Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Welkom bij het innovatieloket van de Hartstichting. Heb je een innovatief, implementatiegericht idee dat binnen twee jaar uitgevoerd kan worden en is de Hartstichting volgens jou de aangewezen partij om dit idee een stap verder te brengen? Dan is het innovatieloket de juiste plek. Lees hier wat de Hartstichting voor je idee kan betekenen.

De Hartstichting brengt innovaties die bijdragen aan een gezond hart graag verder. Zo zetten we ons bijvoorbeeld in om een slimme oplossing uit te werken voor als iemand een hartstilstand krijgt, maar er niemand aanwezig is om te helpen. De innovatie die daaruit voortkomt, zal bijdragen aan het verlagen van de ziektelast door hart- en vaatziekten van grote groepen patiënten.

Uiteraard zijn er nog veel meer ideeën en oplossingen voor een gezond hart in omloop. Sommige bedenkers daarvan weten ons al te vinden, anderen nog niet. De Hartstichting wil graag ideeën die goed aansluiten bij de praktijk. Vaak komen zulke ideeën van artsen, verpleegkundigen en onderzoekers die zelf ook zorg verlenen, zorginstellingen, zorgregio’s en zorgorganisaties. Plekken waar constant wordt nagedacht over de verbetering van de zorg. Het innovatieloket van de Hartstichting helpt je idee een stap verder. Bijvoorbeeld door landelijke aandacht te trekken, partners te vinden, financiering aan te trekken en een uitvoeringsorganisatie te helpen opzetten. Als jij zo’n idee hebt, maar nog niet weet wie je daarvoor bij de Hartstichting zou kunnen benaderen, dan maken we graag kennis!

Hoe werkt het?

Omdat we nu eenmaal niet alles tegelijk kunnen doen en het ene idee beter aansluit bij onze doelen en mogelijkheden dan het andere, zijn er een aantal stappen en spelregels. Die leggen we hier graag aan je uit.

1. Check of je idee inhoudelijk aansluit bij het Innovatiekompas van de Hartstichting

De Hartstichting heeft in het Innovatiekompas vier terreinen geïdentificeerd, die essentieel zijn voor de doelen van de Hartstichting en waarop we een doorslaggevende rol willen spelen. Zo zien wij bijvoorbeeld graag oplossingen om hartzorg op de juiste plek aan te bieden en zoeken wij manieren om hart- en vaatziekten makkelijker en eerder op te sporen. Dat je voorstel of idee aan één van deze doelen bijdraagt, is de belangrijkste voorwaarde om samen te gaan werken.

> Lees meer over het Innovatiekompas

2. Breng de impact van je idee in kaart

Naast de inhoudelijke toetsing heeft de Hartstichting een aantal criteria opgesteld waaraan we het voorstel toetsen. Zo is het essentieel dat het voorstel impact heeft op het verminderen van de ziektelast en verbeteren van levenskwaliteit. Deze impact willen wij op afzienbare termijn, na niet meer dan twee jaar, bereikt zien.

3. Hou waar mogelijk rekening met de thema’s die nu actueel zijn

Elk jaar stelt de Hartstichting op basis van het Innovatiekompas een of meer thema’s vast waarvoor we graag innovatieve oplossingen willen. Als jouw oplossing of idee daar toevallig niet bijpast, dan hoeft dat je natuurlijk niet te weerhouden om je bij ons te melden. Maar als we moeten kiezen tussen twee goede ideeën, dan gaat het idee dat het beste bij een van de thema’s past voor.

De thema’s die op dit moment uitgewerkt worden, zijn:

  • innovatieve triage bij spoedeisende zorg;
  • innovatieve oplossing voor opsporen en begeleiden van mensen met risico op hart- en vaatziekten;
  • actieplan digitale cardiovasculaire zorg;
  • preventie binnen het cardiovasculaire veld.

4. Leuk om kennis te maken en meer over je voorstel te horen

Heb je een idee of voorstel waarmee de behandeling van hart- en vaatziekten kan worden verbeterd of hart- en vaatziekten eerder kunnen worden opgespoord en denk je dat je idee voldoende aansluit bij bovenstaande spelregels? Meld je dan aan via het formulier. Een medewerker van de Hartstichting neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Hoe en wanneer gaat de Hartstichting met je voorstel aan de slag?

Met een gouden idee dat past bij onze strategie en visie en waar we ook de tijd en de middelen voor kunnen mobiliseren, gaan we graag aan de slag. Dat betekent dat we:

  • samen met jou kijken welke middelen nodig zijn om het idee te realiseren;
  • je in contact brengen met relevante partijen en partners;
  • samen met jou en die partners in kaart brengen welke afspraken, organisatie en communicatie nodig zijn om het idee te laten werken;
  • als sparringpartner bijdragen aan het opstellen van een goede businesscase en een effectief projectplan.

Let op. Dit is geen financieringsprogramma. Als je ons overtuigt van je idee, gaan we er uiteraard alles aan doen om te zorgen dat er financiering voor komt, als dat nodig is. Het kan ook zijn dat we niet direct iets voor je kunnen betekenen, maar wel door kunnen verwijzen of een opbouwende reactie kunnen geven op je plan. Een kennismaking vinden we daarom altijd waardevol.

Deel je idee

Heb je een innovatief idee dat aansluit op onze doelen en strategie? Vul dan het aanmeldformulier in. Een medewerker van de Hartstichting neemt zo snel mogelijk contact met je op.

De eerdere technische storing is verholpen. U kunt weer indienen.

Naar het formulier

Lees meer over dit onderwerp

Programma Hartstilstand zonder getuigen

Programma Hartstilstand zonder getuigen

CUSTOM-AF, voor eerder opsporen en beter behandelen atriumfibrilleren

CUSTOM-AF, voor eerder opsporen en beter behandelen atriumfibrilleren

De Hartstichting brengt innovaties voor een gezond hart verder

De Hartstichting brengt innovaties voor een gezond hart verder