Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Programma "Hartstilstand zonder getuigen"

Programma Hartstilstand zonder getuigen

Programma Hartstilstand zonder getuigen

Een kans op overleven voor iemand die een hartstilstand krijgt terwijl er niemand in de buurt is. Dat is het doel van het programma Hartstilstand zonder getuigen.


In Nederland krijgen circa 17.000 mensen per jaar een hartstilstand. Jaarlijks vinden
er ongeveer 8.000 - 10.000 reanimaties plaats. Door het oproepsysteem HartslagNu,
first responders en ambulancezorg, is er op dit moment een veel grotere kans dat
mensen een hartstilstand overleven dan twintig jaar geleden. Maar dit geldt alleen voor de
mensen waarbij een omstander 112 belt.

Technologische oplossing

Snelle herkenning van een hartstilstand kan ook zonder een getuige: door een
technologische oplossing. Deze oplossing detecteert een hartstilstand en alarmeert
automatisch de hulpdiensten. Dit kan levens redden.

Netwerkbijeenkomst bracht nieuwe inzichten

Op 4 November organiseerde de Hartstichting een digitale netwerkbijeenkomst om het programma vorm te geven. Deelnemers hebben meegedacht over de mogelijke stappen die nodig zijn voor het ontwikkelen, onderzoeken en implementeren van het product.

Binnen 5 jaar een product

De Hartstichting heeft dit programma opgezet om deze innovatieve oplossing te ontwikkelen en te onderzoeken. Onze wens is dat we binnen vijf jaar samen een product ontwikkelen waarmee mensen die een hartstilstand krijgen zonder een getuige, een kans op overleven hebben.

Let op! Dit programma maakt gebruik van een voorselectie door middel van het indienen van projectideeën. De deadline hiervoor is inmiddels verstreken. Alleen aanvragers die een positief advies op hun ingediende projectidee hebben gekregen zijn uitgenodigd om een uitgewerkt voorstel in te dienen.

Meer informatie

Ben je uitgenodigd om een uitgewerkt voorstel in te dienen? Hieronder vind je de benodigde juridische documenten.

Download hier:
> De overeenkomst voor PPS-financiering
> De intra-consortiumovereenkomst voor PPS-financiering

Heb je vragen?

Voor vragen over het programma, neem contact op met Karin Eizema of Machteld van Duijne, k.eizema@hartstichting.nl, m.vanduijne@hartstichting.nl, 070-3155566 / 070-3155501.

Misschien vind je dit ook interessant

Goede voorbeelden van gebruikersparticipatie

Goede voorbeelden van gebruikersparticipatie

Financiering voor samenwerking met bedrijven

Financiering voor samenwerking met bedrijven

Consortiumfinanciering voor onderzoeksgroepen

Consortiumfinanciering voor onderzoeksgroepen