Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Eén loket voor financiering internationale klinische studies

Het opzetten van internationale klinische studies vergemakkelijken en versnellen. Dat is het doel van het GCRFF Multinational Clinical Trials Initiative. De Hartstichting is vanuit Nederland betrokken bij dit internationale initiatief.

Klinische studies zijn nodig om veelbelovende onderzoeksresultaten uit (pre)klinisch onderzoek te testen in de klinische praktijk. Het opzetten, uitvoeren en financieren van met name internationale klinische studies is om verschillende redenen uitdagend. Daarom start de Hartstichting samen met andere internationale financiers van cardiovasculair onderzoek, die zich verenigd hebben in het Global Cardiovascular Research Funders Forum een initiatief om dit makkelijker te maken: het GCRFF Multinational Clinical Trials Initiative.

Eén loket voor meerdere financiers 

Het initiatief is geen financieringsinstrument maar voorziet in een loket dat het makkelijker maakt om één voorstel voor een internationale klinische studie gelijktijdig aan meerdere financiers voor te leggen. Hierdoor kunnen onderzoekers effectiever en efficiënter internationale samenwerkingen aangaan. Tegelijkertijd stelt het financiers in staat om in een vroege fase input te leveren of interesse te tonen in een klinische studie.

Over het GCRFF

Het Global Cardiovascular Research Funders Forum (GCRFF) is een samenwerkingsverband van elf grote internationale financiers van cardiovasculair onderzoek. Eén van de doelen is het identificeren van internationale kansen voor financiering en hier concrete activiteiten aan te koppelen. 

Binnen de GCRFF Multinational Clinical Trials werkgroep zijn op dit moment zes financiers actief. 

 • De Hartstichting;
 • British Heart Foundation;
 • German Centre for Cardiovascular Research (DZHK);
 • Institute of Circulatory and Respiratory Health, Canada; 
 • National Heart Foundation of Australia;
 • National Heart Foundation of New Zealand.

Waarom internationaal samenwerken?

 • Klinische studies kunnen sneller opgestart en uitgevoerd worden; 
 • Door de kosten te delen worden studies financieel haalbaarder;
 • Uitkomsten van internationale studies zijn over het algemeen beter generaliseerbaar. Hierdoor vinden resultaten makkelijker hun weg richting implementatie.

Hoe werkt het?

 • Ideeën voor internationale klinische studies (Expression of Interest, EoIs) kunnen worden ingediend via het Grants Management Systeem (GMS) van de British Heart Foundation;
 • Drie keer per jaar beoordeelt een commissie van de GCRFF die bestaat uit afgevaardigden van de deelnemende organisaties de binnengekomen EoIs. Deze commissie brengt vervolgens een advies uit aan de financiers;
 • De individuele financiers besluiten op basis van het advies van de GCRFF en na een interne toetsing of een EoI verder uitgewerkt mag worden;
 • Een uitgewerkte aanvraag wordt door de individuele financiers volgens de geldende interne procedures beoordeeld;
 • Wanneer voldoende financiers bereid zijn een studie te ondersteunen kan een studie van start gaan.

Beoordeling in Nederland

 • De Hartstichting laat alle binnengekomen onderzoeksvoorstellen voor klinische studies beoordelen door een speciaal ingestelde commissie. Deze commissie kijkt onder andere of de studie haalbaar is en of het voldoende bijdraagt aan de doelen van de Hartstichting, de DCVA en de onderzoeksagenda. Ook kijkt de commissie naar het advies van de GCRFF-commissie en vergelijkt zij alle binnengekomen voorstellen met elkaar om vervolgens een advies en een ranking voor te leggen aan de Hartstichting;
 • De Hartstichting bepaalt op basis van dit advies welke voorstellen steun van de Hartstichting kunnen krijgen en of er voldoende financiële ruimte is om deze studie(s) te financieren. Daarnaast wordt er gekeken of er andere financiers zijn die kunnen bijdragen aan de studie. De Hartstichting streeft ernaar om klinische studies door middel van een cofinancieringsprogramma mogelijk te maken.

Voorwaarden

Samen met onze internationale partners hebben we voorwaarden opgesteld waaraan projectvoorstellen moeten voldoen. Deze vind je in de internationale brochure. Daarnaast vindt de Hartstichting het volgende belangrijk: 

 • Projecten moeten bijdragen aan de ambitie van de Hartstichting en DCVA om de ziektelast veroorzaakt door hart- en vaatziekten met 25% te verlagen in 2030; 
 • Klinische studies moeten zich richten op het eerder opsporen en het sneller en beter behandelen of genezen van hart- en vaatziekten; 
 • Projectvoorstellen dragen bij aan de ambities van de cardiovasculaire onderzoeksagenda of aan de onderzoeksagenda’s van andere partners van de DCVA.

Download de internationale brochure

Neem contact op met de Hartstichting 

Heb je een idee voor een internationale klinische studie of word je benaderd door een collega uit één van de deelnemende landen? Neem dan altijd contact met ons op. De Hartstichting neemt namelijk alleen projectvoorstellen in behandeling die vooraf met ons zijn besproken. Zo kunnen we in een vroeg stadium meedenken en aangeven of het onderzoek bijdraagt aan onze doelstellingen. Ook biedt het een kans om tijdig te inventariseren of ook andere Nederlandse financiers betrokken moeten worden.

Deadline! De deadline voor het indienen van een Expression of Interest is vrijdag 1 oktober 2021.

Contact 

Heb je vragen of wil je een idee voor een klinische studie met ons bespreken? Neem contact op met de verantwoordelijk researchmanager Joost Leenders: 070-3155508, j.leenders@hartstichting.nl.

Meer lezen

Eén landelijke registratie voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen

Eén landelijke registratie voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen

Landelijk consortium atriumfibrilleren

Landelijk consortium atriumfibrilleren

Samenwerking op alle niveaus

Samenwerking op alle niveaus