Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Digitale zorg kan helpen bij het monitoren van de gezondheid van ouderen en chronisch zieken door de behandelend arts, of door die mensen zelf. Wanneer er problemen zijn, kan er hierdoor sneller contact worden opgenomen door de arts met de patiënt en andersom. Zo wordt verslechtering voorkomen en kan de levenskwaliteit worden behouden, of zelfs verbeteren.

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: "Zorg is en blijft mensenwerk. Maar juist in de afgelopen tijd waarin we minder bewegingsvrijheid hadden, zag je hoe technologie een waardevolle aanvulling kan zijn voor de zorg thuis. Het kan ouderen of chronisch zieken enorm helpen om zelfstandig te blijven wonen."

Voor wie?

De nieuwe regeling is bedoeld voor zorgaanbieders die extra willen investeren om structureel met digitale zorg op afstand aan de slag te gaan. Specifiek is de regeling bedoeld voor zorgaanbieders van:

  • wijkverpleging;

  • huisartsenzorg;

  • geestelijke gezondheidszorg;

  • aanbieders van ondersteuning in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning.

Uitkomst voor chronische hartpatiënten

Digitale thuiszorg kan de levenskwaliteit van mensen met chronische hartaandoeningen verbeteren door het wegnemen van intensieve bezoeken aan de arts. Ook kan digitale monitoring bijdragen aan preventie en het vroeg herkennen van verergering en complicaties bij bijvoorbeeld hartfalen of atriumfibrilleren.

Bedrag en besteding

Per aanvraag is een maximumbedrag van € 50.000 beschikbaar. De subsidie kan gebruikt worden voor onder meer de aanschaf van apparaten, het inhuren van hulp bij de implementatie en scholingskosten voor personeel. Hierbij is een eigen bijdrage geen vereiste. Een substantieel gedeelte van het subsidieplafond is gereserveerd voor de wijkverpleging.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze subsidie? Ga naar de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.