Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Beurzen voor aanvullende kosten

Beurzen voor aanvullende kosten

Beurzen voor aanvullende kosten

Cardiovasculair onderzoek behelst meer dan wetenschap. Er komt ook een proefschrift, je gaat op werkbezoek of organiseert een internationaal congres over het vakgebied. De Hartstichting heeft verschillende beurzen om aanvullende kosten te dekken en zo kennisdeling te stimuleren.

Vier aanvullende beurzen voor kennisdeling

Je kunt aanspraak maken op vier verschillende aanvullende beurzen:

  • de bijdrage voor je proefschrift
  • de reisbeurs voor onderzoekers
  • de beurs voor werkbezoek in het buitenland
  • de beurs voor lezingen van buitenlandse experts

Bijdrage voor het proefschrift

Houd je je bezig met cardiovasculair wetenschappelijk onderzoek en ben je een promotieonderzoek aan het afronden? Vraag dan een bijdrage aan voor je proefschrift. Ook onderzoekers die niet op een project van de Hartstichting werken, komen in aanmerking.

Reisbeurzen voor onderzoekers

Ga je jouw resultaten van een Hartstichtingsproject presenteren op een internationaal congres, dan vergoeden wij (een deel van) je reiskosten. Gebruik daarvoor het declaratieformulier.  

Beurs voor werkbezoek in het buitenland

Om kennis en expertise op cardiovasculair onderzoeksgebied op te doen in het buitenland en internationale contacten te versterken, kun je als ontvanger van een Dekkerbeurs een vergoeding krijgen voor de verblijfkosten in het buitenland. Er zijn hieraan wel enkele voorwaarden verbonden.

Beurs voor lezingen van buitenlandse experts (NHS Lecture)

Om kennisdeling op cardiovasculair gebied te stimuleren en internationale contacten te versterken, kun je subsidie krijgen voor lezingen van buitenlandse experts op een congres of symposium in Nederland dat openbaar toegankelijk is.

Lees meer

Klacht over de selectieprocedure

Klacht over de selectieprocedure

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling