Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De Hartstichting zoekt altijd naar innovatieve ideeën die bijdragen aan een gezond hart. Vaak zijn de ideeën die goed aansluiten bij de praktijk afkomstig van artsen, verpleegkundigen en onderzoekers die zelf ook zorg verlenen, zorginstellingen, zorgregio’s en zorgorganisaties. Oftewel, plekken waar constant wordt nagedacht over de verbetering van de zorg.

Die ideeën brengen we graag verder. Bijvoorbeeld door landelijke aandacht te trekken, partners te vinden, financiering aan te trekken en een uitvoeringsorganisatie te helpen opzetten. Als jij zo’n idee hebt, maar nog niet weet wie je daarvoor bij de Hartstichting zou kunnen benaderen, dan maken we graag kennis!

Geen financieringsprogramma

Het innovatieloket is geen financieringsprogramma. Als je ons overtuigt van je idee, gaan we er uiteraard alles aan doen om te zorgen dat er financiering voor komt, als dat nodig is. Het kan ook zijn dat we niet direct iets voor je kunnen betekenen, maar wel door kunnen verwijzen of een opbouwende reactie kunnen geven op je plan. Een kennismaking vinden we daarom altijd waardevol.

Stappenplan

Omdat we nu eenmaal niet alles tegelijk kunnen doen en het ene idee beter aansluit bij onze doelen en mogelijkheden dan het andere, zijn er een aantal stappen en spelregels. Die leggen we hier graag aan je uit.

 • Stap 1: check of je idee aansluit bij het innovatiekompas

  De Hartstichting heeft in het innovatiekompas vier terreinen geïdentificeerd die essentieel zijn voor de doelen van de Hartstichting en waarop we een doorslaggevende rol willen spelen.

  Zo zien wij bijvoorbeeld graag oplossingen om hartzorg op de juiste plek aan te bieden en zoeken wij manieren om hart- en vaatziekten makkelijker en eerder op te sporen.

  Dat je idee aan één van deze doelen bijdraagt, is de belangrijkste voorwaarde om samen te gaan werken.

 • Stap 2: breng de impact van je idee in kaart

  Naast de inhoudelijke toetsing heeft de Hartstichting een aantal criteria opgesteld waaraan we het voorstel toetsen. Zo is het essentieel dat het voorstel impact heeft op het verbeteren van de hartgezondheid. Deze impact willen wij op afzienbare termijn, na uiterlijk twee jaar, bereikt zien.

 • Stap 3: houd rekening met actuele thema's

  Elk jaar stelt de Hartstichting op basis van het innovatiekompas een of meer thema’s vast waarvoor we graag innovatieve oplossingen willen. Als jouw oplossing of idee daar toevallig niet bijpast, dan hoeft dat je natuurlijk niet te weerhouden om je bij ons te melden. Maar als we moeten kiezen tussen twee goede ideeën, dan gaat het idee dat het beste bij een van de thema’s past voor.

  Actuele thema's

  • innovatieve triage bij spoedeisende zorg;
  • innovatieve oplossing voor opsporen en begeleiden van mensen met risico op hart- en vaatziekten;
  • actieplan digitale cardiovasculaire zorg;
  • preventie binnen het cardiovasculaire veld.
 • Stap 4: vul het aanmeldingsformulier in

  Deel je idee via het aanmeldingsformulier. Een medewerker van de Hartstichting neemt daarna zo snel mogelijk contact met je op.

Deel je idee

Heb je stap 1 t/m 3 succesvol doorlopen? Dan kun je nu je idee indienen bij het innovatieloket.

Na het indienen

Met een gouden idee dat past bij onze strategie en visie en waar we ook de tijd en de middelen voor kunnen mobiliseren, gaan we graag aan de slag. Dat betekent dat we:

 • samen met jou kijken welke middelen nodig zijn om het idee te realiseren;
 • je in contact brengen met relevante partijen en partners;
 • samen met jou en die partners in kaart brengen welke afspraken, organisatie en communicatie nodig zijn om het idee te laten werken;
 • als sparringpartner bijdragen aan het opstellen van een goede businesscase en een effectief projectplan.

Heb je vragen?

Neem contact op met team Onderzoek van de Hartstichting. Mail naar [email protected].