Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Herken hartfalen in het ziekenhuis

Herken hartfalen in het ziekenhuis

Herken hartfalen in het ziekenhuis

Hartfalen is een groeiend probleem in Nederland. Help de Hartstichting met het opsporen van zoveel mogelijk mensen met niet-herkend hartfalen.

Minder dan de helft van de mensen met langdurige klachten die op hartfalen kunnen duiden maakt een afspraak bij de huisarts. Daarnaast wordt bij 16 tot 36% van de patiënten met een verhoogde kans op hartfalen (door COPD, diabetes mellitus, fragiliteit) de diagnose hartfalen niet herkend. Met een vroege diagnose is er echter veel te winnen aan kwaliteit van leven voor deze patiënten.

Ziekenhuis belangrijke plek voor awareness

Ziekenhuizen komen veel in contact met hoog risicogroepen van hartfalen. Daarom is een ziekenhuis een goede plek om voorlichting te geven en hartfalen vroeg te signaleren. Daarnaast is het goed om bij collega’s van andere specialismen, bijvoorbeeld longgeneeskunde en interne geneeskunde meer aandacht te vragen voor hartfalen.

Help hartfalen herkennen

Help jij ook mee hartfalen herkennen? Werk samen met de Hartstichting aan meer bewustzijn over hartfalen bij bezoekers en collega’s uit andere specialismen. Denk hierbij aan een leuke activiteit voor bezoekers of een mooi symposium met cardiologen, longartsen en internisten.
Om je te helpen met het organiseren van activiteiten heeft de Hartstichting een toolkit voor ziekenhuizen ontwikkeld.
> Ga direct naar de toolkit

Ben je huisarts en wil je in jouw praktijk ook meer aandacht voor hartfalen?
> Lees hier wat je kunt doen

Wat je kunt doen in jouw ziekenhuis?

Met een vroegere diagnose is er voor de patiënt veel leed te voorkomen en veel te winnen aan kwaliteit van leven. Help jij de Hartstichting met het beter herkennen en eerder opsporen van hartfalen?

Organiseer een activiteit voor patiënten

De Nationale Hartfalendag en de Europese Hartfalendagen zijn een goed aanknopingspunt om een activiteit te organiseren voor patiënten en collega’s. Denk hierbij aan een stand met informatie over hartfalen of een kookworkshop zoutarm koken. Het Medisch Spectrum Twente in Enschede organiseerde vorig jaar al een activiteitenweek tijdens de hartfalendagen. Kijk voor inspiratie het promotiefilmpje van Medisch Spectrum Twente.

> Naar het filmpje

Wil je zelf ook iets organiseren? De Hartstichting helpt.
We hebben een digitale toolkit ontwikkeld met voorbeelden en ideeën voor wat jouw ziekenhuis kan organiseren.

> Ga naar de toolkit

Organiseer een symposium voor collega’s in het ziekenhuis en uit de omgeving

Maak collega’s uit andere specialismen zoals longgeneeskunde en interne geneeskunde extra alert op risicogroepen en symptomen van hartfalen door een symposium te organiseren. Nodig hartfalendeskundigen uit de omgeving, of een patiënt als ervaringsdeskundige uit als spreker. Dit is ook een goede netwerkgelegenheid om de samenwerkingsverbanden tussen collega’s op te zetten of aan te scherpen. Je kunt hier je eigen presentatie voor gebruiken, maar ook de presentatie die de Hartstichting hiervoor heeft ontwikkeld, in samenwerking met huisartsen en cardiologen.
Je vindt de presentatie in de digitale toolkit.

> Naar de toolkit

Zet de overdracht in het teken van hartfalen

De overdracht is een goed moment om aandacht te vragen voor hartfalen bij collega’s. Maak een korte presentatie om de aandacht voor hartfalen te verscherpen. Je kunt hiervoor de presentatie gebruiken die de Hartstichting, in samenwerking met huisartsen en cardiologen heeft ontwikkeld.
Je vindt de presentatie in de digitale toolkit.

> Naar de toolkit

Zet een stukje over het herkennen van hartfalen op intranet

De medewerkerswebsite is een goede plek om samenwerking binnen het ziekenhuis te promoten. Breng de communicatieafdeling ruim op tijd (een of twee maanden van te voren) op de hoogte en schrijf een artikel over het belang van samenwerking bij risicogroepen voor hartfalen. Denk hierbij aan een interview met een cardioloog of een uitleg van de samenwerkingsrichtlijnen binnen het ziekenhuis. Daarnaast kun je de volgende punten aandragen:

  • Geef een korte uitleg over hartfalen en de ernst van deze aandoening
  • Benadruk hoe de symptomen en risicofactoren de diagnose bemoeilijken
  • Benadruk het nut van nauwe interdisciplinaire samenwerking om mensen met niet-herkend hartfalen op te sporen
  • Geef aan welke specialisten bij welk ziektebeeld moeten letten op welke signalen van hartfalen
  • Geef aan hoe andere specialisten in contact kunnen komen met een cardioloog, wanneer zij hartfalen vermoeden bij een patiënt

Maak transmurale afspraken rondom hartfalen in jouw regio

De Landelijke Transmurale Afspraak hartfalen geeft een overzicht van betrokken zorgverleners en hun verantwoordelijkheden in de diagnostisering en behandeling van hartfalen. Deze LTA vertalen naar regionale afspraken? Neem contact op met NVVC Connect.
> Ga naar LTA hartfalen
> Ga naar de website van NVVC Connect
> Download de Implementatiekaart netwerkgeneeskunde bij hartfalen
 

Jaarlijkse actiedagen

De Hartstichting wil zorgprofessionals in Nederland motiveren om meer aandacht te genereren voor hartfalen. Jaarlijks zijn hier twee bijzondere momenten voor.

  • De Nationale Hartfalendag. Ieder jaar organiseerd de NVVC de Nationale Hartfalendag. Op deze dag vragen cardiologen, huisartsen, zorgprofessionals en de Hartstichting om extra aandacht voor hartfalen. Dit jaar is de Nationale Hartfalendag op 25 september.

  • De Europese Hartfalendagen. De European Society of Cardiology (ESC) stimuleert jaarlijks landen om begin mei aandacht te vragen voor hartfalen door middel van de Europese Hartfalendagen.

Activiteit in jouw ziekenhuis

De Hartstichting helpt je graag met het organiseren van activiteiten in jouw ziekenhuis. Daarom hebben we een speciale toolkit ontworpen met voorbeelden, ideeën en hulp voor de organisatie. Benieuwd naar het organiseren van een activiteit?

Naar de toolkit

Vragen over hartfalen awareness?

Neem contact op met team Onderzoek en zorginnovatie

Nieuwsbrief Professionals Online

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws rondom financierings- en samenwerkingsmogelijkheden, projecten en evenementen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan