Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Vanuit het ziekenhuis kun je werken aan meer bewustzijn over hartfalen, zowel bij bezoekers als bij collega’s uit andere specialismen. Denk hierbij aan een interessante activiteit voor bezoekers of een mooi symposium met cardiologen, longartsen en internisten.

Nog veel te winnen

Minder dan de helft van de mensen met langdurige klachten die op hartfalen kunnen duiden maakt een afspraak bij de huisarts. Daarnaast wordt bij 16 tot 36% van de patiënten met een verhoogde kans op hartfalen (door COPD, diabetes mellitus, fragiliteit) de diagnose hartfalen niet herkend. Met een vroege diagnose is er echter veel leed te voorkomen en veel te winnen aan kwaliteit van leven voor deze patiënten.

Ziekenhuis belangrijke plek voor bewustzijn

Specialisten in het ziekenhuis komen veel in contact met hoog risicogroepen van hartfalen. Daarom is een ziekenhuis een goede plek om voorlichting te geven en hartfalen vroeg te signaleren. Daarnaast is het goed om bij collega’s van andere specialismen, bijvoorbeeld longgeneeskunde en interne geneeskunde, meer aandacht te vragen voor hartfalen.

Wat kun je doen in jouw ziekenhuis?

Help jij de Hartstichting met het beter herkennen en eerder opsporen van hartfalen?

 • Organiseer een activiteit voor patiënten

  De Nationale Hartfalendag en de Europese Hartfalendagen zijn een goed aanknopingspunt om een activiteit te organiseren voor patiënten en collega’s. Denk hierbij aan een stand met informatie over hartfalen of een workshop zoutarm koken. Het Medisch Spectrum Twente in Enschede organiseerde in 2019 een activiteitenweek tijdens de hartfalendagen. Kijk voor inspiratie het promotiefilmpje van Medisch Spectrum Twente.

  Wil je zelf ook iets organiseren? De Hartstichting helpt. We hebben een digitale toolkit ontwikkeld met voorbeelden en ideeën voor wat jouw ziekenhuis kan organiseren.

 • Organiseer een symposium

  Organiseer een symposium voor collega's in het ziekenhuis en uit de omgeving. Maak collega’s uit andere specialismen, zoals longgeneeskunde en interne geneeskunde, extra alert op risicogroepen en symptomen van hartfalen door een symposium te organiseren. Nodig hartfalendeskundigen uit de omgeving of een patiënt als ervaringsdeskundige uit als spreker. Dit is ook een goede netwerkgelegenheid om de samenwerkingsverbanden tussen collega’s op te zetten of aan te scherpen. Je kunt hier je eigen presentatie voor gebruiken, maar ook de presentatie die de Hartstichting hiervoor heeft ontwikkeld, in samenwerking met huisartsen en cardiologen. Je vindt de presentatie in de digitale toolkit.

 • Zet de overdracht in het teken van hartfalen

  De overdracht is een goed moment om aandacht te vragen voor hartfalen bij collega’s. Maak een korte presentatie om de aandacht voor hartfalen te verscherpen. Je kunt hiervoor de presentatie gebruiken die de Hartstichting, in samenwerking met huisartsen en cardiologen heeft ontwikkeld. Je vindt de presentatie in de digitale toolkit.

 • Plaats iets op intranet

  De medewerkerswebsite is een goede plek om samenwerking binnen het ziekenhuis te promoten. Breng de communicatieafdeling ruim op tijd (een of twee maanden van te voren) op de hoogte en schrijf een artikel over het belang van samenwerking bij risicogroepen voor hartfalen. Denk hierbij aan een interview met een cardioloog of een uitleg van de samenwerkingsrichtlijnen binnen het ziekenhuis. Daarnaast kun je de volgende punten aandragen:

  • Geef een korte uitleg over hartfalen en de ernst van deze aandoening.
  • Benadruk hoe de symptomen en risicofactoren de diagnose bemoeilijken.
  • Benadruk het nut van nauwe interdisciplinaire samenwerking om mensen met niet-herkend hartfalen op te sporen.
  • Geef aan welke specialisten bij welk ziektebeeld moeten letten op welke signalen van hartfalen.
  • Geef aan hoe andere specialisten in contact kunnen komen met een cardioloog, wanneer zij hartfalen vermoeden bij een patiënt.
 • Maak transmurale afspraken

  De Landelijke Transmurale Afspraak hartfalen geeft een overzicht van betrokken zorgverleners en hun verantwoordelijkheden in de diagnostisering en behandeling van hartfalen. Wil je deze LTA vertalen naar regionale afspraken? Neem contact op met NVVC Connect.

Een goede samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis, levert vaak een langdurige, stabiele situatie op.
— Harm van Orden, verpleegkundig specialist
Harm van Orden verpleegkundig specialist

Vragen over hartfalen?

Heb je vragen over onze aanpak of wil je graag meedenken? Neem contact op met medisch beleidsadviseur Susanne Bogerd. Mail naar [email protected].