Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Wettelijke eisen voor onderzoek

Wettelijke eisen voor onderzoek

Wettelijke eisen voor onderzoek

Voor het aanvragen van financiering bij de Hartstichting voor wetenschappelijk onderzoek gelden onze algemene financieringsvoorwaarden. Voor onderzoeken met proefpersonen of met proefdieren krijg je ook te maken met wettelijke eisen.

Beoordeling onderzoek met proefpersonen

Onderzoek met proefpersonen moet voldoen aan de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Hierin staat dat je alleen met je onderzoek mag starten als je een positief oordeel hebt van een onafhankelijke commissie. Er zijn 2 soorten toetsingscommissies:

  • De Centrale Commissie Mens gebonden Onderzoek (CCMO)
  • De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC)

De wet bepaalt of de CCMO of een erkende METC je onderzoek beoordeelt.

Beoordeling onderzoek met proefdieren

De Centrale commissie Dierproeven (CCD) beoordeelt onderzoeksvoorstellen met dierexperimenten uiterst kritisch. Zonder toetsing van de CCD zijn dierproeven niet mogelijk. De CCD krijgt advies van een van de Dierexperimentencommissies (DEC’s). Een DEC toetst of het belang van het onderzoeksplan opweegt tegen het leed van de proefdieren. Hierbij toetst een DEC onder meer:

  • de deskundigheid van de onderzoekers
  • of er alternatieven zijn voor het onderzoek met proefdieren
  • het aantal proefdieren dat nodig is (zo min mogelijk)
  • het welzijn (huisvestiging en verzorging) van de proefdieren

CCD beslist op basis van advies DEC

Na deze toetsing brengt de DEC advies uit aan de CCD. De CCD besluit vervolgens wel of geen vergunning voor de uitvoering van het onderzoek te geven. Na afgeven van de vergunning publiceert de CCD de niet-technische samenvatting van het onderzoek op de CCD website. Deze samenvatting is publiekelijk toegankelijk.

De Hartstichting over dierproeven

De Hartstichting vraagt de experts om goed te kijken of er geen alternatieven zijn voor de dierproeven en of het gekozen proefdier daadwerkelijk aansluit bij de patiënten waarvoor het onderzoek is bedoeld. 

Lees het standpunt van de Hartstichting over dierproeven

Lees meer

Klacht over de selectieprocedure

Klacht over de selectieprocedure

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling