Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Onderzoek met proefpersonen

Onderzoek met proefpersonen moet voldoen aan de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Hierin staat dat je alleen met je onderzoek mag starten als je een positief oordeel hebt van een onafhankelijke commissie.

Er zijn twee soorten toetsingscommissies:

  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
  • Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC)

De wet bepaalt of de CCMO of een erkende METC je onderzoek beoordeelt. Je kunt gebruikmaken van een online tool om erachter te komen waar je je aanvraag moet indienen. Meer informatie over deze Committee Finder (Engelstalig) staat op de website van het CCMO.

Onderzoek met proefdieren

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) beoordeelt onderzoeksvoorstellen met dierexperimenten uiterst kritisch. Zonder toetsing van de CCD zijn dierproeven niet mogelijk. De CCD krijgt advies van een van de Dierexperimentencommissies (DEC’s). Een DEC toetst of het belang van het onderzoeksplan opweegt tegen het leed van de proefdieren.

Hierbij toetst een DEC onder meer:

  • de deskundigheid van de onderzoekers;
  • of er alternatieven zijn voor het onderzoek met proefdieren;
  • het aantal proefdieren dat nodig is (zo min mogelijk);
  • het welzijn (huisvestiging en verzorging) van de proefdieren.

CCD beslist op basis van advies DEC

Na de toetsing brengt de DEC advies uit aan de CCD. De CCD besluit vervolgens wel of geen vergunning voor de uitvoering van het onderzoek te geven. Na afgeven van de vergunning publiceert de CCD de niet-technische samenvatting van het onderzoek op de CCD website. Deze samenvatting is publiekelijk toegankelijk.

Bekijk onze voorwaarden

Ben je van plan om proefdieren te gebruiken voor onderzoek naar hart- en vaatziekten? Dan verwachten we een grondige onderbouwing bij je financieringsaanvraag, die voldoet aan de wettelijke eisen.