Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De innovaties moeten ziekten eerder opsporen en sneller of beter behandelen. De gebruikte technologie vermindert bovendien de inzet van zorgverleners, zodat de zorg voor hart- en vaatpatiënten ook in de toekomst betaalbaar blijft.

Bruikbaar in de praktijk

De zes onderzoeksgroepen bestaan uit verschillende experts, zoals wetenschappers, zorgverleners, bedrijven en patiënten. Tijdens het hele proces denken alle deelnemers mee over bijvoorbeeld privacy en gebruiksgemak. Dit waarborgt dat de producten ook echt worden toegepast in de praktijk. 

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting:

“Er zijn steeds meer hart- en vaatpatiënten. Als we niets doen, gaat het om 1,9 miljoen mensen in 2030. Ons doel is dat minder mensen ziek worden. En wie dan toch ziek wordt, moet direct de allerbeste behandeling en revalidatie krijgen. Daarvoor zijn slimme, technische oplossingen die ook op de lange termijn betaalbaar zijn, onontbeerlijk.”
Floris Italianer

Samenwerking

De projecten maken deel uit van ‘Hart voor duurzame zorg’. Dit is een gezamenlijk financieringsprogramma van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) en het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI). Het doel is het ontwikkelen van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten.

Hartstichting investeert

In totaal investeert de Hartstichting bijna 2,5 miljoen euro in de nieuwe innovaties. Overheidsorganisaties ZonMw en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) steken gezamenlijk eenzelfde bedrag in de projecten. Elk project krijgt € 800.000. Bovendien draagt in elk project minimaal een kennisinstelling, een zorginstelling en een bedrijf elk nog eens € 80.000 bij.

De projecten in het kort:

 • Online kliniek voor erfelijke hartziekten

  Prof. dr. Peter van Tintelen (UMC Utrecht) en zijn team ontwikkelen een online kliniek, die zorgt dat mensen met erfelijke aanleg voor hart- en vaatziekten beter op de hoogte zijn van hun risico. Het doel is dat meer mensen op tijd maatregelen nemen om ziekte te voorkomen of uitstellen.
 • Sensor en app voor betere armfunctie na beroerte

  Dr. Johannes Bussmann (Erasmus MC) verwacht dat patiënten na een beroerte zelfstandiger door het leven kunnen, als ze thuis hun armen trainen met nieuwe technologie. Zijn team ontwikkelt arm-sensoren, en een app waarmee je gegevens kunt uitwisselen met je zorgverlener.
 • Game voorkomt vallen na beroerte

  Het team van dr. Vivian Weerdesteyn (Radboudumc Nijmegen) ontwikkelt een nieuwe game, waarmee patiënten na een beroerte thuis hun balans kunnen oefenen. Het doel is dat patiënten hierdoor minder vaak vallen, en zelfstandiger kunnen leven.
 • Thuis je hartslag meten na ritmestoornis

  Cardioloog Harry Crijns (Maastricht UMC+) en zijn team ontwikkelen een nieuw systeem waarmee patiënten thuis zelf hun hartslag in de gaten kunnen houden. De meetgegevens kunnen ze dag en nacht doorsturen naar hun zorgverlener, die zo nodig kan ingrijpen. Het doel: een persoonlijke behandeling van boezemfibrilleren, een veelvoorkomende ritmestoornis.
 • Slimme camera waarschuwt bij acuut hartprobleem

  Een slimme camera die waakt over ziekenhuispatiënten en alarm slaat bij plotselinge hartproblemen. Dat is wat prof. dr. Jan Bergmans (TU Eindhoven) en zijn team de komende jaren gaan maken en testen. Nu wordt de gezondheid van patiënten op gewone verpleegafdelingen niet continu in de gaten gehouden. Het komt te vaak voor dat patiënten daar toch een acute hartziekte krijgen, en hieraan overlijden. Hier wil het onderzoeksteam wat aan doen.
 • Telefoon herkent hartziekte

  Nieuwe technologie voor mobiele telefoons moet hartfilmpjes net zo goed gaan beoordelen als cardiologen kunnen. Of misschien nog wel beter. De techniek die prof. dr. Pieter Doevendans (UMC Utrecht) en zijn team ontwikkelen, zorgt dat huisartsen en patiënten zelf heel betrouwbaar kunnen zien of er sprake is van een acute hartziekte. Daardoor worden patiënten nog sneller geholpen als het nodig is. En worden overbodige ziekenhuisbezoeken bespaard als er niets aan de hand is.