Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Wat is een Hartstichting checkpunt?

Hartstichting checkpunten zijn plekken waar mensen gratis hun bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker, BMI en buikomvang kunnen laten meten. Vervolgens krijgen zij bijpassende tips voor een hartgezond leven. De checkpunten staan in buurthuizen, kerken, moskeeën, sportscholen, winkels en andere openbare plekken door heel Nederland. Vaak is er ook een leefstijlcoach uit de buurt bij aanwezig. Deze denkt graag mee over hulp bij gezonder eten, bewegen en/of stoppen met roken.

De Hartstichting checkpunten zijn gericht op het eerder opsporen van verhoogde risicofactoren op hart- en vaatziekten bij mensen van 40 tot 60 jaar. Met deze checkpunten verwachten we een verbindende schakel te vormen tussen de nulde en de eerstelijnszorg.

Actie hard nodig

Hart- en vaatziekten zijn in Nederland verantwoordelijk voor 16% van de totale ziektelast en de tweede grootste doodsoorzaak. Komen we nu niet in actie? Dan stijgt het aantal patiënten met een hart- en vaatziekte komende jaren van 1,7 miljoen patiënten naar 2,6 miljoen patiënten in 2030.

Effect op lange termijn

We beogen dat de Hartstichting checkpunten op lange termijn bijdragen aan:

  • een hartgezonder Nederland;
  • een verminderde stijging van het aantal hart- en vaatpatiënten; 
  • een lagere werkdruk in de zorg.

Wil je meer weten over dit project?

Zoals de eerste pilotresultaten of hoe bepaalde zaken geregeld zijn?
Een arts kijkt op een tablet