Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Saskia van der Crabben werkt als klinisch geneticus in het expertisecentrum Cardiogenetica van Amsterdam UMC. Zij merkte dat het aantal obducties in Nederland de laatste jaren significant afneemt. “Door onbekendheid over het belang en nut van obductie, ook bij zorgprofessionals, wordt obductie vaak niet besproken. Obductie wordt vooral gezien als het zoeken naar een doodsoorzaak en niet als manier voor vroegtijdige opsporing en behandeling van familieleden in geval van een erfelijke hart- of vaatziekte.”

Innovatief idee

Bij Van der Crabben ontstond het idee om hiervoor een infographic te ontwikkelen, daarom diende ze een aanvraag in bij ons innovatieloket. Met de te ontwikkelen infographic wil ze zowel zorgprofessionals als nabestaanden helpen om de voor- en nadelen van obductie bespreekbaar te maken. Zo kunnen nabestaanden beter een weloverwogen keuze maken in een vaak emotionele tijd.

Wandelend geld inzamelen

In november liep Van der Crabben met een groepje zorgprofessionals de 11 Strandentocht om het onderwerp onder de aandacht te brengen en extra geld in te zamelen voor dit project. In dit interview vertellen verschillende betrokken zorgprofessionals over het nut van obductie. De infographic is nu online beschikbaar. Deze is gemaakt in opdracht van Amsterdam UMC, in samenwerking met en met financiering van de Hartstichting.

We moedigen je aan om de infographic te gebruiken in de praktijk en te delen met collega’s die hier baat bij kunnen hebben.