Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Op 27 september promoveerde Van der Naald aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘Enhancing quality in translational research - Learning from experiences in cardiac repair’. Naast de ontwikkeling van het internationale platform www.preclinicaltrials.eu keek ze tijdens haar promotieonderzoek ook naar optimalisatie van toedieningsmethoden voor cardiaal herstel, onder meer door middel van systematische reviews. Haar onderzoek is mede gefinancierd door de Hartstichting.

Onnodige herhaling van dierproeven verminderen

De website richt zich specifiek op de preregistratie van dierproeven, vaak gebruikt in onderzoek om de stap van het lab naar de patiënt te maken. Juist op dit gebied is deze informatie heel waardevol, om onnodige herhaling van onderzoek met proefdieren te voorkomen. Bovendien komt het de kwaliteit van translationeel onderzoek ten goede, doordat wetenschappers in een vroeg stadium met elkaar mee kunnen kijken en duidelijk van tevoren aangeven wat het onderzoeksplan is, inclusief parameters om bias te voorkomen en om geplande uitkomstmaten te delen.

Het belang van preregistratie

Preregistratie is het openbaar maken van een onderzoeks- en analyseplan nog voordat onderzoekers daadwerkelijk beginnen met het verzamelen van data. Door deze informatie te bundelen op één plek kunnen wetenschappers makkelijk inzicht krijgen in onderzoeken die raken aan hun eigen onderzoek. Dit brengt meerdere voordelen met zich mee, zoals:

  • Er is minder kans dat de hypothese pas gevormd wordt nadat de resultaten bekend zijn;
  • Het biedt grote transparantie door een volledig overzicht aan onderzoeken, óók van details en data van studies die (nog) niet gepubliceerd zijn;
  • Het kan onbedoelde duplicatie helpen voorkomen;
  • Diverse soorten bias, zoals interpretatiebias, kan verminderd of voorkomen worden;
  • Het kan kansen creëren voor nieuwe samenwerkingen.

Workshop en vergoeding

Ben je geïnteresseerd om zelf (meer) aan de slag te gaan met systematisch literatuuronderzoek rondom proefdieren? ZonMw biedt een vergoeding voor een 1-daagse ‘systematisch literatuuronderzoek workshop’ voor 20 deelnemers, georganiseerd door experts van voormalig expertisecentrum SYRCLE. Hierdoor kan de kennis van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder worden verbreed en wordt de kwaliteit van het onderwijs hierover geborgd.

Interesse?

Bekijk de oproep voor de workshop 'systematisch literatuuronderzoek proefdieren' op ZonMw.nl.