Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Hartfalen is een groeiend probleem in Nederland. Naar schatting zijn er in Nederland 255.000 mensen die hartfalen hebben, maar dit nog niet weten.

Huisartsen en praktijkondersteunend personeel hebben een sleutelpositie in het eerder herkennen van hartfalen. Samen hopen we de komende jaren zoveel mogelijk van hen op te sporen en te behandelen.

Wat kun je doen?

Als huisarts zijn er meerdere acties die je kunt ondernemen rondom hartfalen.

 • Vraag actief naar relevante klachten bij patiënten met verhoogd risico

  Fragiele patiënten en patiënten met COPD of diabetes hebben een verhoogde kans op hartfalen. Bij 16 tot 36% van deze patiënten wordt hartfalen niet herkend. Dit komt vaak omdat de focus van de zorgprofessional op de primaire aandoening ligt. Vraag daarom actief aan patiënten in deze risicogroepen naar klachten die op hartfalen kunnen wijzen.

  Klachten als kortademigheid vermoeidheid en het vasthouden van vocht zijn non-specifiek, maar kunnen ook duiden op hartfalen. Uit onderzoek van Kantar Public, uitgevoerd in opdracht van de Hartstichting, blijkt dat minder dan de helft van de respondenten met deze klachten naar de huisarts gaat.

  Ter inspiratie: Huisarts en onderzoeker Mark Valk vertelt hoe hij samen met de praktijkondersteuner patiënten met hartfalen opspoort.

 • Moedig patiënten aan hun klachten te bespreken

  Patiënten hebben vaak moeite om non-specifieke klachten onder de aandacht te brengen bij de huisarts. Uit onderzoek dat we in 2019 hebben uitgevoerd, blijkt dat: 

  • minder dan de helft van de mensen met langdurige klachten die op hartfalen kunnen duiden, een afspraak maakt bij de huisarts. De klachten worden vaak weggewuifd omdat het “wel de leeftijd of stress zal zijn”.
  • ​18% van de mensen onterecht het gevoel heeft dat de huisarts het al druk genoeg heeft of dat de huisarts hen een volgende keer niet serieus neemt als er toch niets aan de hand blijkt te zijn.
 • Gebruik onze voorlichtingsmaterialen

  De Hartstichting ontwikkelde met hulp van patiënten en huisartsen een aantal handige voorlichtingsmaterialen over hartfalen. Deze kun je bijvoorbeeld inzetten in de wachtkamer of voor extra uitleg aan hartfalenpatiënten.

 • Bekijk de aandachtspunten van de vernieuwde NHG-Standaard

  De NHG-Standaard hartfalen is in 2021 herzien. In deze herziene richtlijn wordt het belang van vroegtijdige opsporing en behandeling onderstreept.

  • De NHG en de Hartstichting maakten een video over de belangrijkste wijzigingen.
  • De Huisarts Podcast baseerde een podcast aflevering op de nieuwe NHG-Standaard, in samenwerking met de Hartstichting.
 • Volg de e-learning hartfalen

  Samen met de Hart- en Vaatziekten Huisartsen Advies Groep (HartVaatHAG) en opleider SCEM ontwikkelden wij een geaccrediteerde e-learning hartfalen voor praktijkondersteuners en huisartsen. In deze training leer je hoe je hartfalen vroeg kunt herkennen.

 • Geef een training aan collega's

  Wil jij een training of presentatie over hartfalen geven aan collega’s in de praktijk of in de regio? Samen met cardiologen en huisartsen ontwikkelden we een presentatie met slides die je als basis kunt gebruiken.

Patiënten bagatelliseren de klachten vaak en zoeken andere verklaringen zoals leeftijd, een andere ziekte of stress.
— Frans Rutten, huisarts en onderzoeker
Frans Rutten staat met armen over elkaar in een behandelkamer. Hij kijkt vriendelijk naar de camera en heeft een stethoscoop vast.

Vragen over hartfalen?

Heb je vragen over onze aanpak of wil je graag meedenken? Neem contact op met medisch beleidsadviseur Susanne Bogerd. Mail naar [email protected].