

De Hartstichting voert sinds 2019 een publiekscampagne om mensen bewust te maken van de klachten die bij hartfalen horen.

 • Aanleiding

  Klachten als kortademigheid, vermoeidheid en het vasthouden van vocht zijn non-specifiek, maar kunnen duiden op hartfalen. Uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de mensen met deze klachten naar de huisarts gaat. Om deze mensen meer bewust te maken van de klachten die bij hartfalen horen, voert de Hartstichting sinds 2019 campagne.

 • Campagne: de Hartenkaart

  Mensen met potentiële hartfalenklachten worden uitgenodigd een korte vragenlijst in te vullen: de Hartenkaart. Heeft een persoon meerdere klachten die op hartfalen kunnen duiden, dan wordt hij of zij geadviseerd om een afspraak bij de huisarts te maken. De campagne is gericht op Nederlanders van 60 jaar en ouder.

 • In samenwerking

  De campagne is ontwikkeld in samenwerking met de vereniging van kaderhuisartsen hart- en vaatziekten (HartVaatHAG) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

  Een adviescommissie met hierin cardiologen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en patiënten heeft actief meegedacht over de campagne.

  Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners (NVvPO) en de Nederlandse Vereniging voor doktersassistenten (NVDA) zijn door ons geïnformeerd over de campagne.

  De Hartenkaart is ontwikkeld op basis van een bestaande vragenlijst van onderzoeksconsortium RED-CVD. Dit is een samenwerking tussen onderzoekers van het UMCG, het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde in Utrecht en de Universiteit Twente, gefinancierd door de Hartstichting.

 • Druk op de zorg

  De Hartstichting is zich bewust van de ongerustheid onder huisartsen dat de campagne de druk op de huisartsenpraktijken zal verhogen. Op basis van onze eerdere campagnes verwachten we dat in 2022 naar aanleiding van de hartfalencampagne, per praktijk gemiddeld zo’n twee personen de huisarts zullen raadplegen.

Wie doet wat

Hartfalen vroegtijdig opsporen en behandelen is een flinke uitdaging, waar niet één eenvoudige oplossing voor is. Daarom werkt de Hartstichting samen met verschillende organisaties.

 • Hartstichting

  De Hartstichting stimuleert en financiert onderzoek naar hartfalen.

 • HartVaatHAG 

  De HartVaatHAG verzorgt onderwijs over hartfalen aan huisartsen, praktijkondersteuners en eerstelijns verpleegkundigen. Hierdoor kunnen deze zorgverleners extra alert zijn op de mogelijkheid dat iemand hartfalen heeft, zonder dat deze persoon zich hier misschien van bewust is.

 • NVVC Connect

  NVVC Connect helpt met het vertalen van de Landelijke Transmurale Afspraken Hartfalen naar regionale afspraken. Hierdoor wordt de zorg voor hartfalenpatiënten op regionaal niveau optimaal geregeld.

 • Harteraad

  De Harteraad voorziet de partners van nieuwe patiënt-inzichten, die vertaald worden naar de praktijk.

 • Dutch CardioVascular Alliance (DCVA)

  De DCVA is een consortium van 21 onderzoeks- en zorgorganisaties. Zij werken samen en brengen geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Het aanpakken van hartfalen kan de kwaliteit van leven voor de patiënt enorm verbeteren.
— Mieke van den Heuvel, cardioloog
Mieke van den Heuvel

Vragen over hartfalen?

Heb je vragen over onze aanpak of wil je graag meedenken? Neem contact op met medisch beleidsadviseur Susanne Bogerd. Mail naar [email protected].